Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-30 [2011/12/08 20:55]
Anna Šimerdová
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-30 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 2: Řádek 2:
  
 ===== Merkantilismus ===== ===== Merkantilismus =====
-  ​* 16.-18. st. (16.-17. - zlatý věk merkantilních učení)+ 
 +  ​* 16.-18.st. (16.-17. - zlatý věk merkantilních učení)
   * 1. myšlenkový koncept při vzniku tržního mechanismu - soustava doporučení praktické politice   * 1. myšlenkový koncept při vzniku tržního mechanismu - soustava doporučení praktické politice
   * státy by se měly chovat jako obchodníci soupeřící o zisk   * státy by se měly chovat jako obchodníci soupeřící o zisk
Řádek 10: Řádek 11:
       * přebytek představuje zisk → růst zásob zlata a stříbra → ukazatel státního/​národního bohatství       * přebytek představuje zisk → růst zásob zlata a stříbra → ukazatel státního/​národního bohatství
       * snahy získat kolonie → levná práce a suroviny + současně vývozní trh       * snahy získat kolonie → levná práce a suroviny + současně vývozní trh
-          * př. VB - navigační zákony v am. koloniích+          * př. VB - navigační zákony v am. koloniích ​(nesměly vyrábět určité výrobky a jiné zase směly prodávat pouze v Anglii)
   * zboží je pouze prostředkem k bohatství   * zboží je pouze prostředkem k bohatství
   * podpora průmyslového rozvoje - manufaktury   * podpora průmyslového rozvoje - manufaktury
Řádek 19: Řádek 20:
  
 ===== Fyziokraté ===== ===== Fyziokraté =====
-  ​fr. ekonomové 18. st. + 
 +  ​francouzští ​ekonomové 18.st. ​
   * vliv vzniku přirozenoprávní koncepce   * vliv vzniku přirozenoprávní koncepce
   * skutečným zdrojem bohatství jsou zemědělské výrobky a další přír. zdroje   * skutečným zdrojem bohatství jsou zemědělské výrobky a další přír. zdroje
Řádek 32: Řádek 34:
  
 ===== Klasická politická ekonomie ===== ===== Klasická politická ekonomie =====
 +
   * teoretická,​ nejvšeobecnější ekonomická věda   * teoretická,​ nejvšeobecnější ekonomická věda
-  * předchůdciJohn Locke, David Hume+  * předchůdci ​John Locke, David Hume
   * kvantitativní teorie peněz   * kvantitativní teorie peněz
   * kritika merkantilního ztotožnění peněz a bohatství   * kritika merkantilního ztotožnění peněz a bohatství
-  * snaha o centrální řízení ekonomiky ​ ​← ​strach z "​nekoordinovaného chaosu"​ - vliv situace Šp. - vydrancování stř. a již. Am. → hyperinflace +  * snaha o centrální řízení ekonomiky ​<- strach z "​nekoordinovaného chaosu"​ - vliv situace Šp. - vydrancování stř. a již. Am. -> hyperinflace 
-  ​* **//Adam Smith//** - skotský filozof, sociolog, ekonom, právník+  * //Adam Smith// - skotský filozof, sociolog, ekonom, právník
      * 1776 - Pojednání o původu a podstatě bohatství národů      * 1776 - Pojednání o původu a podstatě bohatství národů
          * firmy a domácnosti se na konkurenčních trzích chovají, jako by byly vedeny "​neviditelnou rukou" vedoucí je k maximalizaci blahobytu společnosti jako celku          * firmy a domácnosti se na konkurenčních trzích chovají, jako by byly vedeny "​neviditelnou rukou" vedoucí je k maximalizaci blahobytu společnosti jako celku
Řádek 56: Řádek 59:
      * vícefaktorová nákladová teorie - hodnota se tvoří kombinací více výrobních faktorů      * vícefaktorová nákladová teorie - hodnota se tvoří kombinací více výrobních faktorů
      * nadhodnota vytvářena pomocí lidské práce + půdy, kapitálu a podnikatelství      * nadhodnota vytvářena pomocí lidské práce + půdy, kapitálu a podnikatelství
-     * díloPojednání o politické ekonomii - 1803 +     * dílo Pojednání o politické ekonomii - 1803
-   +
   * //David Ricardo//   * //David Ricardo//
-      ​* díloPrincipy politické ekonomie a zdanění - 1817 +     * dílo Principy politické ekonomie a zdanění - 1817 
-      * zejména mezinárodní ekonomie +     ​* zejména mezinárodní ekonomie 
-      * poukazuje na výhody volného obchodu+     ​* poukazuje na výhody volného obchodu
           * mezinárodní ekonomické uspořádání,​ při němž jsou cla a další bariéry mezinárodního pohybu zboží či služeb do značné míry odstraněny           * mezinárodní ekonomické uspořádání,​ při němž jsou cla a další bariéry mezinárodního pohybu zboží či služeb do značné míry odstraněny
           * koncepce - princip komparativních výhod           * koncepce - princip komparativních výhod
-            * jedna země může se ziskem dovážet urč. zboží ​do země jiné, i když by byla schopna toto zboží vyrábět laciněji než exportér - př. VB - Portugalsko - víno a látky+            * jedna země může se ziskem dovážet urč. zboží ​ze země jiné, i když by byla schopna toto zboží vyrábět laciněji než jeho exportér - př. VB - Portugalsko - víno a látky
             * Portugalsku se vyplatí specializovat se spíše na výrobu vína a importovat angl. látky, přestože je Portugalsko schopno vyrábět obojí efektivněji než VB - ta tedy vyrábí látky, sice ne tak efektivně jako Portugalsko,​ ale na druhou stranu si za ni vyžádá víno, které nevyrábí tak efektivně ​             * Portugalsku se vyplatí specializovat se spíše na výrobu vína a importovat angl. látky, přestože je Portugalsko schopno vyrábět obojí efektivněji než VB - ta tedy vyrábí látky, sice ne tak efektivně jako Portugalsko,​ ale na druhou stranu si za ni vyžádá víno, které nevyrábí tak efektivně ​
       * člen brit. parlamentu - přesvědčoval,​ aby VB upustila od tradiční politiky ochodního ochranářství - 40. léta 19. st. - VB přijala politiku volného obchodu a stává se nejbohatší průmyslovou ekonomikou světa       * člen brit. parlamentu - přesvědčoval,​ aby VB upustila od tradiční politiky ochodního ochranářství - 40. léta 19. st. - VB přijala politiku volného obchodu a stává se nejbohatší průmyslovou ekonomikou světa
  
