Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-63 [2011/12/12 10:25]
Klára Švandelíková
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-63 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 14: Řádek 14:
      * v roli peněz jako prostředku směny může vystupovat cokoli, co je všeobecně přijímáno jako platba za zboží a služby      * v roli peněz jako prostředku směny může vystupovat cokoli, co je všeobecně přijímáno jako platba za zboží a služby
     * naturální ekonomika = statek za statek - podstatou je výměnný (kompenzační) obchod = barter **X** peněžní ekonomika = statek za peníze     * naturální ekonomika = statek za statek - podstatou je výměnný (kompenzační) obchod = barter **X** peněžní ekonomika = statek za peníze
-  * **účetní jednotka** (měřítko ceny)+  * **funkce měřítka cen** (účetní jednotkaměřítko ceny)
     * peníze umožňují vyjadřovat,​ měřit a zaznamenávat cenu (= ekonomickou hodnotu statků), stávají se tak účetní jednotkou k vyjadřování cen a vyčíslování vzájemných pohledávek     * peníze umožňují vyjadřovat,​ měřit a zaznamenávat cenu (= ekonomickou hodnotu statků), stávají se tak účetní jednotkou k vyjadřování cen a vyčíslování vzájemných pohledávek
 +    * peníze jako zúčtovací jednotka používaná k vyjadřování směnné hodnoty statků i vyčíslování vzájemných pohledávek
 +    * aby peníze plnily úlohu prostředku peněz a měřítka cen, musí být dělitelné do menších jednotek, tyto jednotky musí být vzájemně zaměnitelné,​ obtížně napodobitelné a snadno ověřitelné (vroubkování na okraji mincí)
   * **uchování hodnoty** ​   * **uchování hodnoty** ​
-    * peníze jako aktivum k enesení ​současné kupní síly do budoucnosti (k tomu slouží i cenné papíry, umělecká díla, nemovitosti)+    * souvisí se schopností peněz ​enést ​současnou hodnotu ​do budoucnosti ​tj. fungovat jako prostředek k uskutečnění koupě zboží či služby i kdykoliv v budoucnu ​(k tomu slouží i cenné papíry, umělecká díla, nemovitosti
 +    * aby byla tato funkce naplněna, musí hodnota peněz v čase zůstat stejná, ve skutečnosti se však pohybuje a to v závislosti na pohybu cenové hladiny (cenová hladina roste → hodnota peněz klesá a naopak)
     * hodnota peněz se mění v důsledku pohybu cen v ekonomice – peníze jsou tedy nedokonalým uchovatelem hodnot (pokud roste schopnost uchovat hodnotu, klesá likvidita)     * hodnota peněz se mění v důsledku pohybu cen v ekonomice – peníze jsou tedy nedokonalým uchovatelem hodnot (pokud roste schopnost uchovat hodnotu, klesá likvidita)
     * pokud se hodnota peněz rychle mění, narušuje se i funkce peněz jako směnného prostředku (lidé peníze buď hromadí a čekají, až jejich hodnota vzroste nebo se je snaží utratit z obavy, že ztratí na hodnotě)     * pokud se hodnota peněz rychle mění, narušuje se i funkce peněz jako směnného prostředku (lidé peníze buď hromadí a čekají, až jejich hodnota vzroste nebo se je snaží utratit z obavy, že ztratí na hodnotě)
 +    * peníze často nejsou dokonalým uchovatelem hodnoty, můžeme však využít i jiných aktiv (př. cenné papíry, nemovitosti,​ umělecká díla atd.), ale peníze jsou nejlikvidnějším aktivem tzn. že je lze ve srovnání s jinými aktivy použít jako prostředku směny jednodušeji,​ s nižšími transakčními náklady
 +    * tato funkce byla naplňovaná hlavně dříve, kdy peníze měly hodnotu daného kovu, hlavně v období zlatého standardu
  
 ===== Formy peněz ===== ===== Formy peněz =====
Řádek 36: Řádek 41:
  
   * Urban, J.: Teorie národního hospodářství. Praha: ASPI, a.s., 2006. (str. 294-299)   * Urban, J.: Teorie národního hospodářství. Praha: ASPI, a.s., 2006. (str. 294-299)
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code