Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-48 [2011/12/11 21:56]
Klára Švandelíková
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-48 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 24: Řádek 24:
  
   * __režim flexibilních/​plovoucích kurzů__   * __režim flexibilních/​plovoucích kurzů__
-    * od konce druhé svět. války do začátku 70.let fixovala většina zemí své měnové kurzy (vizsituace s brettonwoodským systémem)+    * od konce druhé svět. války do začátku 70.let fixovala většina zemí své měnové kurzy (viz  situace s brettonwoodským systémem)
     * od 70.let převládají **flexibilní/​plovoucí směnné kurzy**     * od 70.let převládají **flexibilní/​plovoucí směnné kurzy**
       * kurzy národních měn kolísají volně na základě zákonů nabídky a poptávky       * kurzy národních měn kolísají volně na základě zákonů nabídky a poptávky
Řádek 67: Řádek 67:
         * nadměrné devizové spekulace jsou potenciálně destabilizující jev – mohou vytvářet nejistotu ohledně budoucího vývoje devizových kurzů         * nadměrné devizové spekulace jsou potenciálně destabilizující jev – mohou vytvářet nejistotu ohledně budoucího vývoje devizových kurzů
         * ale je obtížné rozlišit devizové spekulace a „zdravé“ finanční rozhodnutí s cílem pojistit se pro případ krátkodobého poklesu ​ kurzu         * ale je obtížné rozlišit devizové spekulace a „zdravé“ finanční rozhodnutí s cílem pojistit se pro případ krátkodobého poklesu ​ kurzu
-        * souvisí s měnovými krizemi (vizotázka č. 26)+        * souvisí s měnovými krizemi (viz  otázka č. 26)
       * **směnný kurz a míra inflace**       * **směnný kurz a míra inflace**
         * měnové kurzy odrážejí i relace v mírách inflace jednotl. zemí         * měnové kurzy odrážejí i relace v mírách inflace jednotl. zemí
Řádek 110: Řádek 110:
  
   * **Brettonwoodský měnový systém a jeho rozpad**   * **Brettonwoodský měnový systém a jeho rozpad**
-    * **konkurenční devalvace**= způsob, jakým se státy za velké hospod. krize snažili zlepšovat svou domácí ekonomickou situaci+    * **konkurenční devalvace** = způsob, jakým se státy za velké hospod. krize snažili zlepšovat svou domácí ekonomickou situaci
     * k. d. měly **podpořit export a převést tak nezaměstnanost do zahraničí**     * k. d. měly **podpořit export a převést tak nezaměstnanost do zahraničí**
     * země postižené devalvacemi **devalvovaly své měny**     * země postižené devalvacemi **devalvovaly své měny**
Řádek 233: Řádek 233:
   * seminář s Borkovcem (optimální měnové zóny)   * seminář s Borkovcem (optimální měnové zóny)
   * http://​www.mfcr.cz/​cps/​rde/​xchg/​mfcr/​xsl/​mfo_imf.html - Ministerstvo financí   * http://​www.mfcr.cz/​cps/​rde/​xchg/​mfcr/​xsl/​mfo_imf.html - Ministerstvo financí
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code