Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-69 [2011/12/27 18:14]
Petr Kmínek [Produktivita]
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-69 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 8: Řádek 8:
  
   * **//​Produktivitou práce rozumíme obecně množství produkce zhotovené jedním pracovníkem za jednotku času//**   * **//​Produktivitou práce rozumíme obecně množství produkce zhotovené jedním pracovníkem za jednotku času//**
-  * Vyjadřuje se tak účinnost lidské práce, určitý stupeň realizované schopnosti ​vytvárat ​hodnoty. Produktivita práce se měří jako poměr mezi objemem produkce, vyrobené za určitou dobu a množstvím práce na ni vynaloženou +  * Vyjadřuje se tak účinnost lidské práce, určitý stupeň realizované schopnosti ​vytvářet ​hodnoty. Produktivita práce se měří jako poměr mezi objemem produkce, vyrobené za určitou dobu a množstvím práce na ni vynaloženou 
-  * Vynaloženou práci vyjadřujeme nepříamo dobou její trvání, tj. počtem směn, resp. hodínpočas ​kterých byla práca ​jednotlivými ​pracovníkmi ​vynakladaná,​ nebo počtem osob zapojených v dané době do výroby příslušného objemu produkce+  * Vynaloženou práci vyjadřujeme nepřímo dobou její trvání, tj. počtem směn, resp. hodinběhem ​kterých byla práce ​jednotlivými ​pracovníky ​vynakladaná,​ nebo počtem osob zapojených v dané době do výroby příslušného objemu produkce
   * **//P = Q / t//**   * **//P = Q / t//**
     * kde:     * kde:
       * **P** - //​produktivita práce//       * **P** - //​produktivita práce//
       * **Q** - //objem produkce//       * **Q** - //objem produkce//
-      * **t** - //spotřeba práce// (doba vynakladaní práce na objem produkce Q nebo průmerný ​evidenčný stav pracovníků v danem období) +      * **t** - //spotřeba práce// (doba vynakladaní práce na objem produkce Q nebo průměrný ​evidenční stav pracovníků v daném ​období) 
-  * Rast produktivity práce se přejavuje ​snížením množstva práce, vynaložené na výrobu jednotky produkce nebo zvýšením objemu vyrobené produkce při rovnakém ​množství vynaložené práce. ​Rast produktivity práce vede k úspoře vynakladané práce i úspoře mzdových nákladů +  * Růst produktivity práce se projevuje ​snížením množství práce, vynaložené na výrobu jednotky produkce nebo zvýšením objemu vyrobené produkce při stejném ​množství vynaložené práce. ​Růst produktivity práce vede k úspoře vynakladané práce i úspoře mzdových nákladů 
-  * k nejobvyklejším ukazovatelům podnikové produktivity práce patří objem či hodnota produkce připadající na jednoho pracovníkači jednotku vynaloženého času, na úrovni národního hospodáťství pak objem produktu (HDP) připadající na jednu zaměstnanou osobu+  * k nejobvyklejším ukazovatelům podnikové produktivity práce patří objem či hodnota produkce připadající na jednoho pracovníka či jednotku vynaloženého času, na úrovni národního hospodáťství pak objem produktu (HDP) připadající na jednu zaměstnanou osobu
   * závisí na těchto faktorech: ​   * závisí na těchto faktorech: ​
     * //​množství a kvalitě kapitálového vybavení práce//     * //​množství a kvalitě kapitálového vybavení práce//
Řádek 83: Řádek 83:
   * Teorie národního hospodářství,​ Jan Urban, 3. vydání, 2011, str. 375-383   * Teorie národního hospodářství,​ Jan Urban, 3. vydání, 2011, str. 375-383
   * zápisky ze semináře   * zápisky ze semináře
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code