Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-30 [2011/11/21 12:13]
Petra Lopatová
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-30 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 2: Řádek 2:
  
 ===== Merkantilismus ===== ===== Merkantilismus =====
-  ​* 16.-18. st. (16.-17. - zlatý věk merkantilních učení)+ 
 +  ​* 16.-18.st. (16.-17. - zlatý věk merkantilních učení)
   * 1. myšlenkový koncept při vzniku tržního mechanismu - soustava doporučení praktické politice   * 1. myšlenkový koncept při vzniku tržního mechanismu - soustava doporučení praktické politice
-  * státy by se měly chovat jako obchodníci soupeřející ​o zisk +  * státy by se měly chovat jako obchodníci soupeřící o zisk 
-  * vládní podpora zákonů udržující pracovní a další ​pracovní ​náklady na nízké úrovni+  * vládní podpora zákonů udržující pracovní a další náklady na nízké úrovni
   * proexportní politika - podpora vývozu, omezení dovozu - důraz na zahraniční obchod   * proexportní politika - podpora vývozu, omezení dovozu - důraz na zahraniční obchod
   * snaha o příznivé obchodní bilance - dovoz < vývoz   * snaha o příznivé obchodní bilance - dovoz < vývoz
       * přebytek představuje zisk → růst zásob zlata a stříbra → ukazatel státního/​národního bohatství       * přebytek představuje zisk → růst zásob zlata a stříbra → ukazatel státního/​národního bohatství
       * snahy získat kolonie → levná práce a suroviny + současně vývozní trh       * snahy získat kolonie → levná práce a suroviny + současně vývozní trh
-          * př. VB - navigační zákony v am. koloniích+          * př. VB - navigační zákony v am. koloniích ​(nesměly vyrábět určité výrobky a jiné zase směly prodávat pouze v Anglii)
   * zboží je pouze prostředkem k bohatství   * zboží je pouze prostředkem k bohatství
   * podpora průmyslového rozvoje - manufaktury   * podpora průmyslového rozvoje - manufaktury
Řádek 19: Řádek 20:
  
 ===== Fyziokraté ===== ===== Fyziokraté =====
-  ​fr. ekonomové 18. st. + 
 +  ​francouzští ​ekonomové 18.st. ​
   * vliv vzniku přirozenoprávní koncepce   * vliv vzniku přirozenoprávní koncepce
-  * skutečným zdrojem bohatství ​zemědělské výrobky a další přír. zdroje+  * skutečným zdrojem bohatství ​jsou zemědělské výrobky a další přír. zdroje
   * proti vládním snahám podporovat příznivou obchodní bilanci   * proti vládním snahám podporovat příznivou obchodní bilanci
   * nová hodnota vzniká pomocí lidské práce v přírodě - pracovní teorie hodnoty (pouze v přírodě, v zemědělství)   * nová hodnota vzniká pomocí lidské práce v přírodě - pracovní teorie hodnoty (pouze v přírodě, v zemědělství)
   * skutečné bohatství pocházelo z půdy → nejrozumnější - nechat přírodu jít svou cestou   * skutečné bohatství pocházelo z půdy → nejrozumnější - nechat přírodu jít svou cestou
-      * politika ​laizess ​faire - politika čistého liberalismu+      * politika ​laissez ​faire - politika čistého liberalismu
   * //Francois Quesnay// - lékař, popsal krevní oběh - přirovnává ekonomii   * //Francois Quesnay// - lékař, popsal krevní oběh - přirovnává ekonomii
-      * vymezil ​ekon. subjekty, načrtl ​zákl. ekon. vztahy+      * vymezil ​ekonomické ​subjekty, načrtl ​základní ekonomické ​vztahy
       * načrtl 1. ekonomický koloběh       * načrtl 1. ekonomický koloběh
       * dílo: Ekonomická tabulka       * dílo: Ekonomická tabulka
  
