Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-79 [2011/12/12 18:31]
Lucie Krameriusová [Investiční společnost]
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-79 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 79. Subjekty kapitálového trhu ====== ====== 79. Subjekty kapitálového trhu ======
  
-**Kapitálový trh** je místo, kde se střetává nabídka dočasně volných finančních prostředků s poptávkou po nich -> trh s finančními zdroji (peníze, akcie, obligace, atd.). Společně s finančními zprostředkovateli tvoří prostředníky,​ skrze něž se úspory mění v investice +  * **Kapitálový trh** je místo, kde se střetává nabídka dočasně volných finančních prostředků s poptávkou po nich -> trh s finančními zdroji (peníze, akcie, obligace, atd.). Společně s finančními zprostředkovateli tvoří prostředníky,​ skrze něž se úspory mění v investice
   * Je podmnožinou thu finančního   * Je podmnožinou thu finančního
-  
   * **Burza** - instituce organizující trh s investičními nástroji   * **Burza** - instituce organizující trh s investičními nástroji
-      ​- Peněžní +    ​- Peněžní 
-        - Cenných papírů +      - Cenných papírů 
-        - Devizová +      - Devizová 
-        - Finančních derivátů  +      - Finančních derivátů  
-      - Komoditní +    - Komoditní 
-      - Služeb +    - Služeb
- +
   * **Emitent** - vydává cenné papíry a nabízí je k prodeji na burze -> tímto způsobem získává zdroje pro financování vlastní činnosti   * **Emitent** - vydává cenné papíry a nabízí je k prodeji na burze -> tímto způsobem získává zdroje pro financování vlastní činnosti
   * **Investor** (banky, podílové a penzijní fondy, fyzické osoby) - nakupuje cenné papíry -> zhodnocuje tak své volné peněžní prostředky   * **Investor** (banky, podílové a penzijní fondy, fyzické osoby) - nakupuje cenné papíry -> zhodnocuje tak své volné peněžní prostředky
- 
   * Na kapitálovém trhu dochází k obchodování se **střednědobým a dlouhodobým kapitálem** - splatnost nad jeden rok   * Na kapitálovém trhu dochází k obchodování se **střednědobým a dlouhodobým kapitálem** - splatnost nad jeden rok
- +  * Viz. [[http://​ius.tulacek.eu/​tnh/​zkouska/​otazka-37|37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam]]
-Viz. [[http://​ius.tulacek.eu/​tnh/​zkouska/​otazka-37|37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam]]+
    
 {{ :​tnh:​zkouska:​financni_trhy.jpg?​ |}} {{ :​tnh:​zkouska:​financni_trhy.jpg?​ |}}
Řádek 33: Řádek 28:
     - Tiskárna cenných papírů     - Tiskárna cenných papírů
  
-==== Orgán dohledu nad finančním trhem ===+==== Orgán dohledu nad finančním trhem ===
   * **Česká národní banka** - po integraci dohledu nad finančním trhem nejdůležitější orgán dohledu a regulace prostředí finančního trhu a ostatních subjektů   * **Česká národní banka** - po integraci dohledu nad finančním trhem nejdůležitější orgán dohledu a regulace prostředí finančního trhu a ostatních subjektů
     * úloha - podpora zdravého rozvoje a transparentnosti kapitálového trhu, tržní disciplíny a konkurenceschopnosti poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu, předcházení systémovým krizím, podpora emisních aktivit, ochrana investorů a klientů a posilování důvěry veřejnosti v kapitálový trh     * úloha - podpora zdravého rozvoje a transparentnosti kapitálového trhu, tržní disciplíny a konkurenceschopnosti poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu, předcházení systémovým krizím, podpora emisních aktivit, ochrana investorů a klientů a posilování důvěry veřejnosti v kapitálový trh
- 
   * Ministerstvo financí - vytváří legislativní rámec kapitálového trhu   * Ministerstvo financí - vytváří legislativní rámec kapitálového trhu
  
