Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-68 [2011/12/04 20:32]
Anna Součková [68. Principy ekonomické teorie veřejné volby]
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-68 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
   * **ekonomická teorie veřejné volby** se zabývá ekonomickými aspekty politického rozhodovacího procesu   * **ekonomická teorie veřejné volby** se zabývá ekonomickými aspekty politického rozhodovacího procesu
     * jak politický proces (rozhodování volených zástupců) určuje výdaje na veřejné statky, jak dodržuje požadavky ekonomické optimality a preference občanů, případně proč se od nich odchyluje     * jak politický proces (rozhodování volených zástupců) určuje výdaje na veřejné statky, jak dodržuje požadavky ekonomické optimality a preference občanů, případně proč se od nich odchyluje
-  * **veřejná volba** ​rozhodnutí o tvorbě a využití veřejných zdrojů+  * **veřejná volba** ​rozhodnutí o tvorbě a využití veřejných zdrojů
     * veřejné rozdělení zdrojů je určováno politickými preferencemi,​ ovlivňuje ho rozhodování voličů, politiků a státních úředníků (× na rozdíl od soukromého sektoru – tam o rozdělení zdrojů rozhodují ceny)     * veřejné rozdělení zdrojů je určováno politickými preferencemi,​ ovlivňuje ho rozhodování voličů, politiků a státních úředníků (× na rozdíl od soukromého sektoru – tam o rozdělení zdrojů rozhodují ceny)
     * rozhodování o rozdělení zdrojů pro jednotlivé části veřejných rozpočtů probíhá hlasováním volených zástupců     * rozhodování o rozdělení zdrojů pro jednotlivé části veřejných rozpočtů probíhá hlasováním volených zástupců
Řádek 40: Řádek 40:
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
  
-  * Urban, J.: Teorie národního hospodářství,​ 2011, 3. vydání (str. 521 – 529) +  * Urban, J.: Teorie národního hospodářství,​ 2011, 3. vydání (str. 521–529) 
-  * Holman, R.: Ekonomie, 3. vydání (v elektronické podobě kapitola 18; str. 413 – 424)+  * Holman, R.: Ekonomie, 3. vydání (v elektronické podobě kapitola 18; str. 413–424) 
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code