Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-42 [2011/12/11 08:46]
Klára Švandelíková
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-42 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
 ===== Konkurenční politika ===== ===== Konkurenční politika =====
  
-    * **Konkurence** - neboli soutěž, situace, kdy 2 nebo více subjektů usiluje o stejný cíl, proces střetávání protichůdných zájmů různých tržních subjektů → každý, kdo vstupuje na trh chce realizovat své ekonomické zájmy na úkor ostatních a snaží se získat výhodu oproti ostatním (souvisí s pojmem hospodářská soutěž) ​//další otázky zabývající se typy a formami konkurence: 71533345883// +    * **Konkurence** - neboli soutěž, situace, kdy 2 nebo více subjektů usiluje o stejný cíl, proces střetávání protichůdných zájmů různých tržních subjektů → každý, kdo vstupuje na trh chce realizovat své ekonomické zájmy na úkor ostatních a snaží se získat výhodu oproti ostatním (souvisí s pojmem hospodářská soutěž) 
-    * Dokonale konkurenční trh nebo dokonalý monopol je spíše teoretická záležitostNejčastěji se vyskytují na trhu různé formy nedokonalé konkurence (vizmonopol, ​ oligopol) ​ \\ → nedokonalá ​konkurence způsobuje na trhu problémy ​→ nižší rozsah výroby a naopak vyšší ceny způsobují ztráty spotřebitelům i ekonomice jako celku.\\ +      * další otázky zabývající se typy a formami konkurence 
-    * **K ochraně ekonomik před neefektivností dokonalé soutěže slouží hlavní 3 typy státních zásahů** - souhrnně označované jako **konkurenční** (protimonopolní,​ protitrustová) **politika:**\\ **1.** __Protimonopolní zákonodárství__ bránící vzniku různých forem omezení konkurence (monopol by mohl vzniknou fúzí ale stát ho např. nepovolí)\\ **2.** ​__Regulace přirozených monopolů__ – především regulace jejich cen (stát je nemůže rozbít ale např. hledá výši průměrných nákladů a reguluje cenovou politiky firmy)\\ **3.** ​__Využívání veřejného vlastnictví podniků__+        * [[tnh:zkouska:​otazka-7|]] 
 +        * [[tnh:​zkouska:​otazka-15|]] 
 +        * [[tnh:​zkouska:​otazka-33|]] 
 +        * [[tnh:​zkouska:​otazka-34|]] 
 +        * [[tnh:​zkouska:​otazka-58|]] 
 +        * [[tnh:​zkouska:​otazka-83|]] 
 +    * Dokonale konkurenční trh nebo dokonalý monopol je spíše teoretická záležitost 
 +    * Nejčastěji se vyskytují na trhu různé formy nedokonalé konkurence (viz  monopol, ​ oligopol) 
 +    * Nedokonalá ​konkurence způsobuje na trhu problémy ​-> nižší rozsah výroby a naopak vyšší ceny způsobují ztráty spotřebitelům i ekonomice jako celku 
 +    * **K ochraně ekonomik před neefektivností dokonalé soutěže slouží hlavní 3 typy státních zásahů** - souhrnně označované jako **konkurenční** (protimonopolní,​ protitrustová) **politika** 
 +      - __Protimonopolní zákonodárství__ bránící vzniku různých forem omezení konkurence (monopol by mohl vzniknou fúzí ale stát ho např. nepovolí) 
 +      - __Regulace přirozených monopolů__ – především regulace jejich cen (stát je nemůže rozbít ale např. hledá výši průměrných nákladů a reguluje cenovou politiky firmy) 
 +      - __Využívání veřejného vlastnictví podniků__
    
-__**Cenová diskriminace**__\\ = stav, kdy určitý prodejce nabízí své zboží či služby různým skupinám zákazníků za různou cenu +__**Cenová diskriminace**__ ​ 
