Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-41 [2011/12/12 07:12]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-41 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 4: Řádek 4:
  
   * **komoditní peníze** = plnohodnotné peníze, mající svou vnitřní hodnotu nezávislou na peněžní (směnné) funkci, kterou hrály   * **komoditní peníze** = plnohodnotné peníze, mající svou vnitřní hodnotu nezávislou na peněžní (směnné) funkci, kterou hrály
- 
   *  jsou to drahé kovy (zlato a stříbro), které v historii plnily funkci peněz   *  jsou to drahé kovy (zlato a stříbro), které v historii plnily funkci peněz
- 
   * s rozvojem bankovnictví začaly být plnohodnotné zlaté a stříbrné mince nahrazovány papírovými penězi (= původně stvrzenky soukromých bank o uložení zlatých mincí v bance), tyto bankovky začaly být postupně používány jako prostředek směny, plnily funkci platebního prostředku místo původních plnohodnotných peněz   * s rozvojem bankovnictví začaly být plnohodnotné zlaté a stříbrné mince nahrazovány papírovými penězi (= původně stvrzenky soukromých bank o uložení zlatých mincí v bance), tyto bankovky začaly být postupně používány jako prostředek směny, plnily funkci platebního prostředku místo původních plnohodnotných peněz
  
Řádek 12: Řádek 10:
  
   *  papírové peníze byly plně směnitelné za zlato - tento peněžní systém, ve kterém zlato nadále plnilo funkci peněz (i při oběhu papírových peněz), se nazývá **zlatý standard**   *  papírové peníze byly plně směnitelné za zlato - tento peněžní systém, ve kterém zlato nadále plnilo funkci peněz (i při oběhu papírových peněz), se nazývá **zlatý standard**
- 
   *  předpokladem byla důvěra lidí, že neplnohodnotné (papírové) peníze vymění banka za zlato   *  předpokladem byla důvěra lidí, že neplnohodnotné (papírové) peníze vymění banka za zlato
- 
   *  zlatý standard se uchoval až do 30. let 20. století, kdy byla zrušena směnitelnost britské libry a amerického dolaru za zlato   *  zlatý standard se uchoval až do 30. let 20. století, kdy byla zrušena směnitelnost britské libry a amerického dolaru za zlato
  
 ===== Nucený oběh ===== ===== Nucený oběh =====
 +
   *  po zrušení zlatého standardu plní funkci hotových peněz bankovky centrální banky (nesměnitelné za zlato), které mají charakter zákonného platidla   *  po zrušení zlatého standardu plní funkci hotových peněz bankovky centrální banky (nesměnitelné za zlato), které mají charakter zákonného platidla
- 
   *  zákonné platidlo = bankovky musí být dle zákona přijaty jako platba za pohledávku,​ v tomto smyslu jsou **penězi s nuceným oběhem**   *  zákonné platidlo = bankovky musí být dle zákona přijaty jako platba za pohledávku,​ v tomto smyslu jsou **penězi s nuceným oběhem**
- 
   *  použití peněz s nuceným oběhem je zaručeno státem, od důvěry ve státní moc se odvozuje důvěra v tyto peníze X pokud není důvěra, nahrazují se domácí peníze cizími měnami s vyšší kredibilitou nebo plnohodnotnými komoditními penězi, příp. dalšími plnohodnotnými statky (např. cigaretami)   *  použití peněz s nuceným oběhem je zaručeno státem, od důvěry ve státní moc se odvozuje důvěra v tyto peníze X pokud není důvěra, nahrazují se domácí peníze cizími měnami s vyšší kredibilitou nebo plnohodnotnými komoditními penězi, příp. dalšími plnohodnotnými statky (např. cigaretami)
     * u států s takto využívanou měnou hrozí potřeba vydávat více oběživa, než kolik by odpovídalo domácím potřebám ekonomiky     * u států s takto využívanou měnou hrozí potřeba vydávat více oběživa, než kolik by odpovídalo domácím potřebám ekonomiky
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
 +
   * Urban, J.: Teorie národního hospodářství. Praha: ASPI, a.s., 2006. str. 297-298 (str. 325-326 3. vydání)   * Urban, J.: Teorie národního hospodářství. Praha: ASPI, a.s., 2006. str. 297-298 (str. 325-326 3. vydání)
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code