Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-35 [2011/12/10 17:17]
Lucie Tomášková [Ekonomický zisk]
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-35 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 6: Řádek 6:
  
 ==== Náklady firmy ==== ==== Náklady firmy ====
 +
   * lze interpretovat jako náklady obětované příležitosti vystupující v určitých vyhraněných polohách, jedná se především o náklady na používání výrobních faktorů   * lze interpretovat jako náklady obětované příležitosti vystupující v určitých vyhraněných polohách, jedná se především o náklady na používání výrobních faktorů
    
  
 === Explicitní náklady === === Explicitní náklady ===
 +
   * náklady, které jsou firmy nuceny platit za používání cizích výrobních faktorů/​peněžně vyjádřené náklady placené někomu, kdo není vlastníkem firmy   * náklady, které jsou firmy nuceny platit za používání cizích výrobních faktorů/​peněžně vyjádřené náklady placené někomu, kdo není vlastníkem firmy
   * například náklady za nakoupený materiál, nájem za stroje, mzdy vyplácené zaměstancům   * například náklady za nakoupený materiál, nájem za stroje, mzdy vyplácené zaměstancům
Řádek 15: Řádek 17:
  
 === Implicitní náklady === === Implicitní náklady ===
 +
   * náklady alternativ neboli ušlých příležitostí   * náklady alternativ neboli ušlých příležitostí
   * náklady na zdroje, které firma vlastní sama a používá v podnikání   * náklady na zdroje, které firma vlastní sama a používá v podnikání
Řádek 21: Řádek 24:
   * důležitým implicitním nákladem většiny firem jsou náklady ušlých příležitostí finančního kapitálu - tento náklad je tvořen úroky, kterých se podnikatel vzdává, pokud své peníze nenechá uložené na účtu   * důležitým implicitním nákladem většiny firem jsou náklady ušlých příležitostí finančního kapitálu - tento náklad je tvořen úroky, kterých se podnikatel vzdává, pokud své peníze nenechá uložené na účtu
   * neevidují se v účetnictví firmy, ale musí se s nimi počítat   * neevidují se v účetnictví firmy, ale musí se s nimi počítat
- 
  
   * souhrn explicitních a implicitních nákladů tvoří **ekonomické náklady firmy** - důležité pro racionální rozhodování firmy (resp. ekonomický zisk)   * souhrn explicitních a implicitních nákladů tvoří **ekonomické náklady firmy** - důležité pro racionální rozhodování firmy (resp. ekonomický zisk)
Řádek 27: Řádek 29:
  
 ===== Ekonomický a účetní zisk ===== ===== Ekonomický a účetní zisk =====
 +
   * **zisk** - rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady; rozlišujeme zisk účetní a ekonomický   * **zisk** - rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady; rozlišujeme zisk účetní a ekonomický
  
 ==== Účetní zisk ==== ==== Účetní zisk ====
 +
   * rozdíl mezi celkovým příjmem firmy a jejími explicitními (účetními) náklady   * rozdíl mezi celkovým příjmem firmy a jejími explicitními (účetními) náklady
   * podklady pro jeho výpočet poskytuje účetnictví   * podklady pro jeho výpočet poskytuje účetnictví
Řádek 35: Řádek 39:
  
 ==== Ekonomický zisk ==== ==== Ekonomický zisk ====
-  ​* **ekonomický zisk** (**nadbytečný zisk**) = rozdíl mezi celkovými příjmy a ekonomickými náklady nebo také rozdíl mezi účetním ziskem a implicitními náklady+ 
 +  ​* **ekonomický zisk** (nadbytečný zisk) = rozdíl mezi celkovými příjmy a ekonomickými náklady nebo také rozdíl mezi účetním ziskem a implicitními náklady
   * bývá zpravidla nižší než účetní zisk   * bývá zpravidla nižší než účetní zisk
   * firmy mohou na trhu přežívat i tehdy, je-li jejich ekonomický zisk roven nule nebo záporný   * firmy mohou na trhu přežívat i tehdy, je-li jejich ekonomický zisk roven nule nebo záporný
Řádek 43: Řádek 48:
   * pokles ceny - klesá ekonomický zisk - odchod firem z oboru   * pokles ceny - klesá ekonomický zisk - odchod firem z oboru
   * inovace sníží náklady - roste ekonomický zisk   * inovace sníží náklady - roste ekonomický zisk
- 
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
Řádek 55: Řádek 59:
  
    
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code