Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-47 [2011/12/10 07:13]
Klára Švandelíková
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-47 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 32: Řádek 32:
   * //​příklad// ​   * //​příklad// ​
     * Evropské společenství v 80. letech     * Evropské společenství v 80. letech
- 
   * vyšší stadium společného trhu je **Jednotný vnitřní trh**   * vyšší stadium společného trhu je **Jednotný vnitřní trh**
     * členské země zavedly i společné technické a jiné normy pro své výrobky a služby     * členské země zavedly i společné technické a jiné normy pro své výrobky a služby
Řádek 48: Řádek 47:
   * členské státy používají jako zákonné platidlo společnou měnu   * členské státy používají jako zákonné platidlo společnou měnu
   * k přijetí hospodářské a měnové unie se zavázala ČR se vstupem do EU   * k přijetí hospodářské a měnové unie se zavázala ČR se vstupem do EU
- 
   * vrcholem je úplná ekon. a pol. integrace, kdy samostatné státy splynuly v nový celek řízený z jednoho centra (sjednocení Německa 1990)   * vrcholem je úplná ekon. a pol. integrace, kdy samostatné státy splynuly v nový celek řízený z jednoho centra (sjednocení Německa 1990)
  
Řádek 70: Řádek 68:
     * rostoucí přemisťování výroby prováděné v mezinárodním měřítku v souvislosti s vývojem poptávky a nákladů v jednotlivých zemích     * rostoucí přemisťování výroby prováděné v mezinárodním měřítku v souvislosti s vývojem poptávky a nákladů v jednotlivých zemích
     * rozvoj nadnárodních podniků působících současně ve velkém počtu zemí     * rozvoj nadnárodních podniků působících současně ve velkém počtu zemí
- 
   * **Přínos**   * **Přínos**
     * volný obchod a volný pohyb práce a kapitálu pro hospodářský růst     * volný obchod a volný pohyb práce a kapitálu pro hospodářský růst
Řádek 79: Řádek 76:
  
   * TNH, Jan Urban, 3. doplněné a rozšířené vydání (str. 497-499)   * TNH, Jan Urban, 3. doplněné a rozšířené vydání (str. 497-499)
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code