Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-36 [2012/01/22 19:50]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-36 [2017/04/05 08:48] (aktuální)
79.172.193.32 [Dopady inflace]
Řádek 61: Řádek 61:
   * **inflační spirála** = podporuje-li se inflace tlačená poptávkou a tlačená nabídkou; rostou ceny v důsledku vysoké poptávky a odbory vznesou požadavky na růst mezd   * **inflační spirála** = podporuje-li se inflace tlačená poptávkou a tlačená nabídkou; rostou ceny v důsledku vysoké poptávky a odbory vznesou požadavky na růst mezd
  
-===== Dopady inflace ===== +aaaaa
- +
-  * pokles kupní síly peněz, snížení finančních aktiv (půjčky, dluhopisy) +
-  * vůči inflaci imunní hodnota aktiv, které nemají finanční podobu  +
-  * __negativní__ = náklady inflace +
-    * ceny a mzdy se nepohybují stejným tempem, vývoj nelze předvídat -> narušuje informační fci cen +
-    * příjemci stálých nominálních příjmů - důchodci +
-    * pokud bude nižší nárůst mezd než inflace -> reálný důchod klesne +
-    * taxflace - vlivem inflace rostou mzdy -> možnost přesunutí do vyššího daňového pásma +
-    * neočekávaná inflace - peníze v bance na úrok 3%, míra inflace > 3% -> ztrácím +
-    * investice ve firmách - porovnávání reálné výnosy a reálné náklady -> očekávání neodpovídají realitě; inflace může odradit od investování +
-    * firmy nejsou schopny své ceny zvyšovat tak, jak se vyvíjí inflací zasažené náklady +
-    * další náklady - nové cenovky v obchodech, častější vyjednávání +
-    * tendence zbavovat se hotovosti +
-    * redistribuční efekt - přerozdělení příjmů mezi jednotlivými ekonomickými skupinami (někteří prodělávají,​ jiní ne) +
-  * __pozitivní__ +
-    * výhodné pro dlužníky - vyšší plat, úroková sazba stejná -> vrací méně hodnotné peníze +
-    * vliv inflace na pracovní trh - určitá míra může vést k dosažení rovnováhy na pracovním trhu +
-    * může podpořit účinnost měnové politiky +
-    * může stimulovat spotřebitelské výdaje - reálné investice do ekonomiky ​+
  
 ===== Protiinflační politika ===== ===== Protiinflační politika =====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code