Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-67 [2011/12/11 20:19]
Jana Němcová
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-67 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam ====== ====== 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam ======
  
-====== Vznik kapitálu ====== +===== Vznik kapitálu ===== 
-  * **kapitál** ​výsledek předchozí výroby, který nebyl vyroben k bezprostřední spotřebě, ale aby sloužil k výrobě dalších statků + 
-             ​ ​= ​jeden ze čtyř základních **výrobních faktorů** +  * **kapitál** ​výsledek předchozí výroby, který nebyl vyroben k bezprostřední spotřebě, ale aby sloužil k výrobě dalších statků 
-  * vznik kapitálu má dvě podmínky:+            * jeden ze čtyř základních **výrobních faktorů** 
 +  * vznik kapitálu má dvě podmínky
             * **odložená spotřeba** (= úspory) - někdo si musí dnes něco odpustit, aby to mohlo být investováno do kapitálu (= např. spořící účty)             * **odložená spotřeba** (= úspory) - někdo si musí dnes něco odpustit, aby to mohlo být investováno do kapitálu (= např. spořící účty)
             * **investice** - někdo musí mít nápad a příležitost,​ jak uspořené prostředky využít k vytvoření kapitálových statků ke zvýšení produktivity (jinak by odložená spotřeba byla pouze zásobou na horší časy - např. výroba pracovních nástrojů - lopat)             * **investice** - někdo musí mít nápad a příležitost,​ jak uspořené prostředky využít k vytvoření kapitálových statků ke zvýšení produktivity (jinak by odložená spotřeba byla pouze zásobou na horší časy - např. výroba pracovních nástrojů - lopat)
Řádek 11: Řádek 12:
  
 ===== Trh kapitálu ===== ===== Trh kapitálu =====
-  ​* **trh zapůjčitelných fondů** ​trh kapitálu (X nejde o jeden trh, má mnoho různých forem a podob) + 
-  * __přeměňuje úspory v investice__ ​převádí zapůjčené fondy z rukou těch, kdo spoří, do rukou těch, kdo mají investiční příležitosti+  ​* **trh zapůjčitelných fondů** ​trh kapitálu (X nejde o jeden trh, má mnoho různých forem a podob) 
 +  * __přeměňuje úspory v investice__ ​převádí zapůjčené fondy z rukou těch, kdo spoří, do rukou těch, kdo mají investiční příležitosti
   * kapitálové trhy zahrnují řadu (tzv. **finančních) institucí**,​ které fungují jako __prostředníci a ulehčují fungování transferu střadatel-investor__ (+ dobře na tom vydělávají)   * kapitálové trhy zahrnují řadu (tzv. **finančních) institucí**,​ které fungují jako __prostředníci a ulehčují fungování transferu střadatel-investor__ (+ dobře na tom vydělávají)
   * mezi tyto instituce patří především __banky, pojišťovny,​ penzijní a další fondy, burzy cenných papírů__ atd.   * mezi tyto instituce patří především __banky, pojišťovny,​ penzijní a další fondy, burzy cenných papírů__ atd.
Řádek 28: Řádek 30:
                * kreditní úrok- banka získává od těch, co si půjčí                * kreditní úrok- banka získává od těch, co si půjčí
          * **Instituce kolektivního investování- portfoliové investice**- investice do cenných papírů více podniků, více investorů (podíly)          * **Instituce kolektivního investování- portfoliové investice**- investice do cenných papírů více podniků, více investorů (podíly)
-               * výhodyvíce investorů--> více kapit. prostředků--> můžeme investovat do více podniků--> snižuje se riziko naprostého neúspěchu +               * výhody 
-               ​      : místo vás jedná profesionál ​   ​+                 ​* ​více investorů -> více kapit. prostředků -> můžeme investovat do více podniků -> snižuje se riziko naprostého neúspěchu 
 +                 ​* místo vás jedná profesionál ​   ​
  
 ===== Primární a sekundární trh ===== ===== Primární a sekundární trh =====
 +
   * kapitálový trh, řekněme nyní konkrétně burza, má dvě role   * kapitálový trh, řekněme nyní konkrétně burza, má dvě role
             * **zajistit firmám**, které na ni vstoupí (= splní podmínky a nabízejí své cenné papíry s cílem získat investiční kapitál) **financování jejich investic**             * **zajistit firmám**, které na ni vstoupí (= splní podmínky a nabízejí své cenné papíry s cílem získat investiční kapitál) **financování jejich investic**
Řádek 37: Řádek 41:
  