-  *  může k ní dojít na trhu, na kterém vládne nedokonalá konkurence a na kt. se současně vyskytují alespoň 2 skupiny spotřebitelů,​ odlišující se svou individuální ochotou platit a prodejce je schopen obě skupiny snadno rozeznat, př. poskytování slev či zvyšování cen určité kategorii kupujících+  * stav, kdy určitý prodejce nabízí své zboží či služby různým skupinám zákazníků za různou cenu 
 +  * může k ní dojít na trhu, na kterém vládne nedokonalá konkurence a na kt. se současně vyskytují alespoň 2 skupiny spotřebitelů,​ odlišující se svou individuální ochotou platit a prodejce je schopen obě skupiny snadno rozeznat, př. poskytování slev či zvyšování cen určité kategorii kupujících
   * __CD = cenová strategie prodávajícího__,​ která v podmínkách nedokonalé soutěže umožňuje firmě zvýšit svůj zisk prodejem za různé ceny   * __CD = cenová strategie prodávajícího__,​ která v podmínkách nedokonalé soutěže umožňuje firmě zvýšit svůj zisk prodejem za různé ceny
   * Z ekonomického hlediska je CD přínosná → umožňuje vzrůst ek. blahobytu, může do jisté míry odstraňovat ztráty vyvolávané monopolem (je však chápána jako odporující dobrým mravům)   * Z ekonomického hlediska je CD přínosná → umožňuje vzrůst ek. blahobytu, může do jisté míry odstraňovat ztráty vyvolávané monopolem (je však chápána jako odporující dobrým mravům)
Řádek 16: Řádek 29:
   * __Protimonopolní či protitrustové zákony se snaží podpořit či udržet konkurenci na trhu__ tím, že regulují jednání, které ji omezuje   * __Protimonopolní či protitrustové zákony se snaží podpořit či udržet konkurenci na trhu__ tím, že regulují jednání, které ji omezuje
   * Kořeny již ve starověku – v Římě trestáno omezování dodávek zboží na trh, ve středověku trestány např. dohody o cenách (Václav II. – zákon zakazující horníkům a obchodníkům s rudou stanovovat ceny společně). ​ Moderní pojetí protitrustové politiky čerpá ze zákonodárství USA a konkurenční politiky EU   * Kořeny již ve starověku – v Římě trestáno omezování dodávek zboží na trh, ve středověku trestány např. dohody o cenách (Václav II. – zákon zakazující horníkům a obchodníkům s rudou stanovovat ceny společně). ​ Moderní pojetí protitrustové politiky čerpá ze zákonodárství USA a konkurenční politiky EU
-  * __Zákonodárství se zaměřuje většinou na 3 hlavní ​oblasti:​__ ​+  * __Zákonodárství se zaměřuje většinou na 3 hlavní ​oblasti__ ​
     - zakazuje smlouvy nebo praxi, které omezují konkurenci mezi firmami     - zakazuje smlouvy nebo praxi, které omezují konkurenci mezi firmami
       * např.: kartely týkající se společného stanovení cen, stanovení tržních podílů jednotlivých členů oligopolu, rozdělení zákazníků nebo území, rozdělení si zakázek zadávaných na základě veřejné soutěže       * např.: kartely týkající se společného stanovení cen, stanovení tržních podílů jednotlivých členů oligopolu, rozdělení zákazníků nebo území, rozdělení si zakázek zadávaných na základě veřejné soutěže
Řádek 25: Řádek 38:
  
   * **Protimonopolní zákony brání růstu tržního podílu firem (tendence ke koncentraci výroby)**   * **Protimonopolní zákony brání růstu tržního podílu firem (tendence ke koncentraci výroby)**
-  * 2 druhy růstu velikosti nebo tržního podílu firmy:\\ a) **interní** → firma roste sama (rozšíření výroby)\\ b) **externí** → fúze a akvizice (fúze = rozhodnutí firem o spojení, akvizice = jedna firma získá jinou → u větších firem zejména nákupem akcií na burze) ​  +  * 2 druhy růstu velikosti nebo tržního podílu firmy: 
