Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-72 [2011/12/10 19:08]
Klára Švandelíková
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-72 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 27: Řádek 27:
  
   * Zakřivená čára (Lorenzova křivka) ukazuje typické rozložení příjmu, které se od rovnoměrného zpravidla značně liší.   * Zakřivená čára (Lorenzova křivka) ukazuje typické rozložení příjmu, které se od rovnoměrného zpravidla značně liší.
-Oblast, kterou vidíme mezi přímkou (příjmová rovnost) a křivkou (příjmová nerovnost) představuje **rozsah nerovnosti příjmové distribuce**. Čím menší je tato oblast, tím menší je nerovnost. Různé Lorenzovy křivky odpovídající různým zemím v různých časových obdobích skýtají možnost srovnání nerovnosti distribuce příjmů.+  * Oblast, kterou vidíme mezi přímkou (příjmová rovnost) a křivkou (příjmová nerovnost) představuje **rozsah nerovnosti příjmové distribuce**. Čím menší je tato oblast, tím menší je nerovnost. Různé Lorenzovy křivky odpovídající různým zemím v různých časových obdobích skýtají možnost srovnání nerovnosti distribuce příjmů.
   * Odtud vychází tzv. Giniho koeficient udávající míru příjmové nerovnosti od 0-1. Jeho hodnota je dána podílem mezi plochou mezi Lorenzovou křivkou a linií rovnoměrného rozdělení a celkovou plochou pod touto linií.   * Odtud vychází tzv. Giniho koeficient udávající míru příjmové nerovnosti od 0-1. Jeho hodnota je dána podílem mezi plochou mezi Lorenzovou křivkou a linií rovnoměrného rozdělení a celkovou plochou pod touto linií.
   * Další charakteristikou příjmového rozdělení může být podíl domácností nacházejících se **pod oficiálně stanovenou výší životního(existenčního) minima** (hranice chudoby). Tato hranice bývá pravidelně upravována tak, aby odrážela vývoj cen, resp.životních nákladů.   * Další charakteristikou příjmového rozdělení může být podíl domácností nacházejících se **pod oficiálně stanovenou výší životního(existenčního) minima** (hranice chudoby). Tato hranice bývá pravidelně upravována tak, aby odrážela vývoj cen, resp.životních nákladů.
Řádek 34: Řádek 34:
  
   * Pozměnit rozložení příjmů ve společnosti patří mezi hlavní cíle vládní politiky. Role, kterou by měly vlády při přerozdělování příjmů sehrávat(př.jak rozsáhlá by měla být ,,​záchranná sociální síť"​..)patří k nejčastějším tématům národohospodářských diskuzí. ​   * Pozměnit rozložení příjmů ve společnosti patří mezi hlavní cíle vládní politiky. Role, kterou by měly vlády při přerozdělování příjmů sehrávat(př.jak rozsáhlá by měla být ,,​záchranná sociální síť"​..)patří k nejčastějším tématům národohospodářských diskuzí. ​
-Rozdělení příjmů mezi jednotlivce a domácnosti není neměnné. Závisí i na fázi života, kterou procházejí,​ a na ekonomické mobilitě obyvatelstva,​ tj.pohybu osob mezi jednotlivými příjmovými kategoriemi v průběhu jejic ekonomického života. Se stárnutím se zvyšují zkušenosti,​ a proto stoupá mzda až do 50 roku, pak zase klesá až do důchodu.+  * Rozdělení příjmů mezi jednotlivce a domácnosti není neměnné. Závisí i na fázi života, kterou procházejí,​ a na ekonomické mobilitě obyvatelstva,​ tj.pohybu osob mezi jednotlivými příjmovými kategoriemi v průběhu jejic ekonomického života. Se stárnutím se zvyšují zkušenosti,​ a proto stoupá mzda až do 50 roku, pak zase klesá až do důchodu.
  
 ==== Nástroje přerozdělení příjmů ==== ==== Nástroje přerozdělení příjmů ====
Řádek 43: Řádek 43:
   * **Zákonná minimální mzda** – ze strany vlády považována za ideální opatření ke snížení důchodové nerovnosti - vlády nic nestojí, cenu tohoto opatření platí zaměstnavatelé. ​   * **Zákonná minimální mzda** – ze strany vlády považována za ideální opatření ke snížení důchodové nerovnosti - vlády nic nestojí, cenu tohoto opatření platí zaměstnavatelé. ​
  
-* **Záporná daň z příjmu** - lze jí nahradit systém sociálního zabezpečení. Podstatou je, aby domácnosti s nízkým příjmem dostávaly od státu subvence. Výhodou je její jednoduchost,​ výpočet daně z příjmu probíhá pro všechny domácnosti stejně (vyšší příjmy – daň kladná, nižší příjmy – daň záporná). Domácnosti s nízkými příjmy tak mají možnost získat finanční pomoc od státu, aniž by museli prokazovat svou potřebnost,​ podporu získají na základě malého příjmu. Na rozdíl od systému sociálního zabezpečení nemusí domácnosti prokazovat nárok na sociální dávku na základě určité soicální skutečnosti. Problém motivace k získání vyššího příjmu, resp.odrazování od párce, který je systému soc.zabezpečení přítěží,​ to však neřeší. ​+  ​* **Záporná daň z příjmu** - lze jí nahradit systém sociálního zabezpečení. Podstatou je, aby domácnosti s nízkým příjmem dostávaly od státu subvence. Výhodou je její jednoduchost,​ výpočet daně z příjmu probíhá pro všechny domácnosti stejně (vyšší příjmy – daň kladná, nižší příjmy – daň záporná). Domácnosti s nízkými příjmy tak mají možnost získat finanční pomoc od státu, aniž by museli prokazovat svou potřebnost,​ podporu získají na základě malého příjmu. Na rozdíl od systému sociálního zabezpečení nemusí domácnosti prokazovat nárok na sociální dávku na základě určité soicální skutečnosti. Problém motivace k získání vyššího příjmu, resp.odrazování od párce, který je systému soc.zabezpečení přítěží,​ to však neřeší. ​
   * Určitou variantou negativní daně jsou **daňové dobropisy.** Daňový dobropis = daň.nástroj umožňující rodinám s nízkými příjmy získat náhradu za zaplacenou daň z příjmu, a to ve výši, která převyšuje skutečně zaplacenou daň. Daňový dobropis se vztahuje jen k pracovním příjmům, a tak nevede k demotivaci. Na druhé straně však neposkytuje sociální dávky v nezaměstnanosti,​ nemoci či jiné pracovní neschopnosti.   * Určitou variantou negativní daně jsou **daňové dobropisy.** Daňový dobropis = daň.nástroj umožňující rodinám s nízkými příjmy získat náhradu za zaplacenou daň z příjmu, a to ve výši, která převyšuje skutečně zaplacenou daň. Daňový dobropis se vztahuje jen k pracovním příjmům, a tak nevede k demotivaci. Na druhé straně však neposkytuje sociální dávky v nezaměstnanosti,​ nemoci či jiné pracovní neschopnosti.
  
Řádek 51: Řádek 51:
  
  
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code