Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-76 [2011/12/12 07:12]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-76 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 16: Řádek 16:
   - **stabilizační** - ovlivňování agregátní poptávky v národním hospodářství,​ expanzivní či restriktivní fiskální politikou vlády   - **stabilizační** - ovlivňování agregátní poptávky v národním hospodářství,​ expanzivní či restriktivní fiskální politikou vlády
  
-====== Příjmy státního rozpočtu ​======+===== Příjmy státního rozpočtu =====
  
   * **Daně**   * **Daně**
Řádek 33: Řádek 33:
   * ostatní (dotace, dary,..)   * ostatní (dotace, dary,..)
    
-====== Výdaje státního rozpočtu ​======+===== Výdaje státního rozpočtu =====
  
   * pokrývají činnosti státu, které jsou buď dané __zákonem__ případně __ústavou__ (tzv. mandatorní výdaje), nebo jimiž vláda realizuje svoji politiku   * pokrývají činnosti státu, které jsou buď dané __zákonem__ případně __ústavou__ (tzv. mandatorní výdaje), nebo jimiž vláda realizuje svoji politiku
Řádek 47: Řádek 47:
   * //Ostatní výdaje// – stát nemá povinnost tyto výdaje realizovat, ale chce tak učinit. Například,​ aby vláda mohla splnit svůj vládní program. ​   * //Ostatní výdaje// – stát nemá povinnost tyto výdaje realizovat, ale chce tak učinit. Například,​ aby vláda mohla splnit svůj vládní program. ​
  
-====== Typy rozpočtu ​======+===== Typy rozpočtu =====
  
   * **Rozpočtový deficit** nebo **přebytek** je rozdíl mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu v příslušném rozpočtovém období. Vliv na něj má  výše HDP v daném roce a  povaha rozpočtové politiky vlády.   * **Rozpočtový deficit** nebo **přebytek** je rozdíl mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu v příslušném rozpočtovém období. Vliv na něj má  výše HDP v daném roce a  povaha rozpočtové politiky vlády.
Řádek 83: Řádek 83:
   * Finanční prostředky **Národního fondu** jsou ve státním rozpočtu vedeny na zvláštním účtu v rámci kapitoly státního rozpočtu. Národní fond je souhrn peněžních prostředků,​ které svěřují Evropská společenství Česku k realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.   * Finanční prostředky **Národního fondu** jsou ve státním rozpočtu vedeny na zvláštním účtu v rámci kapitoly státního rozpočtu. Národní fond je souhrn peněžních prostředků,​ které svěřují Evropská společenství Česku k realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.
  
-===== Rozpočtové zásady ​=====+==== Rozpočtové zásady ====
  
   * **Zásada jednotnosti** - všechny finanční příjmy a výdaje státu mají být soustředěny v jediném dokumentu – státním rozpočtu a mají být ústředně účtovány   * **Zásada jednotnosti** - všechny finanční příjmy a výdaje státu mají být soustředěny v jediném dokumentu – státním rozpočtu a mají být ústředně účtovány
Řádek 91: Řádek 91:
   * **Zásada vyrovnanosti** - výdaje musí být kryty příjmy bez použití státních půjček; mimořádné výdaje mohou být kryty ostatními příjmy   * **Zásada vyrovnanosti** - výdaje musí být kryty příjmy bez použití státních půjček; mimořádné výdaje mohou být kryty ostatními příjmy
  
-===== Relativní velikost rozpočtu ​=====+==== Relativní velikost rozpočtu ====
  
   * Je důležitý makroekonomický ukazatel.K ukazatelům patří zejména poměr rozpočtových výdajů státu k HDP; poměr rozpočtového salda k HDP, případně podíl daňových příjmů na HDP, odpovídající tzv. daňové kvótě. ​   * Je důležitý makroekonomický ukazatel.K ukazatelům patří zejména poměr rozpočtových výdajů státu k HDP; poměr rozpočtového salda k HDP, případně podíl daňových příjmů na HDP, odpovídající tzv. daňové kvótě. ​
Řádek 97: Řádek 97:
   * (Výše udává nepřímo "den daňové svobody"​ - hranice, do které vydělávají daňoví poplatníci ​ na pokrytí výdajů vlády - cca polovina června.)   * (Výše udává nepřímo "den daňové svobody"​ - hranice, do které vydělávají daňoví poplatníci ​ na pokrytí výdajů vlády - cca polovina června.)
  
-====== Prameny ​======+===== Prameny =====
  
   * URBAN, Jan: Teorie národního hospodářství. 3. doplněné a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 434n   * URBAN, Jan: Teorie národního hospodářství. 3. doplněné a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 434n
Řádek 103: Řádek 103:
   * Wikipedia   * Wikipedia
   * prezentace URBAN Jan   * prezentace URBAN Jan
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code