 ===== Klasická politická ekonomie ===== ===== Klasická politická ekonomie =====
-  ​* teoretická,​ nejvšeobecnější ​ekon. věda + 
-  * předchůdciJohn Locke, David Hume+  ​* teoretická,​ nejvšeobecnější ​ekonomická ​věda 
 +  * předchůdci ​John Locke, David Hume
   * kvantitativní teorie peněz   * kvantitativní teorie peněz
   * kritika merkantilního ztotožnění peněz a bohatství   * kritika merkantilního ztotožnění peněz a bohatství
-  * snaha o centrální řízení ekonomiky ​ ​← ​strach z "​nekoordinovaného chaosu"​ - vliv situace Šp. - vydrancování stř. a již. Am. → hyperinflace +  * snaha o centrální řízení ekonomiky ​<- strach z "​nekoordinovaného chaosu"​ - vliv situace Šp. - vydrancování stř. a již. Am. -> hyperinflace 
-  ​* **//Adam Smith//** skot. filozof, sociolog, ekonom, právník+  * //Adam Smith// - skotský ​filozof, sociolog, ekonom, právník
      * 1776 - Pojednání o původu a podstatě bohatství národů      * 1776 - Pojednání o původu a podstatě bohatství národů
          * firmy a domácnosti se na konkurenčních trzích chovají, jako by byly vedeny "​neviditelnou rukou" vedoucí je k maximalizaci blahobytu společnosti jako celku          * firmy a domácnosti se na konkurenčních trzích chovají, jako by byly vedeny "​neviditelnou rukou" vedoucí je k maximalizaci blahobytu společnosti jako celku
Řádek 47: Řádek 50:
      * ekonomika by fungovala nejlépe, kdyby byla ponechána sobě samotné, tj. bez státní regulace      * ekonomika by fungovala nejlépe, kdyby byla ponechána sobě samotné, tj. bez státní regulace
          * působení neviditelné ruky trhu - dnes = nabídka + poptávka          * působení neviditelné ruky trhu - dnes = nabídka + poptávka
-             ​* ​sledováním svého zájmu přispívají ​nevědomky ​osoby cíli, ​kt. je v zájmu společnosti jako celku +             ​* ​osoby nevědomky ​přispívají sledováním svého zájmu ​cíli, ​který ​je v zájmu společnosti jako celku 
-     * politika "​laissez faire"+     * politika "​laissez faire" ​- možnost dána podnikům fungovat bez zásahů státní regulace
   * //Jean B. Say//   * //Jean B. Say//
-     * vícefaktorová nákladová teorie - hodnota se tvoří kombinací více výrobních faktorů 
-     * nadhodnota vytvářena pomocí lidské práce + půdy, kapitálu a podnikatelství 
-     * dílo: Pojednání o politické ekonomii - 1803 
      * Sayův zákon trhů      * Sayův zákon trhů
          * výroba si vytváří svou vlastní poptávku - lidé vyrábějí a prodávají zboží a služby proto, aby si koupili věci, kt. chtějí          * výroba si vytváří svou vlastní poptávku - lidé vyrábějí a prodávají zboží a služby proto, aby si koupili věci, kt. chtějí
