Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-38 [2011/12/09 22:28]
Klára Švandelíková
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-38 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
 ===== Vývoj spotřebních a investičních výdajů ===== ===== Vývoj spotřebních a investičních výdajů =====
  
-  *  jedna ze základních příčin ekonomického cyklu = kolísání spotřebitelských výdajů domácností a investičních výdajů firem  +  * jedna ze základních příčin ekonomického cyklu = kolísání spotřebitelských výdajů domácností a investičních výdajů firem  
-  *  **rostou-li výdaje domácností**,​ firmy na to odpoví zvýšením úrovně výroby (najímají další pracovní sílu a investují, aby zvýšily své výrobní kapacity) +  * **rostou-li výdaje domácností**,​ firmy na to odpoví zvýšením úrovně výroby (najímají další pracovní sílu a investují, aby zvýšily své výrobní kapacity) 
-    *  roste-li prodej, výroba, zaměstnanosti a příjmy, je hospodářský cyklus v období boomu, expanze +    * roste-li prodej, výroba, zaměstnanosti a příjmy, je hospodářský cyklus v období boomu, expanze 
-  *  **klesají-li výdaje domácností**,​ firmy naopak odpoví snížením výroby, zpomalením růstu mezd, propouštěním části zaměstnanců +  * **klesají-li výdaje domácností**,​ firmy naopak odpoví snížením výroby, zpomalením růstu mezd, propouštěním části zaměstnanců 
-    *  v tomto případě ekonomika vstupuje do kontrakce a recese +    * v tomto případě ekonomika vstupuje do kontrakce a recese 
-  *  podobným způsobem ekonomiku ovlivňují i podnikové investice (investice do tzv. fixního kapitálu): do nových závodů, výrobních zařízení atd. => vytváření nových pracovních míst, tím pádem zvyšování kupní síly spotřebitelů,​ zvyšován spotřebních výdajů => další růst výroby; +  * podobným způsobem ekonomiku ovlivňují i podnikové investice (investice do tzv. fixního kapitálu): do nových závodů, výrobních zařízení atd. -> vytváření nových pracovních míst, tím pádem zvyšování kupní síly spotřebitelů,​ zvyšován spotřebních výdajů => další růst výroby; 
-    *  pokud investice klesají, dochází k opaku => ekonomika v období kontrakce +    * pokud investice klesají, dochází k opaku => ekonomika v období kontrakce 
-  *  **střídaní větší a menší spotřeby domácností souvisí s** tím, jak domácnosti důvěřují příznivému ekonomickému vývoji (více utrácejí nebo více spoří) +  * **střídaní větší a menší spotřeby domácností souvisí s** tím, jak domácnosti důvěřují příznivému ekonomickému vývoji (více utrácejí nebo více spoří) 
-    *  důvody omezení spotřebních výdajů (obzvláště se týká dražších statků – nemovitostí apod.): zadlužení,​ nasycenost dlouhodobějšími spotřebními statky, pokles akcií (kvůli kterému spotřebitelé ztratili část svého bohatství),​ +    * důvody omezení spotřebních výdajů (obzvláště se týká dražších statků – nemovitostí apod.): zadlužení,​ nasycenost dlouhodobějšími spotřebními statky, pokles akcií (kvůli kterému spotřebitelé ztratili část svého bohatství),​ 
-  *  **kolísání investic firem souvisí s**:  +  * **kolísání investic firem souvisí s**:  
-    *  důvěrou v rentabilitu (výnosnost) investic popř. vyhlídkami investorů na budoucí růst firemních zisků +    * důvěrou v rentabilitu (výnosnost) investic popř. vyhlídkami investorů na budoucí růst firemních zisků 
-    *  rostoucí či klesající potřebou obnovit opotřebované kapitálové statky; impulsem k těmto investicím může být rychlý technologický vývoj (je potřeba technologických inovací) +    * rostoucí či klesající potřebou obnovit opotřebované kapitálové statky; impulsem k těmto investicím může být rychlý technologický vývoj (je potřeba technologických inovací) 
-    *  nesprávnými investičními rozhodnutími (firmy v období hosp. růstu provádějí investice, které jsou nadbytečné nebo nepřinášejí výnosy ​=> kvůli tomu jsou později nuceni omezit výrobu i zaměstnanost);​ dalším důvodem ke špatným investicím může být dočasný pokles úroků (v důsledku politiky centrální banky popř. optimistickou úvěrovou politikou bank) +    * nesprávnými investičními rozhodnutími (firmy v období hosp. růstu provádějí investice, které jsou nadbytečné nebo nepřinášejí výnosy ​-> kvůli tomu jsou později nuceni omezit výrobu i zaměstnanost);​ dalším důvodem ke špatným investicím může být dočasný pokles úroků (v důsledku politiky centrální banky popř. optimistickou úvěrovou politikou bank) 
-  *  význam investičních vln je pro hospodářský cyklus značný (ekonomické cykly jsou často chápány jako cykly investiční)+  * význam investičních vln je pro hospodářský cyklus značný (ekonomické cykly jsou často chápány jako cykly investiční)
  