-  * __3 hlavní podoby fúze a akvizice__//​horizontální//​ (spojení firem působících ve stejném odvětví)//​vertikální//​ (spojení firem působících v navazujících článcích stejného výrobního procesu)//​konglomerační//​ (podniky spolu ekonomicky nesouvisejí+    - **interní** → firma roste sama (rozšíření výroby) 
 +    - **externí** → fúze a akvizice (fúze = rozhodnutí firem o spojení, akvizice = jedna firma získá jinou → u větších firem zejména nákupem akcií na burze) ​  
 +  * __3 hlavní podoby fúze a akvizice__ 
 +    - //​horizontální//​ (spojení firem působících ve stejném odvětví) 
 +    - //​vertikální//​ (spojení firem působících v navazujících článcích stejného výrobního procesu) 
 +    - //​konglomerační//​ (podniky spolu ekonomicky nesouvisejí
   * Důvody k tendenci ke koncentraci:​ úspory z rozsahu výroby, rozšíření produkce o nové výrobky, záměr dosáhnout zisku následným prodejem firmy či její části, eliminace konkurence   * Důvody k tendenci ke koncentraci:​ úspory z rozsahu výroby, rozšíření produkce o nové výrobky, záměr dosáhnout zisku následným prodejem firmy či její části, eliminace konkurence
-  * __Fúze a akvizice - pro a proti__oponenti - negativní národohospodářské důsledky tržní sílyzastánci - zvýšení velikosti firmy umožňuje efektivnější fungování firmy → mají pak prospěch i spotřebitelé,​ pozitivní dopad na konkurenceschopnost firmy a její lepší postavení v mezinárodní soutěži…+  * __Fúze a akvizice - pro a proti__ 
 +    * oponenti - negativní národohospodářské důsledky tržní síly 
 +    * zastánci - zvýšení velikosti firmy umožňuje efektivnější fungování firmy → mají pak prospěch i spotřebitelé,​ pozitivní dopad na konkurenceschopnost firmy a její lepší postavení v mezinárodní soutěži…
   * Spojování velkých podniků kontroluje většina vyspělých zemí a může podléhat schválení ze stany státní instituce ​ (v ČR: **Úřad pro ochranu hospodářské soutěže**) či nadnárodní instituce.   * Spojování velkých podniků kontroluje většina vyspělých zemí a může podléhat schválení ze stany státní instituce ​ (v ČR: **Úřad pro ochranu hospodářské soutěže**) či nadnárodní instituce.
   * USA - vzor protitrustové legislativy,​ 1890 - Shermanův protitrustový zákon - je nezákonné vytvářet monopol či vstupovat do vztahů, které by omezovaly obchod, porušení zákona je trestný čin: FO - až 3 roky vězení, PO - pokuta až 1 milion USD, dále 1914 Claytonův zákon - zakázání dalších praktik omezujících soutěž (př.cenová diskriminace)- trestem i náhrada škody ve výši trojnásobku skutečné škody, další zákony v polovině 20. st. - zabránění možnostem fúzí, které by omezovaly konkurenci, možnost vlády rozdělovat společnosti,​ Nejvyšší soud USA - protitrustové zákony jsou chartou ekonomické svobody zaměřenou na ochranu volné a neomezené soutěže jako pravidla obchodu   * USA - vzor protitrustové legislativy,​ 1890 - Shermanův protitrustový zákon - je nezákonné vytvářet monopol či vstupovat do vztahů, které by omezovaly obchod, porušení zákona je trestný čin: FO - až 3 roky vězení, PO - pokuta až 1 milion USD, dále 1914 Claytonův zákon - zakázání dalších praktik omezujících soutěž (př.cenová diskriminace)- trestem i náhrada škody ve výši trojnásobku skutečné škody, další zákony v polovině 20. st. - zabránění možnostem fúzí, které by omezovaly konkurenci, možnost vlády rozdělovat společnosti,​ Nejvyšší soud USA - protitrustové zákony jsou chartou ekonomické svobody zaměřenou na ochranu volné a neomezené soutěže jako pravidla obchodu
  