 ===== Marxismus ===== ===== Marxismus =====
-  ​* //**Karl Marx**//+ 
 +  ​* //Karl Marx//
       * převzal pracovní teorii, dopracoval ji, změnil teorii nadhodnoty       * převzal pracovní teorii, dopracoval ji, změnil teorii nadhodnoty
       * ekonomická interpretace historie       * ekonomická interpretace historie
Řádek 90: Řádek 93:
  
 ===== Německá historická (ekonomická) škola ===== ===== Německá historická (ekonomická) škola =====
 +
   * pol. 19. st.   * pol. 19. st.
   * v zásadě odmítá liberalismus - ten je vhodný jen pro nejrozvinutější země - např. VB - v Německu jiné podmínky   * v zásadě odmítá liberalismus - ten je vhodný jen pro nejrozvinutější země - např. VB - v Německu jiné podmínky
Řádek 98: Řádek 102:
  
 ===== "​Marginální revoluce"​ → Neoklasická ekonomická škola ===== ===== "​Marginální revoluce"​ → Neoklasická ekonomická škola =====
 +
   * 1871-74   * 1871-74
-  * 1871 - vyšla 2 důležitá díla:+  * 1871 - vyšla 2 důležitá díla
       * Teorie politické ekonomie - William St. Jevons       * Teorie politické ekonomie - William St. Jevons
       * Zásady národohospodářské teorie - Carl Menger       * Zásady národohospodářské teorie - Carl Menger
Řádek 107: Řádek 112:
       * marginální analýza = porovnávání mezních ekon. veličin       * marginální analýza = porovnávání mezních ekon. veličin
  
