Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-53 [2011/12/10 05:39]
Klára Švandelíková
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-53 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů ====== ====== 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů ======
  
-  * náklady ​jedna z hlavníh položek, které firma při svém rozhodování zvažuje (zisk = příjmy- náklady)+  * náklady ​jedna z hlavníh položek, které firma při svém rozhodování zvažuje (zisk = příjmy- náklady)
   * vztah mezi __rozsahem výroby__ a __firemními náklady__ označujeme za **nákladovou funkci či nákladovou křivku firmy** (lze je konstruovat pro všechny kategorie firemních nákladů)   * vztah mezi __rozsahem výroby__ a __firemními náklady__ označujeme za **nákladovou funkci či nákladovou křivku firmy** (lze je konstruovat pro všechny kategorie firemních nákladů)
  
Řádek 45: Řádek 45:
   * označujeme jako **princip klesajícího mezního produktu**, či princip klesajících mezních výnosů ​   * označujeme jako **princip klesajícího mezního produktu**, či princip klesajících mezních výnosů ​
  
-  +=== Klesající mezní produkt práce ===
- === Klesající mezní produkt práce ===+
  
   * s růstem počtu pracovníků se produkt, který vytvoří každý dodatečný pracovník, **postupně snižuje** (dva pracovníci vyrobí sice více než jeden, nikoli však dvakrát víc)   * s růstem počtu pracovníků se produkt, který vytvoří každý dodatečný pracovník, **postupně snižuje** (dva pracovníci vyrobí sice více než jeden, nikoli však dvakrát víc)
-  * lze vysvětlit ​//poklesem kapitálového vybavení práce////poklesem objemu strojů// a zařízení,​ které na každého dodatečného pracovníka připadá, ale i jejich ​//omezenějším prostorem////rostoucí složitostí pracovní organizace//+  * lze vysvětlit poklesem kapitálového vybavení práce, poklesem objemu strojů a zařízení,​ které na každého dodatečného pracovníka připadá, ale i jejich omezenějším prostorem, rostoucí složitostí pracovní organizace
   * //Typický průběj produkční funkce//   * //Typický průběj produkční funkce//
-  * {{:​tnh:​zkouska:​prod_fce.jpg?​direct&​300|}} +{{:​tnh:​zkouska:​prod_fce.jpg?​direct&​300|}} 
-  * mezní produkt práce/ kapitálu není průměrný produkt práce/ kapitálu, které určují, kolik jednotek výstupu jedna jednotka práce (kapitálu) průměrně vytvoří+  * mezní produkt práce/​kapitálu není průměrný produkt práce/ kapitálu, které určují, kolik jednotek výstupu jedna jednotka práce (kapitálu) průměrně vytvoří
   * tato veličina též označovaná jako **produktivita výrobního faktoru** (práce, kapitálu)   * tato veličina též označovaná jako **produktivita výrobního faktoru** (práce, kapitálu)
  
 ===== Průběh nákladových křivek ===== ===== Průběh nákladových křivek =====
- 
  
 ==== Průběh křivky celkových nákladů ==== ==== Průběh křivky celkových nákladů ====
Řádek 62: Řádek 60:
   * udává vztah mezi **celkovými náklady a rozsahem firemní produkce**, je rostoucí a její růst se stává se zvyšujícím rozsahem výroby postupně strmější   * udává vztah mezi **celkovými náklady a rozsahem firemní produkce**, je rostoucí a její růst se stává se zvyšujícím rozsahem výroby postupně strmější
    
-  * {{:​tnh:​zkouska:​cn.jpg?​direct&​300|}} //Křivka celkových nákladů//+{{:​tnh:​zkouska:​cn.jpg?​direct&​300|}} //Křivka celkových nákladů//
  
 ==== Křivka průměrných celkových nákladů ==== ==== Křivka průměrných celkových nákladů ====
Řádek 71: Řádek 69:
  
 **Princip - Úspory z rozsahu výroby** **Princip - Úspory z rozsahu výroby**
-  
   * s růstem objemu výroby se FN rozdělují do většího množství jednotek, takže //​průměrně fixní náklady// s růstem rozsahu výroby klesají   * s růstem objemu výroby se FN rozdělují do většího množství jednotek, takže //​průměrně fixní náklady// s růstem rozsahu výroby klesají
   * **úspory průměrných nákladů, kterých firma dosáhne při velkém objemu své výroby**   * **úspory průměrných nákladů, kterých firma dosáhne při velkém objemu své výroby**
Řádek 77: Řádek 74:
   * výroba v těchto odvětví je efektivní při velkém objemu produkce   * výroba v těchto odvětví je efektivní při velkém objemu produkce
  
