Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-70 [2011/12/10 05:32]
Klára Švandelíková
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-70 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 2: Řádek 2:
  
 ===== Přebytek spotřebitele ===== ===== Přebytek spotřebitele =====
-  ​* **celkový užitek** ​celkové uspokojení z určitého množství statků  + 
-  * **mezní užitek** ​přírůstek uspokojení z dodatečné jednotky statku ​  +  ​* **celkový užitek** ​celkové uspokojení z určitého množství statků  
-  * **mezní kupující** ​kupující, který by při jakémkoli zvýšení ceny již o koupi neměl zájem+  * **mezní užitek** ​přírůstek uspokojení z dodatečné jednotky statku ​  
 +  * **mezní kupující** ​kupující, který by při jakémkoli zvýšení ceny již o koupi neměl zájem
   * Mezní užitek klesá s rostoucí spotřebou statku → spotřebitel porovnává mezní užitek statku s jeho cenou a nakupuje nanejvýš takové množství statku, jehož mezní užitek je větší nebo roven ceně   * Mezní užitek klesá s rostoucí spotřebou statku → spotřebitel porovnává mezní užitek statku s jeho cenou a nakupuje nanejvýš takové množství statku, jehož mezní užitek je větší nebo roven ceně
   * Mezní užitek je klesající,​ proto je cena vždy menší než užitek předchozích kupovaných jednotek statku→ proto spotřebitel na nákupu zboží vždy „vydělá“ (má z něho větší celkový užitek, než kolik za něj zaplatil)   * Mezní užitek je klesající,​ proto je cena vždy menší než užitek předchozích kupovaných jednotek statku→ proto spotřebitel na nákupu zboží vždy „vydělá“ (má z něho větší celkový užitek, než kolik za něj zaplatil)
-  * __Přebytek spotřebitele__ ​rozdíl mezi částkou, kterou by spotřebitel byl ochoten maximálně zaplatit (poptávková cena) a částkou, kterou skutečně platí (tržní cena) > Přebytku nedosáhne kupující, pro kterého je tržní cena zároveň maximální cenou, kterou byl ochoten zaplatit+  * __Přebytek spotřebitele__ ​rozdíl mezi částkou, kterou by spotřebitel byl ochoten maximálně zaplatit (poptávková cena) a částkou, kterou skutečně platí (tržní cena) > Přebytku nedosáhne kupující, pro kterého je tržní cena zároveň maximální cenou, kterou byl ochoten zaplatit
   * Dojde-li na trhu ke snížení tržní ceny, zvýší se spotřebitelský přebytek kupujících   * Dojde-li na trhu ke snížení tržní ceny, zvýší se spotřebitelský přebytek kupujících
-  * Smlouvání ​jeden ze způsobů, jak snížit přebytek spotřebitele → prodávající stanoví cenu velmi vysoko, pakliže s ním smlouváme je ochotný ji snížit na minimální cenu, která je pro něj ještě výhodná+  * Smlouvání ​jeden ze způsobů, jak snížit přebytek spotřebitele → prodávající stanoví cenu velmi vysoko, pakliže s ním smlouváme je ochotný ji snížit na minimální cenu, která je pro něj ještě výhodná
   * Tím, že spotřebitel kupuje určitý statek, obětuje jiné příležitosti (jiné statky) → optimální rozdělení jeho důchodu mezi různé statky je takové, když mezní užitky statků (dělené jejich cenou) jsou stejné   * Tím, že spotřebitel kupuje určitý statek, obětuje jiné příležitosti (jiné statky) → optimální rozdělení jeho důchodu mezi různé statky je takové, když mezní užitky statků (dělené jejich cenou) jsou stejné
   * Celkový přebytek spotřebitelů je dobrou charakteristikou ekonomického blahobytu; schopnost ekonomického systému dosáhnout maxima součtu přebytku spotřebitelů ke ekonomickým ukazatelem jeho efektivity   * Celkový přebytek spotřebitelů je dobrou charakteristikou ekonomického blahobytu; schopnost ekonomického systému dosáhnout maxima součtu přebytku spotřebitelů ke ekonomickým ukazatelem jeho efektivity
Řádek 16: Řádek 17:
  