 ===== Regulace přirozených monopolů ===== ===== Regulace přirozených monopolů =====
-  ​* Přirozený monopol __vzniká, jsou-li úspory z rozsahu výroby v určitém odvětví natolik výrazné, že na trhu může existovat jen jedna firma.__ ​→ vysoké vstupní investice a nemožnost dosažení návratnosti při nastavení konkurenceschopné ceny - přirozená bariéra pro vstup na trh, ale často pozice přirozených monopolů posílena udělením státní licence  + 
-  * Přirozené monopoly by mohly prodávat s vyšším ziskem než by odpovídalo podmínkám dokonalé konkurence ​→ __stát je reguluje, aby chránil spotřebitele__. +  ​* Přirozený monopol __vzniká, jsou-li úspory z rozsahu výroby v určitém odvětví natolik výrazné, že na trhu může existovat jen jedna firma.__ ​-> vysoké vstupní investice a nemožnost dosažení návratnosti při nastavení konkurenceschopné ceny - přirozená bariéra pro vstup na trh, ale často pozice přirozených monopolů posílena udělením státní licence  
-  ​* **2 hlavní nástroje regulace:** \\ **1.** ​__cenová regulace přirozeného monopolu na základě míry zisku__ ​– v praxi nejčastější,​ monopolu jsou stanoveny určité ceny či cenové stropy, které mu ale umožňují dosáhnou určité míry zisku z vloženého kapitáluTato míra by měla firmě nahradit náklady alternativ (co by firma získala, kdyby působila v jiném odvětví ekonomiky)Vedle míry zisku může stát regulovat i kvalitu a dostupnost služeb firmyNastavení správných stropů je pro státní orgány často problémem, zdrojem podkladů ke stanovení jsou totiž podniky samy \\ → nejčastěji vůči firmám působícím v oblasti distribuce vody, plynu, elektřiny, pevných telefonních linek…\\ **2.** ​__licence pro soukromé firmy ucházející se o poskytování přirozeně monopolních služeb__ ​ ​- ​vláda stanoví požadovaný rozsah služby a na základě výběrového řízení vybere firmu (s nejnižší cenou), která následně obdrží licenciProblémem je správa zařízení,​ která přechází na jinou firmu.+  * Přirozené monopoly by mohly prodávat s vyšším ziskem než by odpovídalo podmínkám dokonalé konkurence ​-> __stát je reguluje, aby chránil spotřebitele__ 
 +  * 2 hlavní nástroje regulace 
 +    - __cenová regulace přirozeného monopolu na základě míry zisku__ 
 +      * v praxi nejčastější,​ monopolu jsou stanoveny určité ceny či cenové stropy, které mu ale umožňují dosáhnou určité míry zisku z vloženého kapitálu 
 +      * Tato míra by měla firmě nahradit náklady alternativ (co by firma získala, kdyby působila v jiném odvětví ekonomiky) 
 +      * Vedle míry zisku může stát regulovat i kvalitu a dostupnost služeb firmy 
 +      * Nastavení správných stropů je pro státní orgány často problémem, zdrojem podkladů ke stanovení jsou totiž podniky samy -> nejčastěji vůči firmám působícím v oblasti distribuce vody, plynu, elektřiny, pevných telefonních linek 
 +    - __licence pro soukromé firmy ucházející se o poskytování přirozeně monopolních služeb__ ​ 
 +      * vláda stanoví požadovaný rozsah služby a na základě výběrového řízení vybere firmu (s nejnižší cenou), která následně obdrží licenci 
 +      * Problémem je správa zařízení,​ která přechází na jinou firmu
  