-//**Průměrné variabilní náklady**//+**Průměrné variabilní náklady**
   * **výše VN na jednotku výroby při nízkém objemu výroby klesá**, s růstem však **postupně začíná růst**, v důsledku klesajícího mezního produktu   * **výše VN na jednotku výroby při nízkém objemu výroby klesá**, s růstem však **postupně začíná růst**, v důsledku klesajícího mezního produktu
   * přírůstky produkce spojené s každým dalším stejně velkým přírůstkem variabilních VF se snižují   * přírůstky produkce spojené s každým dalším stejně velkým přírůstkem variabilních VF se snižují
Řádek 84: Řádek 81:
   * cena práce a dalších variabilních VF se s růstem poptávky po nich zvyšuje   * cena práce a dalších variabilních VF se s růstem poptávky po nich zvyšuje
  
-  * //při vyšších objemech výroby// – //podíl FN na CN klesá//, převládá ​//vliv průměrných VN// a efektivnost výroby se snižuje +  * //při vyšších objemech výroby// – podíl FN na CN klesá, převládá vliv průměrných VN a efektivnost výroby se snižuje 
-  * průměrné CN s růstem rozsahu výroby klesají jen do doby, kdy //efekt klesajících průměrných FN kompenzuje dopad rostoucích průměrných VN// +  * průměrné CN s růstem rozsahu výroby klesají jen do doby, kdy efekt klesajících průměrných FN kompenzuje dopad rostoucích průměrných VN 
-  * bod, kdy //křivka průměrných CN firmy nabývá minima// je označován jako **efektivní rozsah výroby**+  * bod, kdy křivka průměrných CN firmy nabývá minima je označován jako **efektivní rozsah výroby**
  
-//**Mezní náklady**// +**Mezní náklady** 
-  * //nejprve se snižují//, se zvyšujícím rozsahem produkce rostou, rychleji než VN+  * nejprve se snižují, se zvyšujícím rozsahem produkce rostou, rychleji než VN
   * rostoucí křivka MN protíná křivku průměrných CN v bodě, který odpovídá **efektivnímu rozsahu výroby**   * rostoucí křivka MN protíná křivku průměrných CN v bodě, který odpovídá **efektivnímu rozsahu výroby**
-  * okamžik, kdy //MN dosáhnou úrovně CN// - **začínají průměrné CN růst**+  * okamžik, kdy MN dosáhnou úrovně CN - **začínají průměrné CN růst**
  
-  * **při nízkém rozsahu výroby** jsou //MN pod úrovní průměrných CN//, takže výroba každé dodatečné jednotky úroveň průměrných nákladů snižuje +  * **při nízkém rozsahu výroby** jsou MN pod úrovní průměrných CN, takže výroba každé dodatečné jednotky úroveň průměrných nákladů snižuje 
-  * od okamžiku, kdy //MN přesáhnou průměrné CN,// však **průměrné CN rostou**+  * od okamžiku, kdy MN přesáhnou průměrné CN, však **průměrné CN rostou**
   * každá další vyrobená jednotka produkce úroveň průměrných CN zvyšuje   * každá další vyrobená jednotka produkce úroveň průměrných CN zvyšuje
  
-  * //Vývoj průměrných CN, průměrných VN, MN// +  * Vývoj průměrných CN, průměrných VN, MN 
-  ​* ​{{:​tnh:​zkouska:​vyvoj_nakladu.jpg?​direct&​300|}}+{{:​tnh:​zkouska:​vyvoj_nakladu.jpg?​direct&​300|}}
  
   * vývoj křivek firemních nákladů **závisí i na délce uvažovaného období**   * vývoj křivek firemních nákladů **závisí i na délce uvažovaného období**
Řádek 111: Řádek 108:
  
   * URBAN, Jan, Teorie národního hospodářství,​ str. 176-183   * URBAN, Jan, Teorie národního hospodářství,​ str. 176-183
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code