-         * jsou-li prodávány pouze ty zboží a služby, po nichž je skutečně poptávka a je-li příjem získaný z prodeje použit k nákupu věcí, ​kt. lidé chtějí - nabídka si vytváří poptávku ​   +         * jsou-li prodávány pouze ty zboží a služby, po nichž je skutečně poptávka a je-li příjem získaný z prodeje použit k nákupu věcí, ​které ​lidé chtějí - nabídka si vytváří poptávku ​   
-            * nemůže nastat nadprodukce a dlouhodobá nezaměstnanost+            * nemůže nastat nadprodukce a dlouhodobá nezaměstnanost ​(dočasná ano) 
 +     * vícefaktorová nákladová teorie - hodnota se tvoří kombinací více výrobních faktorů 
 +     * nadhodnota vytvářena pomocí lidské práce + půdy, kapitálu a podnikatelství 
 +     * dílo - Pojednání o politické ekonomii - 1803
   * //David Ricardo//   * //David Ricardo//
-      ​* díloPrincipy politické ekonomie a zdanění - 1817 +     * dílo Principy politické ekonomie a zdanění - 1817 
-      * zejména mezinárodní ekonomie +     ​* zejména mezinárodní ekonomie 
-      * poukazuje na výhody volného obchodu +     ​* poukazuje na výhody volného obchodu 
-          * mezinár. ekon. uspořádání,​ při němž jsou cla a další bariéry ​mezinár. pohybz ​zboží či služeb do značné míry odstraněny+          * mezinárodní ekonomické ​uspořádání,​ při němž jsou cla a další bariéry ​mezinárodního pohybu ​zboží či služeb do značné míry odstraněny
           * koncepce - princip komparativních výhod           * koncepce - princip komparativních výhod
-            * jedna země může se ziskem dovážet urč. zboží ​do země jiné, i když by byla schopna toto zboží ​vyráábět laciněji než exportér - př. VB - Portugalsko - víno a látky) +            * jedna země může se ziskem dovážet urč. zboží ​ze země jiné, i když by byla schopna toto zboží ​vyrábět laciněji než jeho exportér - př. VB - Portugalsko - víno a látky 
-            * Portugalsku se vyplatí specializovat se na výrobu vína a importovat angl. látky přestože je Portugalsko schopno vyrábět obojí efektivněji než VB +            * Portugalsku se vyplatí specializovat se spíše ​na výrobu vína a importovat angl. látkypřestože je Portugalsko schopno vyrábět obojí efektivněji než VB - ta tedy vyrábí látky, sice ne tak efektivně jako Portugalsko,​ ale na druhou stranu si za ni vyžádá víno, které nevyrábí tak efektivně ​ 
-      * člen brit. parlamentu - přesvědčoval,​ aby VB upustila od tradiční ​politiy ​ochodního ochranářství - 40. léta 19. st. - VB přijala politiku volného obchodu +      * člen brit. parlamentu - přesvědčoval,​ aby VB upustila od tradiční ​politiky ​ochodního ochranářství - 40. léta 19. st. - VB přijala politiku volného obchodu ​a stává se nejbohatší průmyslovou ekonomikou světa
  