   * **Přirozené monopoly ve veřejném vlastnictví** – lépe se státu regulují ceny, které by soukromé firmy nastavovaly příliš vysoko, ale negativní je oslabení tendence k úspornému zacházení se zdroji ​ efektivnímu managementu (nemají tendenci minimalizovat náklady – ztráty nahrazují daňoví poplatníci,​ státní manažeři se zaměřují na posílení významu jejich úseku)- tzn. neefektivnost,​ ale často využívané   * **Přirozené monopoly ve veřejném vlastnictví** – lépe se státu regulují ceny, které by soukromé firmy nastavovaly příliš vysoko, ale negativní je oslabení tendence k úspornému zacházení se zdroji ​ efektivnímu managementu (nemají tendenci minimalizovat náklady – ztráty nahrazují daňoví poplatníci,​ státní manažeři se zaměřují na posílení významu jejich úseku)- tzn. neefektivnost,​ ale často využívané
  
 ===== Ochrana hospodářské soutěže v EU a ČR ===== ===== Ochrana hospodářské soutěže v EU a ČR =====
-  ​* V **EU** přísný systém pravidel na ochranu soutěžního prostředí__Cílem je ochrana konkurentů i spotřebitelů a vyloučení jakékoliv diskriminace z důvodu státní příslušnosti v rámci volného pohybu osob, zboží a služeb.__ Pravidla__ chrání jednotný vnitřní trh__ a vycházejí ze Smlouvy o fungování EU, sekundárních právních aktů (směrnice, rozhodnutí,​ nařízení) orgánů EU a z rozsudků ESD. + 
-  * zaměřuje se na: dohody o cenách, rozdělení trhu, firemní fúze, zadávání státních zakázek, státní subvence ​...+  ​* V **EU** přísný systém pravidel na ochranu soutěžního prostředí 
 +  * __Cílem je ochrana konkurentů i spotřebitelů a vyloučení jakékoliv diskriminace z důvodu státní příslušnosti v rámci volného pohybu osob, zboží a služeb 
 +  * __ Pravidla__ chrání jednotný vnitřní trh__ a vycházejí ze Smlouvy o fungování EU, sekundárních právních aktů (směrnice, rozhodnutí,​ nařízení) orgánů EU a z rozsudků ESD 
 +  * zaměřuje se na: dohody o cenách, rozdělení trhu, firemní fúze, zadávání státních zakázek, státní subvence
   * Dozor vykonává Evropská komise - přímý správní orgán   * Dozor vykonává Evropská komise - přímý správní orgán
-  * V **ČR** pravidla regulující hospodářskou soutěž ​→ Obchodní ​ zákoník (č. 513/1991 Sb.), Zákon o ochraně hospodářské soutěže (č. 143/2001 Sb.) + provádějící vyhlášky ÚOHS, Zákon o veřejné podpoře (č. 59/2000 Sb.), Zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 199/2004 Sb.)a jiné. ​+  * V **ČR** pravidla regulující hospodářskou soutěž ​-> Obchodní ​ zákoník (č. 513/1991 Sb.), Zákon o ochraně hospodářské soutěže (č. 143/2001 Sb.) + provádějící vyhlášky ÚOHS, Zákon o veřejné podpoře (č. 59/2000 Sb.), Zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 199/2004 Sb.)a jiné. ​
   * všechny subjekty účastnící se hospodářské soutěže mají právo rozvíjet soutěžní činnost v zájmu dosažení prospěchu a sdružovat se k výkonu této činnosti, ale musí dbát pravidel hospodářské soutěže a nesmí účast zneužívat   * všechny subjekty účastnící se hospodářské soutěže mají právo rozvíjet soutěžní činnost v zájmu dosažení prospěchu a sdružovat se k výkonu této činnosti, ale musí dbát pravidel hospodářské soutěže a nesmí účast zneužívat
   * účel zákona o ochraně hospodářské soutěže - ochrana proti jejímu omezování,​ zkreslování nebo vylučování,​ vymezeny zakázané dohody   * účel zákona o ochraně hospodářské soutěže - ochrana proti jejímu omezování,​ zkreslování nebo vylučování,​ vymezeny zakázané dohody
  
-__**Ochrana volné hospodářské soutěže**__\\ __1. soukromoprávní oblast__ ​– žalovat může ten, kdo se cítí poškozen (důkazní břemeno leží na tom, kdo žaluje; ale když žaluje spotřebitel – dokazuje výrobce) ​→ nekalá soutěž (v obchod. zák.)\\ - nekalosoutěžní jednání = klamavé označení, klamavá reklama, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, podplácení,​ srovnávací reklama (objektivní je dovolena), zlehčování konkurence, ohrožování zdraví spotřebitelů,​ porušování obchodního tajemství\\  +__**Ochrana volné hospodářské soutěže**__ 