 ===== Primární kapitálový trh ===== ===== Primární kapitálový trh =====
-  ​** trh nových emisí** ​+ 
 +  ​* ** trh nových emisí** ​
   * __dochází k prvotnímu prodeji__ emise = **nové cenné papíry** (akcie, dluhopisy apd.) nacházejí své** první majitele**, ale mnohem podstatnější - **určuje se jejich první cena** (= nabídka nových CP se prvně setkává s poptávkou = zájmem investorů, a to určuje jejich prvotní cenu = **emisní kurz**)   * __dochází k prvotnímu prodeji__ emise = **nové cenné papíry** (akcie, dluhopisy apd.) nacházejí své** první majitele**, ale mnohem podstatnější - **určuje se jejich první cena** (= nabídka nových CP se prvně setkává s poptávkou = zájmem investorů, a to určuje jejich prvotní cenu = **emisní kurz**)
   * __emisní kurz x počet cenných papírů = objem finančních prostředků,​ které získá společnost za své CP pro své investice__   * __emisní kurz x počet cenných papírů = objem finančních prostředků,​ které získá společnost za své CP pro své investice__
Řádek 45: Řádek 50:
  
 ===== Sekundární kapitálový trh ===== ===== Sekundární kapitálový trh =====
 +
    * jde o **burzu, jak ji známe** = cenné papíry, které byly jednou emitovány, **mohou být dále obchodovány mezi investory** = __zisk z prodeje již nejde firmě, která CP emitovala, ale investorovi,​ který ho prodal__    * jde o **burzu, jak ji známe** = cenné papíry, které byly jednou emitovány, **mohou být dále obchodovány mezi investory** = __zisk z prodeje již nejde firmě, která CP emitovala, ale investorovi,​ který ho prodal__
    * jsou zde tedy obchodovány takové finanční instrumenty (=CP), které **byly již nejméně jednou prodány** (na primárním trhu při první emisi)    * jsou zde tedy obchodovány takové finanční instrumenty (=CP), které **byly již nejméně jednou prodány** (na primárním trhu při první emisi)
-   * obchody mezi a) těmi, co místo vlastnictví CP upřednostňují likviditu (hotovost) +   * obchody mezi 
-           * za b) těmi, co CP chtějí vlastnit a pravidelně pobírat dividendy+     ​- ​těmi, co místo vlastnictví CP upřednostňují likviditu (hotovost) 
 +     - a těmi, co CP chtějí vlastnit a pravidelně pobírat dividendy
    * nemají na financování firem bezprostřední vliv, ale ceny CP, kt. se zde tvoří, mohou ovlivnit možnosti podniku záskat další finance na novou emisi    * nemají na financování firem bezprostřední vliv, ale ceny CP, kt. se zde tvoří, mohou ovlivnit možnosti podniku záskat další finance na novou emisi
    * národohospodářský význam: **vznik cen jednotilvých CP**--> **ocenění podniků**    * národohospodářský význam: **vznik cen jednotilvých CP**--> **ocenění podniků**
Řádek 55: Řádek 62:
    * kurzy se také řídí potenciální veřitelé rozhodující se o nákupu firemních obligací    * kurzy se také řídí potenciální veřitelé rozhodující se o nákupu firemních obligací
    * fungování sekund. trhů je důležité pro **efektivní využívání kap. zdrojů a jejich efektivní alokaci**    * fungování sekund. trhů je důležité pro **efektivní využívání kap. zdrojů a jejich efektivní alokaci**
-     ===== Zdroje ​=====+ 
 +===== Prameny ​=====
   * URBAN, Jan, Teorie národního hospodářství,​ str. 195-198, 277-280   * URBAN, Jan, Teorie národního hospodářství,​ str. 195-198, 277-280
   * http://​edu.uhk.cz/​~jindrvo1/​files/​miek1/​materialy/​VP_-_12_v10.pdf   * http://​edu.uhk.cz/​~jindrvo1/​files/​miek1/​materialy/​VP_-_12_v10.pdf
   * přednáška Blanka Šedivá - Principy a fungování finančního a kapitálového trhu   * přednáška Blanka Šedivá - Principy a fungování finančního a kapitálového trhu
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code