 ===== Marxismus ===== ===== Marxismus =====
-  ​* //**Karl Marx**//+ 
 +  ​* //Karl Marx//
       * převzal pracovní teorii, dopracoval ji, změnil teorii nadhodnoty       * převzal pracovní teorii, dopracoval ji, změnil teorii nadhodnoty
       * ekonomická interpretace historie       * ekonomická interpretace historie
-          * historický vývoj je determinován výlučně ​ekon. silami +          * historický vývoj je determinován výlučně ​ekonomickými ​silami 
-          * historie je především posloupností bojů mezi ekon. třídami  +          * historie je především posloupností bojů mezi ekonomickými ​třídami  
-             * např. ve starém Římě - boj aristokracie se zemědělci a měst. řemeslníky,​ ve středověku - boje mezi cechy, obchodníky a šlechtou, VFR - obchodní třída a zemědaristokracie+             * např. ve starém Římě - boj aristokracie se zemědělci a městskými ​řemeslníky,​ ve středověku - boje mezi cechy, obchodníky a šlechtou, VFR - obchodní třída a zemědělská ​aristokracie
       * vykořisťování práce       * vykořisťování práce
           * zboží a služby mají svou hodnotu v důsledku práce vložené dělníkem           * zboží a služby mají svou hodnotu v důsledku práce vložené dělníkem
           * dělníci placeni pouze "pro přežití",​ zbytek si přivlastňuje vlastník továrny - kapitalista           * dělníci placeni pouze "pro přežití",​ zbytek si přivlastňuje vlastník továrny - kapitalista
-          * zisky představují nadhodnotu - ta by měla patřit těm, kt. ji vytvořili+          * zisky představují nadhodnotu - ta by měla patřit těm, kteří ​ji vytvořili
       * nevyhnutelnost zániku kapitalismu       * nevyhnutelnost zániku kapitalismu
-          * kapitalist. ​systém vede k tomu, že bohatí se stávají bohatšími a chudí chudšími +          * kapitalistický ​systém vede k tomu, že bohatí se stávají bohatšími a chudí chudšími 
-          * výstřelky systému povedou k závěrečnému třídnímu boji - dělníci svrhnou kapitalisty, ​kt. je vykořisťují +          * výstřelky systému povedou k závěrečnému třídnímu boji - dělníci svrhnou kapitalisty, ​kteří ​je vykořisťují 
-          * v novém řádu nebude třídní boj nutný a stt prostě zmizí +          * v novém řádu nebude třídní boj nutný a stát prostě zmizí 
-          * každý pracovník bude pracovat dle svých schopností a bude odměňován dle svých potřeb +          * každý pracovník bude pracovat ​"dle svých schopností" ​a bude odměňován ​"dle svých potřeb" 
-          * soukr. ​vlastnictví bude nahrazeno společným → odstraní nerovnosti v rozdělení bohatství+          * soukromé ​vlastnictví bude nahrazeno společným → odstraní nerovnosti v rozdělení bohatství
   * uznává pouze státní vlastnictví,​ chce rušit trhy   * uznává pouze státní vlastnictví,​ chce rušit trhy
   * centrálně plánované hospodářství   * centrálně plánované hospodářství
 +  * většina dnešních ekonomů s Marxem nesouhlasí,​ historii nelze vysvětlit jen na ekonomických pojmech, práce není jediným zdrojem hodnoty, chudí se nestávají chudšími ​
  
