Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-52 [2011/12/12 07:12]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-52 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-  +====== 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu ======
-         ====== 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu ======+
  
  
   * **Kapitálový trh:​** ​ jednotný trh volných finančních prostředků (úspor), na kterém finanční investoři své úspory nabízejí a firmy hledající zdroje financování svých reálných investic je poptávají   * **Kapitálový trh:​** ​ jednotný trh volných finančních prostředků (úspor), na kterém finanční investoři své úspory nabízejí a firmy hledající zdroje financování svých reálných investic je poptávají
   ​   ​
-====== Nabídka na kapitálovém trhu ======+===== Nabídka na kapitálovém trhu =====
  
   * Na kapitálovém trhu dochází k nabídce tzv. volných – tj. uspořených finančních prostředků,​ které nabízejí osoby, především domácnosti   * Na kapitálovém trhu dochází k nabídce tzv. volných – tj. uspořených finančních prostředků,​ které nabízejí osoby, především domácnosti
Řádek 39: Řádek 38:
     * //Tomuto se říká efekt vytěsňování//​ (pod vlivem vzestupu schodku státního rozpočtu dochází ke snížení disponsibilních zapůjčitelných fondů v národním hospodářství,​ a tím k poklesu investic).     * //Tomuto se říká efekt vytěsňování//​ (pod vlivem vzestupu schodku státního rozpočtu dochází ke snížení disponsibilních zapůjčitelných fondů v národním hospodářství,​ a tím k poklesu investic).
  
-===== Poptávka na kapitálovém trhu =====+==== Poptávka na kapitálovém trhu ====
  
   * jde především o poptávku firem po úvěru na investice do kapitálových statků   * jde především o poptávku firem po úvěru na investice do kapitálových statků
Řádek 52: Řádek 51:
       * b) //daňová politika státu// (daňové úlevy firmám, ty více investují a tím se zvýší i poptávka po kapitálu).       * b) //daňová politika státu// (daňové úlevy firmám, ty více investují a tím se zvýší i poptávka po kapitálu).
  
-===== Rovnováha na kapitálovém trhu =====+==== Rovnováha na kapitálovém trhu ====
  
   * Na kapitálovém trhu sehrává úroková míra úlohu ceny, která nabídku kapitálu a poptávku po něm vyrovnává.   * Na kapitálovém trhu sehrává úroková míra úlohu ceny, která nabídku kapitálu a poptávku po něm vyrovnává.
Řádek 60: Řádek 59:
   * //Z toho vyplývá, že ke změnám rovnováhy na kapitálovém trhu dochází se změnou poptávky po kapitálu nebo změnou jeho nabídky//.   * //Z toho vyplývá, že ke změnám rovnováhy na kapitálovém trhu dochází se změnou poptávky po kapitálu nebo změnou jeho nabídky//.
  
-===== Reálná a Nominální úroková míra =====+==== Reálná a Nominální úroková míra ====
  
   * //​Nominální//​ - peněžní výnos z vkladů a současně cena (náklad) úvěrů.   * //​Nominální//​ - peněžní výnos z vkladů a současně cena (náklad) úvěrů.
Řádek 71: Řádek 70:
  
   * Teorie národního hospodářství,​ Urban – 3. doplněné a rozšířené vydání, str. 281 – 287; 292   * Teorie národního hospodářství,​ Urban – 3. doplněné a rozšířené vydání, str. 281 – 287; 292
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code