Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-64 [2011/12/16 01:32]
Michal Tuláček nadpisy
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-64 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 106: Řádek 106:
 ==== Platební bilance a devizový kurz ==== ==== Platební bilance a devizový kurz ====
  
-  * zvýšená exportní aktivita NH vede k růstu poptávky po její měně a tím (režim plovoucích kurzů) i k růstu jejího kurzu na devizových trzích = **apreciace** → cena domácího zboží se na zahraničních trzích ​sníží a cena zahraničních prodůktu na domácím trhu klesne → zájem spotřebitelů se přesune od domácího zboží k zahraničnímu → po čase vede vyrovnání obchodní bilance země → po čase dojde k vyrovnání obchodní, resp. běžné bilance oslabením kurzu domácí měny vyvolaným vysokým dovozem+  * zvýšená exportní aktivita NH vede k růstu poptávky po její měně a tím (režim plovoucích kurzů) i k růstu jejího kurzu na devizových trzích = **apreciace** → cena domácího zboží se na zahraničních trzích ​zvýší a cena zahraničních prodůktu na domácím trhu klesne → zájem spotřebitelů se přesune od domácího zboží k zahraničnímu → po čase vede vyrovnání obchodní bilance země → po čase dojde k vyrovnání obchodní, resp. běžné bilance oslabením kurzu domácí měny vyvolaným vysokým dovozem
   * směna národní měny za jiné měnové jednotky vyvolá na domácí měnu tlak, jehož důsledkem je **depreciace** spojená s růstem cen zahraničního zboží a služeb a poklesem cen domácího zboží v zahraničí   * směna národní měny za jiné měnové jednotky vyvolá na domácí měnu tlak, jehož důsledkem je **depreciace** spojená s růstem cen zahraničního zboží a služeb a poklesem cen domácího zboží v zahraničí
   * v režimu pohyblivého devizového kurzu mají přebytky či schodky běžné bilance tendenci **vyvolávat měnovou nestabilitu** a změny kurzu národních měn pak PB průběžně vyrovnávají   * v režimu pohyblivého devizového kurzu mají přebytky či schodky běžné bilance tendenci **vyvolávat měnovou nestabilitu** a změny kurzu národních měn pak PB průběžně vyrovnávají
Řádek 134: Řádek 134:
  
   * TNH, Jan Urban, 3. doplněné a rozšířené vydání (str. 484-492)   * TNH, Jan Urban, 3. doplněné a rozšířené vydání (str. 484-492)
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code