 ===== Německá historická (ekonomická) škola ===== ===== Německá historická (ekonomická) škola =====
 +
   * pol. 19. st.   * pol. 19. st.
-  * v zásadě odmítá liberalismus - ten je vhodný jen pro nejrozviutější země - např. VB - v Německu jiné podmínky+  * v zásadě odmítá liberalismus - ten je vhodný jen pro nejrozvinutější země - např. VB - v Německu jiné podmínky
   * v Něm. - věda o národním hospodářství   * v Něm. - věda o národním hospodářství
   * uznávají soukr. vlastnictví,​ podnikatelství   * uznávají soukr. vlastnictví,​ podnikatelství
Řádek 97: Řádek 102:
  
 ===== "​Marginální revoluce"​ → Neoklasická ekonomická škola ===== ===== "​Marginální revoluce"​ → Neoklasická ekonomická škola =====
 +
   * 1871-74   * 1871-74
-  * 1871 - vyšla 2 důležitá díla:+  * 1871 - vyšla 2 důležitá díla
       * Teorie politické ekonomie - William St. Jevons       * Teorie politické ekonomie - William St. Jevons
-      * Zásady ​národohodpodářské teorie - Carl Menger+      * Zásady ​národohospodářské teorie - Carl Menger
   * **teorie marginální mezní užitečnosti**   * **teorie marginální mezní užitečnosti**
-      *hodnotu chápe jako subjektivní posudek spotřebitele ( ne objektivní jako u klasijů+      *hodnotu chápe jako subjektivní posudek spotřebitele (ne objektivní jako u klasiků)
       *hodnota není dána celkovou užitečností,​ ale mezní užitečností ​ = ne celkové uspokojení,​ ale přírůstek uspokojení při spotřebě poslední, dodatečné jednotky zboží       *hodnota není dána celkovou užitečností,​ ale mezní užitečností ​ = ne celkové uspokojení,​ ale přírůstek uspokojení při spotřebě poslední, dodatečné jednotky zboží
       * marginální analýza = porovnávání mezních ekon. veličin       * marginální analýza = porovnávání mezních ekon. veličin
-====  Neoklasická ekonomická škola ​ ====+ 
 +===== Neoklasická ekonomická škola ====
     * až do 30. let 20. st. převažuje     * až do 30. let 20. st. převažuje
     * soustředí se na mikroekonomii     * soustředí se na mikroekonomii
Řádek 116: Řádek 124:
        * //Eugen v. Böhm-Bawerk//​        * //Eugen v. Böhm-Bawerk//​
            * teorie kapitálu a úroku - 1. objasnění podstaty kapitálu  ​            * teorie kapitálu a úroku - 1. objasnění podstaty kapitálu  ​
-    * ** 2. Laussanská ​ ​(švýcarská) škola **+    * ** 2. Lausanneská ​ ​(švýcarská) škola **
        * využití matematickéhjo řešení při otázce rovnováhy        * využití matematickéhjo řešení při otázce rovnováhy
        * starší přístup k rovnováze - všeobecná rovnováha trhu        * starší přístup k rovnováze - všeobecná rovnováha trhu
        * //Leon M.E. Walras//        * //Leon M.E. Walras//
-           * systém všeob. rovnováhy = situace, kdy jsou všechny dílčí trhy v rovnováze+           * systém všeobecné ​rovnováhy = situace, kdy jsou všechny dílčí trhy v rovnováze
            * soustava čistících cen - čistí trhy od převisu poptávky a nabídky            * soustava čistících cen - čistí trhy od převisu poptávky a nabídky
        * //Vilfredo Pareto// ​        * //Vilfredo Pareto// ​
            * přispěl k přeměně teorie mezní užitečnosti k teorii poptávky            * přispěl k přeměně teorie mezní užitečnosti k teorii poptávky
     * **3. Švédská škola - Marginalisté **     * **3. Švédská škola - Marginalisté **
-    * **4. Cambridgeská škola **+    * **4. Cambridgeská škola**
        * angloamerická větev        * angloamerická větev
        * //Willian St. Jevons //        * //Willian St. Jevons //
            * Teorie politické ekonomie            * Teorie politické ekonomie
-       * //** Alfred Marshall ​**// +       * //Alfred Marshall//​ 
-           * Principy ekonomie - 1890 - syntéza neoklasické teorie - uspořádal teorie ​klasic.ekonomů+           * Principy ekonomie - 1890 - syntéza neoklasické teorie - uspořádal teorie ​klasických ​ekonomů
                * metoda dílčí rovnováhy                * metoda dílčí rovnováhy
-               ​* ​Marsahallovy ​nůžky+               ​* ​Marshallovy ​nůžky
                  * rozlišení nabídky a poptávky v krátkém a dlouhém období                  * rozlišení nabídky a poptávky v krátkém a dlouhém období
                  * podobně jako ostří nůžek nemůže nabídka a poptávka fungovat jedna bez druhé                  * podobně jako ostří nůžek nemůže nabídka a poptávka fungovat jedna bez druhé
Řádek 140: Řádek 148:
            * teorie mezní produktivity            * teorie mezní produktivity
  
