Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-39 [2011/12/09 13:48]
Klára Švandelíková
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-39 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 9: Řádek 9:
 ===== Investování prostředků na kapitálových trzích ===== ===== Investování prostředků na kapitálových trzích =====
  
-  * **Kapitál** ​(ot.40) ​= jeden ze čtyř základních výrobních faktorů. V ekonomice vystupuje ve 2 základních formách - jako fyzický (továrny, zařízení...) a finanční (volné finanční prostředky obchodovatelné na kapitálových trzích = __finanční investování__) +  * **Kapitál** = jeden ze čtyř základních výrobních faktorů. V ekonomice vystupuje ve 2 základních formách - jako fyzický (továrny, zařízení...) a finanční (volné finanční prostředky obchodovatelné na kapitálových trzích = __finanční investování__) 
-  * **Instituce kapitálového trhu** ​(ot.37) ​= finanční instituce jejichž prostřednictvím jsou finanční prostředky subjektů tvořících úspory převáděny k subjektům, které tyto úspory využívají.\\ __Institucí kapitálového trhu je celá řada:__ banky, pojišťovky,​ investiční společnosti,​ penzijní a další fondy, burzy cenných papírů apod. __Firmy poptávající kapitál mohou v důsledku toho získávat potřebné finanční prostředky různými cestami__ (formou bankovních úvěrů, prodejem vlastních cenných papírů...) __Podobně mohou i domácnosti a další subjekty zvolit, kam své volné finanční prostředky investují.__+    * Viz  [[tnh:​zkouska:​otazka-40|]] 
 +  * **Instituce kapitálového trhu** = finanční instituce jejichž prostřednictvím jsou finanční prostředky subjektů tvořících úspory převáděny k subjektům, které tyto úspory využívají.\\ __Institucí kapitálového trhu je celá řada:__ banky, pojišťovky,​ investiční společnosti,​ penzijní a další fondy, burzy cenných papírů apod. __Firmy poptávající kapitál mohou v důsledku toho získávat potřebné finanční prostředky různými cestami__ (formou bankovních úvěrů, prodejem vlastních cenných papírů...) __Podobně mohou i domácnosti a další subjekty zvolit, kam své volné finanční prostředky investují.__ 
 +    * Viz  [[tnh:​zkouska:​otazka-37|]]
   * **Investor** = osoba, která kapitál vytváří   * **Investor** = osoba, která kapitál vytváří
   * **Investování** = nákup ekonomických aktiv   * **Investování** = nákup ekonomických aktiv
-  * **Investice:**\\ **1)** __reálné investice__ (investice do reálných aktiv) = nákup nových kapitálových statků a jejich vložení do výroby\\ - výnosy přinášejí tím, že jsou používaná ve výrobě\\ - hmotné - (např.zařízení,​ budovy), nehmotné - (např.obchodní značky, patenty)\\ **2)** ​__finanční investice__ (investice do finančních aktiv) = majitel aktiva se stává věřitelem n. spolumajitelem firmy, která přeměňuje finanční aktiva na aktiva reálná\\ - právo vlastníka finančních aktiv na výnosech z reálných aktiv+  * **Investice** 
 +    - __reálné investice__ (investice do reálných aktiv) = nákup nových kapitálových statků a jejich vložení do výroby 
 +      * výnosy přinášejí tím, že jsou používaná ve výrobě 
 +      * hmotné - (např.zařízení,​ budovy), nehmotné - (např.obchodní značky, patenty) 
 +    - __finanční investice__ (investice do finančních aktiv) = majitel aktiva se stává věřitelem n. spolumajitelem firmy, která přeměňuje finanční aktiva na aktiva reálná 
 +      * právo vlastníka finančních aktiv na výnosech z reálných aktiv
  
   * Investice do finančních aktiv bývají rozlišovány na 2 postupy   * Investice do finančních aktiv bývají rozlišovány na 2 postupy
Řádek 51: Řádek 58:
   * otázky z minulých let   * otázky z minulých let
   * internet   * internet
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code