-__2. veřejnoprávní oblast__\\ – ochranu zajišťuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – dozoruje i zadávání veřejných zakázek, dozoruje nad tím aby nebyly uzavírány kartel. dohody – může za ně uložit pokutu, dohlíží nad monopoly – aby nezneužívaly své postavení, kontroluje uzavírání fúzí – je nutné se dopředu zeptat, zda se můžou spojit+  - __1. soukromoprávní oblast__ ​ 
 +    * žalovat může ten, kdo se cítí poškozen (důkazní břemeno leží na tom, kdo žaluje; ale když žaluje spotřebitel – dokazuje výrobce) ​-> nekalá soutěž (v obchod. zák.) 
 +    * nekalosoutěžní jednání = klamavé označení, klamavá reklama, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, podplácení,​ srovnávací reklama (objektivní je dovolena), zlehčování konkurence, ohrožování zdraví spotřebitelů,​ porušování obchodního tajemství 
 +  ​- ​__2. veřejnoprávní oblast__ 
 +    * ochranu zajišťuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – dozoruje i zadávání veřejných zakázek, dozoruje nad tím aby nebyly uzavírány kartel. dohody – může za ně uložit pokutu, dohlíží nad monopoly – aby nezneužívaly své postavení, kontroluje uzavírání fúzí – je nutné se dopředu zeptat, zda se můžou spojit
  
-Praxe v ČR:  ​+__Praxe ​v ČR:__  
   * //Nekalá soutěž:// podle ObchZ „jednání,​ které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu konkurentům nebo spotřebitelům.“ – zejména klamavá reklama, špatné označování zboží a služeb, parazitování na pověsti výrobků a služeb konkurence, podplácení,​ ohrožení životního prostředí…   * //Nekalá soutěž:// podle ObchZ „jednání,​ které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu konkurentům nebo spotřebitelům.“ – zejména klamavá reklama, špatné označování zboží a služeb, parazitování na pověsti výrobků a služeb konkurence, podplácení,​ ohrožení životního prostředí…
   * //​Narušování hospodářské soutěže://​ podle zákona jsou to „situace, kdy spojením podniků přesáhne jejich podíl 30% celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.“ ​ ÚOHS ale může udělovat vyjímky   * //​Narušování hospodářské soutěže://​ podle zákona jsou to „situace, kdy spojením podniků přesáhne jejich podíl 30% celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.“ ​ ÚOHS ale může udělovat vyjímky
   * //​Zneužívání monopolního nebo dominantního postavení na trhu:// vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách, vázání plnění smluv na plnění dalších podmínek, které s nimi nesouvisejí,​ znevýhodňování některých účastníků,​ zastavování či omezování výroby za účelem získání neoprávněného hospodářského prospěchu   * //​Zneužívání monopolního nebo dominantního postavení na trhu:// vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách, vázání plnění smluv na plnění dalších podmínek, které s nimi nesouvisejí,​ znevýhodňování některých účastníků,​ zastavování či omezování výroby za účelem získání neoprávněného hospodářského prospěchu
- 
  
  
Řádek 61: Řádek 96:
   * URBAN, J. Teorie Národního hospodářství. 3. doplněné a rozšířené vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, s  255-267   * URBAN, J. Teorie Národního hospodářství. 3. doplněné a rozšířené vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, s  255-267
  
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code