-===== Keynesovství ​=====+===== Keynesiánství ​===== 
   * po velké hospodářské krizi ve 30. letech 20. st. - velká nezaměstnanost   * po velké hospodářské krizi ve 30. letech 20. st. - velká nezaměstnanost
-  * //**John M. Keynes**//+  * //John M. Keynes//
       * Obecná teorie zaměstnanosti,​ úroku a peněz - 1936       * Obecná teorie zaměstnanosti,​ úroku a peněz - 1936
       * pokus objasnit příčiny Velké deprese + obecně vysvětlit výkyvy ekon. aktivity       * pokus objasnit příčiny Velké deprese + obecně vysvětlit výkyvy ekon. aktivity
-      * ukázal, že je možné, aby souhrnná nabídka a poptávka byly v rovnováze v bodě, ​kt. se nachází pod úrovní plné zaměstnanosti a přiroz. produktu+      * ukázal, že je možné, aby souhrnná nabídka a poptávka byly v rovnováze v bodě, ​který ​se nachází pod úrovní plné zaměstnanosti a přirozeného ​produktu
       * pokud nezasáhne vláda a nezvýší souhrnnou poptávku, nezaměstnanost může přetrvávat velmi dlouho       * pokud nezasáhne vláda a nezvýší souhrnnou poptávku, nezaměstnanost může přetrvávat velmi dlouho
       * k recesím může docházet kvůli nedostatečné poptávce po zboží a službách       * k recesím může docházet kvůli nedostatečné poptávce po zboží a službách
-      * podpora hospodářskopolitické ​opatření vedoucí ke zvýšení agregátní poptávky+      * podpora hospodářskopolitických ​opatření vedoucí ke zvýšení agregátní poptávky
       * teorie efektivní poptávky - zpochybnil Sayův zákon - pokles spotřeby vyvolá snížení důchodů výrobců spotř. zboží, čímž vyvolá snížení úspor       * teorie efektivní poptávky - zpochybnil Sayův zákon - pokles spotřeby vyvolá snížení důchodů výrobců spotř. zboží, čímž vyvolá snížení úspor
       * paradox spořivosti - budete-li spořivější,​ zvýší se vaše úspory, ovšem pouze, jestliže ostatní lidé spořivější nebudou       * paradox spořivosti - budete-li spořivější,​ zvýší se vaše úspory, ovšem pouze, jestliže ostatní lidé spořivější nebudou
Řádek 155: Řádek 164:
       * nesouhlasí s tím, že kdo spoří, prospívá ekonomice       * nesouhlasí s tím, že kdo spoří, prospívá ekonomice
       * pomocí fiskální politiky vtahuje stát jako další ekon. subjekt do reálných ekon. procesů - nejen "​noční hlídač"​       * pomocí fiskální politiky vtahuje stát jako další ekon. subjekt do reálných ekon. procesů - nejen "​noční hlídač"​
-      * úlohy státu - je-li ekonomika v kkrizi, nastoupí stát, aby vybudil agregátní koupěschopnou ​popotávku ​- všechny možné a schopné koupě v nár. hospodářství+      * úlohy státu - je-li ekonomika v krizi, nastoupí stát, aby vybudil agregátní koupěschopnou ​poptávku ​- všechny možné a schopné koupě v nár. hospodářství
       * když je ekonomika v poklesu, není investiční optimismus - musí přijít vnější hybatel - stát  - zaměstná lidi, i když je nepotřebuje,​ vybudí investice ​ - po oživení se stát stáhne, aby nepotlačoval soukr. investice ​       * když je ekonomika v poklesu, není investiční optimismus - musí přijít vnější hybatel - stát  - zaměstná lidi, i když je nepotřebuje,​ vybudí investice ​ - po oživení se stát stáhne, aby nepotlačoval soukr. investice ​
       * roste-li ekonomika, má stát nechat být        * roste-li ekonomika, má stát nechat být 
       * odmítá ekon. liberalismus a kvantitativní teorii peněz       * odmítá ekon. liberalismus a kvantitativní teorii peněz
-   * teoreticky dále rozvíjeno, politické zásahy do ekonomiky posvěceny - až zneuživot - 50.+60. léta - zestátňování+   * teoreticky dále rozvíjeno, politické zásahy do ekonomiky posvěceny - až zneužito - 50.+60. léta - zestátňování
     * 1964-65 - hospodářská a měnová krize     * 1964-65 - hospodářská a měnová krize
    