-====  Neoklasická ekonomická škola ​ ====+====Neoklasická ekonomická škola ====
     * až do 30. let 20. st. převažuje     * až do 30. let 20. st. převažuje
     * soustředí se na mikroekonomii     * soustředí se na mikroekonomii
Řádek 127: Řádek 133:
            * přispěl k přeměně teorie mezní užitečnosti k teorii poptávky            * přispěl k přeměně teorie mezní užitečnosti k teorii poptávky
     * **3. Švédská škola - Marginalisté **     * **3. Švédská škola - Marginalisté **
-    * **4. Cambridgeská škola **+    * **4. Cambridgeská škola**
        * angloamerická větev        * angloamerická větev
        * //Willian St. Jevons //        * //Willian St. Jevons //
            * Teorie politické ekonomie            * Teorie politické ekonomie
-       * //** Alfred Marshall ​**//+       * //Alfred Marshall//
            * Principy ekonomie - 1890 - syntéza neoklasické teorie - uspořádal teorie klasických ekonomů            * Principy ekonomie - 1890 - syntéza neoklasické teorie - uspořádal teorie klasických ekonomů
                * metoda dílčí rovnováhy                * metoda dílčí rovnováhy
Řádek 143: Řádek 149:
  
 ===== Keynesiánství ===== ===== Keynesiánství =====
 +
   * po velké hospodářské krizi ve 30. letech 20. st. - velká nezaměstnanost   * po velké hospodářské krizi ve 30. letech 20. st. - velká nezaměstnanost
-  * //**John M. Keynes**//+  * //John M. Keynes//
       * Obecná teorie zaměstnanosti,​ úroku a peněz - 1936       * Obecná teorie zaměstnanosti,​ úroku a peněz - 1936
       * pokus objasnit příčiny Velké deprese + obecně vysvětlit výkyvy ekon. aktivity       * pokus objasnit příčiny Velké deprese + obecně vysvětlit výkyvy ekon. aktivity
Řádek 165: Řádek 172:
    
 =====  Chicagská škola ===== =====  Chicagská škola =====
 +
   * vzniká na chicagské univerzitě v 50. letech   * vzniká na chicagské univerzitě v 50. letech
   * //Frank Knight//   * //Frank Knight//
Řádek 175: Řádek 183:
  
 ===== Monetarismus ===== ===== Monetarismus =====
-  ​ekonomická teorie, kt. považuje peníze za ústřední kategorii makroekonomické teorie i hospodářské politiky - množství peněz v oběhu je rozhodující+ 
 +  ​* ekonomická teorie, kt. považuje peníze za ústřední kategorii makroekonomické teorie i hospodářské politiky - množství peněz v oběhu je rozhodující
   * stojí proti keynesiánství   * stojí proti keynesiánství
   * nabídka peněz a její změny jsou nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím nominální HDP a hladinu cen   * nabídka peněz a její změny jsou nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím nominální HDP a hladinu cen
   * důraz na úlohu tržních sil a omezení státních zásahů do jejich působení   * důraz na úlohu tržních sil a omezení státních zásahů do jejich působení
-  ​* **//Milton Friedman//**+  * //Milton Friedman//
       * peníze jsou klíčovým prvkem v ekonomice       * peníze jsou klíčovým prvkem v ekonomice
       * prudké zvýšení množství peněz vyvolává inflaci, prudké snížení depresi       * prudké zvýšení množství peněz vyvolává inflaci, prudké snížení depresi
Řádek 189: Řádek 198:
   * pro stanovení fixního tempa růstu peněžní nabídky bez ohledu na ekon. podmínky   * pro stanovení fixního tempa růstu peněžní nabídky bez ohledu na ekon. podmínky
  
-===== Institucionalismus ​ =====+===== Institucionalismus ===== 
   * vznik ve 20.st. v USA   * vznik ve 20.st. v USA
   * základ hospodářského vývoje spatřuje v tzv. institutech = např. soukromé vlastnictví,​ peníze, zisk, úvěr, ale i tradice, zvyky   * základ hospodářského vývoje spatřuje v tzv. institutech = např. soukromé vlastnictví,​ peníze, zisk, úvěr, ale i tradice, zvyky
   * spojení ekonomie a dalších společenských věd   * spojení ekonomie a dalších společenských věd
   * snaha přiblížit teoretickou ekonomii skutečnosti   * snaha přiblížit teoretickou ekonomii skutečnosti
-  ​* **//​Thorstein Veblen//** - zakladatel+  * //Thorstein Veblen// - zakladatel
       * Teorie záhalčivé třídy - 1899       * Teorie záhalčivé třídy - 1899
       * zpochybnil někt. charakteristiky tržní ekonomiky       * zpochybnil někt. charakteristiky tržní ekonomiky
Řádek 200: Řádek 210:
       * spotřebitel vystaven soc. a psychol. tlakům → nerozumná rozhodnutí ​       * spotřebitel vystaven soc. a psychol. tlakům → nerozumná rozhodnutí ​
            * př. tendence k demonstrativní spotřebě - kupujeme, abychom učinili dojem - vyšší cena nás neodrazuje, spíše naopak ⇒ tzv. Veblenovy statky            * př. tendence k demonstrativní spotřebě - kupujeme, abychom učinili dojem - vyšší cena nás neodrazuje, spíše naopak ⇒ tzv. Veblenovy statky
-      * snaha dosahovat zisků vede podniky často k nevybíravému tržnímu chování → vedou k neschopnosti ekonomiky dosáhnout svého výrob. potenciálu+      * snaha dosahovat zisků vede podniky často k nevybíravému tržnímu chování → vedou k neschopnosti ekonomiky dosáhnout svého výrob. potenciálu ​(plýtvání)
   * //John R. Commons, Wesley C. Mitschell, John K. Galbright//   * //John R. Commons, Wesley C. Mitschell, John K. Galbright//
  
