Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-75 [2012/01/01 17:44]
Štěpán Šnederfler cenový práh + typo
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-75 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 29: Řádek 29:
  
 **Veřejné statky** **Veřejné statky**
-    * soukromé firmy nejsou motivovány k jejich zajišťování ​-> není to pro ně výhodné (viz problém černého pasažéra, vysokých investic a jejich dlouhodobé návratnosti,​ rizikovosti)+    * soukromé firmy nejsou motivovány k jejich zajišťování ​→ není to pro ně výhodné (viz problém černého pasažéra, vysokých investic a jejich dlouhodobé návratnosti,​ rizikovosti)
     * zabezpečuje je stát     * zabezpečuje je stát
     * **problém černého pasažéra** – firmy nemají k dispozici nástroj, kterým by přiměli jednotlivce k placení za statek a zároveň jej nemohou ani vyloučit z užívání statku     * **problém černého pasažéra** – firmy nemají k dispozici nástroj, kterým by přiměli jednotlivce k placení za statek a zároveň jej nemohou ani vyloučit z užívání statku
Řádek 41: Řádek 41:
  
 **Morální hazard** **Morální hazard**
-  * situace, kdy se ekonomické subjekty chovají rizikově, méně obezřetně... případné negativní důsledky chování přeneseny na někoho jiného ​+  * situace, kdy se ekonomické subjekty chovají rizikově, méně obezřetně ​atp.případné negativní důsledky chování přeneseny na někoho jiného ​
   * reakce vlád: posílení regulace odvětví se zvýšeným výskytem morálního hazardu (např. ve finančním sektoru)   * reakce vlád: posílení regulace odvětví se zvýšeným výskytem morálního hazardu (např. ve finančním sektoru)
  
 ==== Sociální politika státu ==== ==== Sociální politika státu ====
  
-  * snaha o vyrovnání sociálně-ekonomických ​nerovnosí ​+  * snaha o vyrovnání sociálně-ekonomických ​nerovností
   * přímá podpora: zejména sociální dávky   * přímá podpora: zejména sociální dávky
   * opatření snažící se odstranit příčiny chudoby a ekonomického znevýhodnění -> podpora kvalifikace,​ možnosti získat pracovní míst   * opatření snažící se odstranit příčiny chudoby a ekonomického znevýhodnění -> podpora kvalifikace,​ možnosti získat pracovní míst
Řádek 87: Řádek 87:
  
 **Nepřímé cenové intervence státu** **Nepřímé cenové intervence státu**
-  * tvoří zásahy, které se odehrávají prostřednictvím změn poptávky a nabídky. Mezi nejstarší formy nepřímých státních zásahů do cen patří omezování vstupů na trhy , omezování výrobků určitých statků nebo formou nepřímých cenových intervencí.+  * tvoří zásahy, které se odehrávají prostřednictvím změn poptávky a nabídky. Mezi nejstarší formy nepřímých státních zásahů do cen patří omezování vstupů na trhy, omezování výrobků určitých statků nebo formou nepřímých cenových intervencí.
   * v současnosti jsou nejčastější formou **spotřební daně** a **subvence k cenám** (v případě spotřební daně se zvýší cena a sníží poptávka, v případě subvence se sníží cena a zvýší poptávka, spotřebitelé ale subvenci zaplatí na daních a ještě nedojde ke slevě shodné se subvencí, subvence také mohou vyvolávat zahraničněpolitické problémy)   * v současnosti jsou nejčastější formou **spotřební daně** a **subvence k cenám** (v případě spotřební daně se zvýší cena a sníží poptávka, v případě subvence se sníží cena a zvýší poptávka, spotřebitelé ale subvenci zaplatí na daních a ještě nedojde ke slevě shodné se subvencí, subvence také mohou vyvolávat zahraničněpolitické problémy)
  
Řádek 93: Řádek 93:
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
  
-  * URBAN, Jan. Teorie národního hospodářství,​ 3. vydání, 2011. (stránky 88 - 112)+  * URBAN, Jan. Teorie národního hospodářství,​ 3. vydání, 2011. (stránky 88-112) 
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code