Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-37 [2011/11/18 13:50]
Lucie Krameriusová [Stádní chování investorů]
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-37 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 4: Řádek 4:
  
   * finanční instituce (tj. firmy či další organizace),​ jejichž prostřednictvím jsou finanční prostředky subjektů tvořících úspory převáděny k subjektům, které tyto úspory využívají   * finanční instituce (tj. firmy či další organizace),​ jejichž prostřednictvím jsou finanční prostředky subjektů tvořících úspory převáděny k subjektům, které tyto úspory využívají
-  * //funkce:// zprostředkovávat vzájemné vztahy mezi nabídkou a poptávkou finančního kapitálu s co nejnižšími (transakčními) náklady +  * //​funkce// ​zprostředkovávat vzájemné vztahy mezi nabídkou a poptávkou finančního kapitálu s co nejnižšími (transakčními) náklady 
-  * je jich mnoho např. banky, pojišťovny,​ investiční společnosti,​ penzijní a další fondy, burzy cenných papírů apod. => firmy mohou získávat finanční prostředky různými způsoby, domácnosti mohou zvolit různé finanční instituce, kam investují své volné finanční prostředky (ale tady záleží na ek. zvyklostech:​ např. v ČR nebo v Německu převažuje forma bankovních vkladů nebo úvěrů, v USA a VB převažuje koupě a prodej cenných papírů)+  * je jich mnoho např. banky, pojišťovny,​ investiční společnosti,​ penzijní a další fondy, burzy cenných papírů apod. -> firmy mohou získávat finanční prostředky různými způsoby, domácnosti mohou zvolit různé finanční instituce, kam investují své volné finanční prostředky (ale tady záleží na ek. zvyklostech:​ např. v ČR nebo v Německu převažuje forma bankovních vkladů nebo úvěrů, v USA a VB převažuje koupě a prodej cenných papírů)
   * dělí se do //dvou základních kategorií//​   * dělí se do //dvou základních kategorií//​
        - instituce spojené s trhy cenných papírů        - instituce spojené s trhy cenných papírů
Řádek 13: Řádek 13:
  
   * **trhy cenných papírů**   * **trhy cenných papírů**
-     * volné finanční prostředky jsou na nich nabízeny a poptávány //​**přímo**// ​=> jednotlivé osoby se samy rozhodují, do kterých podniků vloží své finanční prostředky +     * volné finanční prostředky jsou na nich nabízeny a poptávány //​**přímo**// ​-> jednotlivé osoby se samy rozhodují, do kterých podniků vloží své finanční prostředky 
-     ​* ​především ​//trhy akcií a obligací//+     ​* ​__především trhy akcií a obligací__
          * //​investoři//​ (osoby ukládající své peníze přímo do podniků prostřednictvím trhů akcií a obligací) vkládají své peníze především do velkých a známých firem          * //​investoři//​ (osoby ukládající své peníze přímo do podniků prostřednictvím trhů akcií a obligací) vkládají své peníze především do velkých a známých firem
          * //akcie a obligace// – obchodovány na burzách (zavedené a organizované trhy) a jejich ceny (//kurzy//) jsou zde určovány nabídkou a poptávkou          * //akcie a obligace// – obchodovány na burzách (zavedené a organizované trhy) a jejich ceny (//kurzy//) jsou zde určovány nabídkou a poptávkou
Řádek 23: Řádek 23:
  
       * **primární trhy cenných papírů** = trhy nových emisí       * **primární trhy cenných papírů** = trhy nových emisí
-         ​* ​trhy, na kterých se obchoduje s nově vydanými (emitovanými) cennými papíry  +         * trhy, na kterých se obchoduje s nově vydanými (emitovanými) cennými papíry  
-         ​* ​instituce, kde jsou cenné papíry prodávány investorům poprvé tj. kde je investoři získávají přímo od jejich vydavatelů +         * instituce, kde jsou cenné papíry prodávány investorům poprvé tj. kde je investoři získávají přímo od jejich vydavatelů 
-         * //​upisování//​ =prodej nových cenných papírů+         * //​upisování//​ = prodej nových cenných papírů
          * //​primární veřejná nabídka// (//initial public offering//, IPO) = prodej zcela nového cenného papírů (vstup firmy na burzovní trh)          * //​primární veřejná nabídka// (//initial public offering//, IPO) = prodej zcela nového cenného papírů (vstup firmy na burzovní trh)
  
       * **sekundární trhy cenných papírů**       * **sekundární trhy cenných papírů**
-         ​* ​trhy, na kterých se obchoduje s cennými papíry již dříve vydanými+         * trhy, na kterých se obchoduje s cennými papíry již dříve vydanými
          * k obchodům tady dochází mezi jednotlivými investory (či spekulanty),​ tj. těmi, kteří dávají před vlastnictvím daného cenného papíru přednost hotovým penězům či kteří očekávají,​ že kurz daného cenného papíru v budoucnu klesne, a těmi, kteří si přejí tento papír vlastnit, zpravidla proto, že očekávají růst jeho ceny či výplatu dividend          * k obchodům tady dochází mezi jednotlivými investory (či spekulanty),​ tj. těmi, kteří dávají před vlastnictvím daného cenného papíru přednost hotovým penězům či kteří očekávají,​ že kurz daného cenného papíru v budoucnu klesne, a těmi, kteří si přejí tento papír vlastnit, zpravidla proto, že očekávají růst jeho ceny či výplatu dividend
          * nemají bezprostřední vliv na financování firem, ale ceny akcií a obligací (ty se tady tvoří nabídkou a poptávkou) mohou ovlivnit možnost firmy vydat novu emisi          * nemají bezprostřední vliv na financování firem, ale ceny akcií a obligací (ty se tady tvoří nabídkou a poptávkou) mohou ovlivnit možnost firmy vydat novu emisi
Řádek 70: Řádek 70:
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
  
-  * Jan Urban: Teorie národního hospodářství (str.276 - 281)+  * Jan Urban: Teorie národního hospodářství (str.276-281)
  
  
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code