 ===== Přebytek výrobce ​ ===== ===== Přebytek výrobce ​ =====
-  ​* **náklady výrobce** ​hodnota všeho, co musí při výrobě určitého statku obětovat + 
-  * **mezní výrobce** ​producent, který by jako první byl nucen opustit trh, pokud by cena statku jen o trochu klesla+  ​* **náklady výrobce** ​hodnota všeho, co musí při výrobě určitého statku obětovat 
 +  * **mezní výrobce** ​producent, který by jako první byl nucen opustit trh, pokud by cena statku jen o trochu klesla
   * Náklady tvoří nejnižší cenu, za jakou je výrobce ochoten prodávat   * Náklady tvoří nejnižší cenu, za jakou je výrobce ochoten prodávat
-  * __Přebytek výrobce__ ​prospěch, který mu jeho činnost (účast na trhu) přináší→je to rozdíl mezi tržní cenou a výrobcovými mezními náklady+  * __Přebytek výrobce__ ​prospěch, který mu jeho činnost (účast na trhu) přináší→je to rozdíl mezi tržní cenou a výrobcovými mezními náklady
  
 {{:​tnh:​zkouska:​vyrobce3.jpg?​400|}} {{:​tnh:​zkouska:​vyrobce3.jpg?​400|}}
Řádek 25: Řádek 27:
  
 ===== Celkový přebytek ===== ===== Celkový přebytek =====
-  * **celkový přebytek** ​součet přebytku spotřebitelů a výrobců; je to souhrnná míra ekonomického blahobytu společnosti+  * **celkový přebytek** ​součet přebytku spotřebitelů a výrobců; je to souhrnná míra ekonomického blahobytu společnosti
   * celkový přebytek odpovídá rozdílu mezi hodnotou nakupovaného zboží pro kupující a náklady výrobců   * celkový přebytek odpovídá rozdílu mezi hodnotou nakupovaného zboží pro kupující a náklady výrobců
   * rozdělení zdrojů, které vede k maximálnímu celkovému přebytku, je označováno jako efektivní   * rozdělení zdrojů, které vede k maximálnímu celkovému přebytku, je označováno jako efektivní
  
 ===== Tržní rovnováha ===== ===== Tržní rovnováha =====
 +
   * Funkce poptávky, nám ukazuje mezní užitek spotřebitelů a funkce nabídky, ukazuje mezní náklady výrobců.   * Funkce poptávky, nám ukazuje mezní užitek spotřebitelů a funkce nabídky, ukazuje mezní náklady výrobců.
   * Tržní rovnováha nastává v průsečíku křivky poptávky a křivky nabídky, neboť tam se poptávané množství právě rovná nabízenému množství, a na trhu tudíž nevzniká ani nedostatek, ani přebytek zboží   * Tržní rovnováha nastává v průsečíku křivky poptávky a křivky nabídky, neboť tam se poptávané množství právě rovná nabízenému množství, a na trhu tudíž nevzniká ani nedostatek, ani přebytek zboží
-  * **Rovnovážná cena** - existuje jen jedna cena, při které se poptávané množství rovná nabízenému množství→ zároveň rovnovážná cena odráží současně mezní užitek spotřebitelův i mezní náklady výrobce +  * **Rovnovážná cena** - existuje jen jedna cena, při které se poptávané množství rovná nabízenému množství ​-> zároveň rovnovážná cena odráží současně mezní užitek spotřebitelův i mezní náklady výrobce 
-  * 2 typy nerovnováhy +  * 2 typy nerovnováhy  ​
   -  __Nedostatek__- poptávané množství převyšuje nabízené množství. Nedostatek vzniká, když je cena nižší než rovnovážná cena.   -  __Nedostatek__- poptávané množství převyšuje nabízené množství. Nedostatek vzniká, když je cena nižší než rovnovážná cena.
   - __Přebytek__- nabízené množství převyšuje poptávané množství. Přebytek vzniká, když je cena vyšší než rovnovážná cena.   - __Přebytek__- nabízené množství převyšuje poptávané množství. Přebytek vzniká, když je cena vyšší než rovnovážná cena.
  
-===== Efektivita tržní rovnováhy:  ​=====+===== Efektivita tržní rovnováhy ===== 
   * Kritériem ekonomické efektivnosti je porovnání mezního užitku a mezních nákladů.   * Kritériem ekonomické efektivnosti je porovnání mezního užitku a mezních nákladů.
-  * Existuje jediná efektivní produkce, a to produkce tržní rovnováhy ​→ zde se mezní užitek statku rovná jeho mezním nákladům. Tím, že trhy tendují k rovnováze poptávky a nabídky, tendují zároveň k efektivním množstvím produkce.+  * Existuje jediná efektivní produkce, a to produkce tržní rovnováhy ​-> zde se mezní užitek statku rovná jeho mezním nákladům. Tím, že trhy tendují k rovnováze poptávky a nabídky, tendují zároveň k efektivním množstvím produkce.
   * Tržní rovnováha je efektivní, protože vyrovnává mezní užitek statku s jeho mezními náklady   * Tržní rovnováha je efektivní, protože vyrovnává mezní užitek statku s jeho mezními náklady
  
Řádek 52: Řádek 56:
  
  
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code