Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-55 [2011/12/09 12:37]
Alenka Tibitanzlová [55. Národohospodářské agregáty a jejich význam]
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-55 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam ====== ====== 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam ======
- 
  
   * Makroekonomie studuje chování národního hospodářství vcelku. Předmětem zkoumání je výše celkového produktu národního hospodářství,​ tempo jeho růstu, vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti,​ cenové hladiny, problematika makroekonomické stabilizační politiky a zahraničně ekonomické vztahy republiky.   * Makroekonomie studuje chování národního hospodářství vcelku. Předmětem zkoumání je výše celkového produktu národního hospodářství,​ tempo jeho růstu, vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti,​ cenové hladiny, problematika makroekonomické stabilizační politiky a zahraničně ekonomické vztahy republiky.
Řádek 8: Řádek 7:
   * Tyto makroekonomické veličiny zachycuje tzv. **"​magický čtyřúhelník"​** - ten ukazuje úroveň národního hospodářství a čím dále je veličina "od středu"​ čtyřúhelníku,​ tím lépe   * Tyto makroekonomické veličiny zachycuje tzv. **"​magický čtyřúhelník"​** - ten ukazuje úroveň národního hospodářství a čím dále je veličina "od středu"​ čtyřúhelníku,​ tím lépe
  
 +  * **__Hlavní cíle hospodářské politiky, resp. národohospodářské agregáty__**
 +    * Vysoká úroveň a tempo růstu celkového produktu = **HDP**
 +    * Vysoká míra zaměstnanosti a nízká míra nezaměstnanosti = //(nízká) nezaměstnanost//​
 +    * Nízká míra inflace (stabilita cenové hladiny) = **inflace**
 +    * Vyrovnaná platební bilance = **platební bilance**
 +  * **__Vztahy mezi těmito veličinami__**
 +    * Velikost vyprodukovaných statků a služeb (HDP) měříme penězi, proto nás musí zajímat inflace (znehodnocení peněz). Hodnota peněz a jejich znehodnocení souvisí mimo jiné i se zahraničním obchodem.
 +    * Zahraniční obchod úzce souvisí s velikostí HDP (vyprodukované statky nemusíme realizovat jen na domácím trhu, ale můžeme je prodat do zahraničí,​ a zase naopak statky dovezené ze zahraničí do HDP nemůžeme započítat).
 +    * Velikost produktu pak přímo ovlivňuje míru zaměstnanosti (pokud se ekonomice nedaří, roste nezaměstnanost.
  
-**__Hlavní cíle hospodářské politiky, resp. národohospodářské agregáty__**+===== HDP =====
  
-  * Vysoká úroveň a tempo růstu celkového produktu = **HDP** 
-  * Vysoká míra zaměstnanosti a nízká míra nezaměstnanosti = //(nízká) nezaměstnanost//​ 
-  * Nízká míra inflace (stabilita cenové hladiny) = **inflace** 
-  * Vyrovnaná platební bilance = **platební bilance** 
- 
-**__Vztahy mezi těmito veličinami__** 
- 
-  * Velikost vyprodukovaných statků a služeb (HDP) měříme penězi, proto nás musí zajímat inflace (znehodnocení peněz). Hodnota peněz a jejich znehodnocení souvisí mimo jiné i se zahraničním obchodem. 
-  * Zahraniční obchod úzce souvisí s velikostí HDP (vyprodukované statky nemusíme realizovat jen na domácím trhu, ale můžeme je prodat do zahraničí,​ a zase naopak statky dovezené ze zahraničí do HDP nemůžeme započítat). 
-  * Velikost produktu pak přímo ovlivňuje míru zaměstnanosti (pokud se ekonomice nedaří, roste nezaměstnanost. 
- 
- 
-===== HDP ===== 
   * Hrubý domácí produkt - celková suma statků (zboží a služeb) vyrobených na daném území za dané období, určených k finální spotřebě   * Hrubý domácí produkt - celková suma statků (zboží a služeb) vyrobených na daném území za dané období, určených k finální spotřebě
   * Je to toková veličina, udává se v penězích za určité časové období (nejčastěji za 1 rok)   * Je to toková veličina, udává se v penězích za určité časové období (nejčastěji za 1 rok)
   * Lze vypočítat třemi metodami: metoda výrobní, důchodová,​ výdajová ​   * Lze vypočítat třemi metodami: metoda výrobní, důchodová,​ výdajová ​
   * Pro představu - rok 2010 : 3600,0 mld. Kč   * Pro představu - rok 2010 : 3600,0 mld. Kč
-  * Metody výpočtu HDP viz[[tnh:​zkouska:​otazka-46|]]+  * Metody výpočtu HDP viz  [[tnh:​zkouska:​otazka-46|]]
  
 ===== Inflace ===== ===== Inflace =====
Řádek 34: Řádek 29:
   * Všeobecný růst cenové hladiny v čase neboli pokles kupní síly peněz   * Všeobecný růst cenové hladiny v čase neboli pokles kupní síly peněz
   * Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců - nyní je 1,9%.   * Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců - nyní je 1,9%.
-  * Viz[[tnh:​zkouska:​otazka-36|]]+  * Viz  [[tnh:​zkouska:​otazka-36|]]
   ​   ​
 ===== Nezaměstnanost ===== ===== Nezaměstnanost =====
Řádek 41: Řádek 36:
   * Měříme ji ukazatelem míry nezaměstnanosti u=U/(E+U), kde u je míra nezaměstnanosti,​ U je počet nezaměstnaných a E je počet zaměstnaných.   * Měříme ji ukazatelem míry nezaměstnanosti u=U/(E+U), kde u je míra nezaměstnanosti,​ U je počet nezaměstnaných a E je počet zaměstnaných.
   * Nyní : 8%   * Nyní : 8%
-  * Viz[[tnh:​zkouska:​otazka-59|]]+  * Viz  [[tnh:​zkouska:​otazka-59|]]
  
 ===== Platební bilance ===== ===== Platební bilance =====
Řádek 49: Řádek 44:
   * Př. obchodní bilance : 574731,1 mil. Kč = dovoz ve III. Q 2011 a 594488,3 mil. Kč = vývoz ve III. Q 2011 (vývoz lehce převyšuje dovoz)   * Př. obchodní bilance : 574731,1 mil. Kč = dovoz ve III. Q 2011 a 594488,3 mil. Kč = vývoz ve III. Q 2011 (vývoz lehce převyšuje dovoz)
  
-  * Viz[[tnh:​zkouska:​otazka-64|]] +  * Viz  [[tnh:​zkouska:​otazka-64|]]
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
Řádek 60: Řádek 54:
   * http://​www.cnb.cz/​cs/​statistika/​platebni_bilance_stat/​   * http://​www.cnb.cz/​cs/​statistika/​platebni_bilance_stat/​
   * http://​www.kurzy.cz/​makroekonomika/​nezamestnanost/​   * http://​www.kurzy.cz/​makroekonomika/​nezamestnanost/​
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code