-===== Hlavní názorové proudy soudobé ekonomie ​ =====+===== Hlavní názorové proudy soudobé ekonomie ===== 
   * netvoří jednolitý názorový celek   * netvoří jednolitý názorový celek
-  * k základním názorovým proudům patří+  * k základním názorovým proudům patří 
-     * klasická resp. neoklasická ekonomie +  ​**klasická ekonomická teorie**
-     * neokonzervatismus +
-     * keynesiánská ekonomie +
-  *** 1. klasická ekonomická teorie**+
      * vychází z A. Smithe ​      * vychází z A. Smithe ​
      * představa samoregulujícího se trhu      * představa samoregulujícího se trhu
Řádek 217: Řádek 225:
      * neoklasičtí ekonomové - navazující na klas. školu od konce 19. st.      * neoklasičtí ekonomové - navazující na klas. školu od konce 19. st.
        * vytvořili řadu standardních analytických nástrojů ekonomie        * vytvořili řadu standardních analytických nástrojů ekonomie
-  *** 2. neokonzervatismus** ​+  ​**neokonzervatismus** ​
      * vytvořena v 2.pol. 20. st. jako pokračovatel neoklasické ekonomie      * vytvořena v 2.pol. 20. st. jako pokračovatel neoklasické ekonomie
      * k jejím hlavním podobám patří:      * k jejím hlavním podobám patří:
Řádek 224: Řádek 232:
      * liberální pohled na ekon. realitu      * liberální pohled na ekon. realitu
      * úkolem vlád a CB by mělo být vytváření obecných pravidel fungování ekonomiky - stabilní právní rámec, stálé tempo růstu, množství peněz apod.      * úkolem vlád a CB by mělo být vytváření obecných pravidel fungování ekonomiky - stabilní právní rámec, stálé tempo růstu, množství peněz apod.
-  *** 3. keynesiánská ekonomie**  +  ​**keynesiánská ekonomie**  
-     * základy ​ce 30. letech angl. ekonom - J.M. Keynes+     * základy ​ve 30. letech angl. ekonom - J.M. Keynes
      * intervencionistický přístup k ekonomice      * intervencionistický přístup k ekonomice
      * poptávkové omezení ekonomiky ​      * poptávkové omezení ekonomiky ​
Řádek 234: Řádek 242:
   * odlišné názory především v představách o roli hospodářské politiky při stabilizaci agregátní poptávky   * odlišné názory především v představách o roli hospodářské politiky při stabilizaci agregátní poptávky
  
-{{ :​tnh:​zkouska:​etapy_vyvoje_ekonomie_1.jpg?​direct700 ​|}} +{{ :​tnh:​zkouska:​etapy_vyvoje_ekonomie_1.jpg?​direct600 ​|}} 
-{{ :​tnh:​zkouska:​etapy_vyvoje_ekonomie_22.jpg?​direct700 ​|}}+{{ :​tnh:​zkouska:​etapy_vyvoje_ekonomie_22.jpg?​direct600 ​|}}
  
  
Řádek 243: Řádek 251:
   * Malá encyklopedie moderní ekonomie, Svojka M., Konečný B., Praha 1999   * Malá encyklopedie moderní ekonomie, Svojka M., Konečný B., Praha 1999
   * semináře doc. Bažantové - 1.+2. seminář LS 2011 - včetně přiloženého přehledu "Etapy vývoje ekonomie"​   * semináře doc. Bažantové - 1.+2. seminář LS 2011 - včetně přiloženého přehledu "Etapy vývoje ekonomie"​
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code