 ==== Burza cenných papírů ==== ==== Burza cenných papírů ====
 +
   * V České republice - Burza cenných papírů Praha a vedle ní také RM-SYSTÉM   * V České republice - Burza cenných papírů Praha a vedle ní také RM-SYSTÉM
   * Jde o právnickou osobu, jejíž činnost upravuje Zákon o burze cenných papírů   * Jde o právnickou osobu, jejíž činnost upravuje Zákon o burze cenných papírů
Řádek 45: Řádek 41:
  
 ==== Organizátor mimoburzovního trhu ==== ==== Organizátor mimoburzovního trhu ====
 +
   * Obecně může být organizátorem mimoburzovního trhu pouze akciová společnost se sídlem na území České republiky   * Obecně může být organizátorem mimoburzovního trhu pouze akciová společnost se sídlem na území České republiky
   * Dříve to byl RM-SYSTÉM, který byl ale v roce 2008 transformován na standartní burzu   * Dříve to byl RM-SYSTÉM, který byl ale v roce 2008 transformován na standartní burzu
  
 ==== Centrální depozitář cenných papírů ​ ==== ==== Centrální depozitář cenných papírů ​ ====
 +
   * Centrální depozitář cenných papírů je dceřinou společností Burzy cenných papírů Praha a jako instituce kapitálového trhu funguje již od roku 1993.   * Centrální depozitář cenných papírů je dceřinou společností Burzy cenných papírů Praha a jako instituce kapitálového trhu funguje již od roku 1993.
   * Eviduje veškeré operace, které se týkají zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů   * Eviduje veškeré operace, které se týkají zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů
  
 ==== Obchodník s cennými papíry ==== ==== Obchodník s cennými papíry ====
 +
   * Akciová společnost se sídlem na území ČR nebo pobočka obchodníka s cennými papíry se sídlem v zahraničí   * Akciová společnost se sídlem na území ČR nebo pobočka obchodníka s cennými papíry se sídlem v zahraničí
   * Své odborné činnosti mohou obchodníci s cennými papíry vykonávat pouze s pomocí makléře   * Své odborné činnosti mohou obchodníci s cennými papíry vykonávat pouze s pomocí makléře
  
 ==== Makléř ==== ==== Makléř ====
 +
   * Makléř je fyzická osoba, která splnila předepsané odborné kvalifikační předpoklady a obdržela k výkonu své funkce povolení od Komise pro cenné papíry   * Makléř je fyzická osoba, která splnila předepsané odborné kvalifikační předpoklady a obdržela k výkonu své funkce povolení od Komise pro cenné papíry
    
 ==== Investiční společnost ==== ==== Investiční společnost ====
 +
   * Akciové společnost - jejím výhradním předmětem podnikání je kolektivní investování   * Akciové společnost - jejím výhradním předmětem podnikání je kolektivní investování
   * Shromažďuje peněžní prostředky v podílových fondech a tento majetek obhospodařuje   * Shromažďuje peněžní prostředky v podílových fondech a tento majetek obhospodařuje
Řádek 67: Řádek 68:
    
 ==== Investiční fond ==== ==== Investiční fond ====
 +
   * Jeho předmětem podnikání je kolektivní investování   * Jeho předmětem podnikání je kolektivní investování
   * Jedná se o samostatný právní ekonomický subjekt   * Jedná se o samostatný právní ekonomický subjekt
Řádek 72: Řádek 74:
    
 ==== Tiskárna cenných papírů ==== ==== Tiskárna cenných papírů ====
 +
   * Tiskne registrované a veřejně nabízené cenné papíry   * Tiskne registrované a veřejně nabízené cenné papíry
  
Řádek 79: Řádek 82:
   * http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Finanční_trh   * http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Finanční_trh
   * http://​www.pse.cz/​dokument.aspx?​k=Profil-Burzy   * http://​www.pse.cz/​dokument.aspx?​k=Profil-Burzy
-  * http://​www.cnb.cz/​cs/​dohled_financni_trh/​vykon_dohledu/​postaveni_dohledu/​kapitalovy_trh/​index.html+  * http://​www.cnb.cz/​cs/​dohled_financni_trh/​vykon_dohledu/​postaveni_dohledu/​kapitalovy_trh/​index.html{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}} 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code