 ===== Investiční akcelerátor a multiplikátor ===== ===== Investiční akcelerátor a multiplikátor =====
  
-  *  princip investičního akcelerátoru a multiplikátoru vysvětluje vliv výdajů firem na hospodářský cyklus; +  * princip investičního akcelerátoru a multiplikátoru vysvětluje vliv výdajů firem na hospodářský cyklus; 
-  *  **akcelerační princip investic:** vztah mezi objemem vyráběné produkce a objemem kapitálu potřebného k její výrobě => +  * **akcelerační princip investic:** vztah mezi objemem vyráběné produkce a objemem kapitálu potřebného k její výrobě => 
-    *  vzroste-li objem produkce, je nutné zvýšit fixní kapitál; důsledkem je zvýšení poptávky po investicích,​ vznikají tzv. **indukované investice** (naproti tomu restituční investice jsou investice potřebné na nahrazení opotřebovaného fixního kapitálu) +    * vzroste-li objem produkce, je nutné zvýšit fixní kapitál; důsledkem je zvýšení poptávky po investicích,​ vznikají tzv. **indukované investice** (naproti tomu restituční investice jsou investice potřebné na nahrazení opotřebovaného fixního kapitálu) 
-    *  podle principu akcelerace platí, že vzrůst poptávky po investicích je v rostoucí ekonomice vyšší než růst produktu +    * podle principu akcelerace platí, že vzrůst poptávky po investicích je v rostoucí ekonomice vyšší než růst produktu 
-  *  **multiplikační efekt investic:** rostoucí investice vyvolají další růst poptávky a produkce a sním i další vzestup investičních výdajů +  * **multiplikační efekt investic:** rostoucí investice vyvolají další růst poptávky a produkce a sním i další vzestup investičních výdajů 
-    *  růst produkce ve fázi konjunktury však postupně naráží na kapacitní možnosti ekonomiky => akcelerační princip začíná fungovat v obráceném směru (se zastavením růstu produkce klesá poptávka po investicích,​ což vede k dalšímu snížení produkce v důsledku působení multiplikátoru);​ v důsledku poklesu produkce firmy přestanou obnovovat fixní kapitál a dojde k jeho znehodnocení +    * růst produkce ve fázi konjunktury však postupně naráží na kapacitní možnosti ekonomiky => akcelerační princip začíná fungovat v obráceném směru (se zastavením růstu produkce klesá poptávka po investicích,​ což vede k dalšímu snížení produkce v důsledku působení multiplikátoru);​ v důsledku poklesu produkce firmy přestanou obnovovat fixní kapitál a dojde k jeho znehodnocení 
-    *  znehodnocený fixní kapitál se firmy rozhodnou (obzvlášť v případě zlepšení hospodářských vyhlídek) po čase obnovit; tím zahájí nákup investičních statků, ten vede k růstu produkce a celé se to opakuje (opětovně působí akcelerační a multiplikační efekt)+    * znehodnocený fixní kapitál se firmy rozhodnou (obzvlášť v případě zlepšení hospodářských vyhlídek) po čase obnovit; tím zahájí nákup investičních statků, ten vede k růstu produkce a celé se to opakuje (opětovně působí akcelerační a multiplikační efekt)
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
Řádek 34: Řádek 34:
  
       ​       ​
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code