 =====  Chicagská škola ===== =====  Chicagská škola =====
 +
   * vzniká na chicagské univerzitě v 50. letech   * vzniká na chicagské univerzitě v 50. letech
   * //Frank Knight//   * //Frank Knight//
Řádek 170: Řádek 180:
       * obhajuje zisky jako hybnou sílu, na níž je založeno podnikání - zisky jsou odměnou za to, že firma přijímá nejistotu trhu       * obhajuje zisky jako hybnou sílu, na níž je založeno podnikání - zisky jsou odměnou za to, že firma přijímá nejistotu trhu
       * rozlišuje riziko (lze předvídat a pojistit se proti němu) a nejistotu (nelze předvídat)       * rozlišuje riziko (lze předvídat a pojistit se proti němu) a nejistotu (nelze předvídat)
-      * dílo: Riziko, nejistota a zisk- 1921+      * dílo: Riziko, nejistota a zisk - 1921
  
 ===== Monetarismus ===== ===== Monetarismus =====
-  ​ekonomická teorie, kt. považuje peníze za ústřední kategorii makroekonomické teorie i hospodářské politiky - množství peněz v oběhu je rozhodující+ 
 +  ​* ekonomická teorie, kt. považuje peníze za ústřední kategorii makroekonomické teorie i hospodářské politiky - množství peněz v oběhu je rozhodující
   * stojí proti keynesiánství   * stojí proti keynesiánství
-  * nabídka peněz a její změny jsou nejdůležitějším faktorem ​novlivňující ​nominální HDP a hladinu cen+  * nabídka peněz a její změny jsou nejdůležitějším faktorem ​ovlivňujícím ​nominální HDP a hladinu cen
   * důraz na úlohu tržních sil a omezení státních zásahů do jejich působení   * důraz na úlohu tržních sil a omezení státních zásahů do jejich působení
-  ​* **//Milton Friedman//**+  * //Milton Friedman//
       * peníze jsou klíčovým prvkem v ekonomice       * peníze jsou klíčovým prvkem v ekonomice
       * prudké zvýšení množství peněz vyvolává inflaci, prudké snížení depresi       * prudké zvýšení množství peněz vyvolává inflaci, prudké snížení depresi
-  * projev za Reganovy ​vlády v USA, ve VB v době vlády M. Thatcherové+  * projev za Reaganovy ​vlády v USA, ve VB v době vlády M. Thatcherové
   * vychází z kvantitativní teorie peněz ​   * vychází z kvantitativní teorie peněz ​
   * peněžní politika se má týkat hlavně regulace množství peněz v oběhu   * peněžní politika se má týkat hlavně regulace množství peněz v oběhu
Řádek 187: Řádek 198:
   * pro stanovení fixního tempa růstu peněžní nabídky bez ohledu na ekon. podmínky   * pro stanovení fixního tempa růstu peněžní nabídky bez ohledu na ekon. podmínky
  
 +===== Institucionalismus =====
  
-===== Institucionalismus ​ ===== 
   * vznik ve 20.st. v USA   * vznik ve 20.st. v USA
-  * základ hospodářského vývoje spatřuje v tzv. institutech = např. ​ soukromé vlastnictví,​ peníze, zisk, úvěr, ale i tradice, zvyky +  * základ hospodářského vývoje spatřuje v tzv. institutech = např. soukromé vlastnictví,​ peníze, zisk, úvěr, ale i tradice, zvyky 
-  * spojení ekonomie a dalších společen. věd+  * spojení ekonomie a dalších společenských ​věd
   * snaha přiblížit teoretickou ekonomii skutečnosti   * snaha přiblížit teoretickou ekonomii skutečnosti
-  ​* **//​Thorstein Veblen//** - zakladatel+  * //Thorstein Veblen// - zakladatel
       * Teorie záhalčivé třídy - 1899       * Teorie záhalčivé třídy - 1899
       * zpochybnil někt. charakteristiky tržní ekonomiky       * zpochybnil někt. charakteristiky tržní ekonomiky
       * spotřebitel není v tržní ekonomice král, který požaduje a dostává nejlepší zboží a služby za nejnižší možné ceny       * spotřebitel není v tržní ekonomice král, který požaduje a dostává nejlepší zboží a služby za nejnižší možné ceny
       * spotřebitel vystaven soc. a psychol. tlakům → nerozumná rozhodnutí ​       * spotřebitel vystaven soc. a psychol. tlakům → nerozumná rozhodnutí ​
-           * př. tendence k demonstrat. ​spotřebě - kupujeme, abychom učinili dojem - vyšší cena nás neodrazuje, spíše naopak ⇒ tzv. Veblenovy statky +           * př. tendence k demonstrativní ​spotřebě - kupujeme, abychom učinili dojem - vyšší cena nás neodrazuje, spíše naopak ⇒ tzv. Veblenovy statky 
-      * snaha dosahovat zisků vede podniky často k nevybíravému tržnímu chování → vedou k neschopnosti ekonomiky dosáhnout svého výrob. potenciálu+      * snaha dosahovat zisků vede podniky často k nevybíravému tržnímu chování → vedou k neschopnosti ekonomiky dosáhnout svého výrob. potenciálu ​(plýtvání)
   * //John R. Commons, Wesley C. Mitschell, John K. Galbright//   * //John R. Commons, Wesley C. Mitschell, John K. Galbright//
  
-===== Hlavní názorové proudy ​sooudobé ​ekonomie ​ =====+===== Hlavní názorové proudy ​soudobé ​ekonomie =====
  
   * netvoří jednolitý názorový celek   * netvoří jednolitý názorový celek
-  * k základním názorovým proudům patří+  * k základním názorovým proudům patří 
-     * klasická resp. neoklasická ekonomie +  ​**klasická ekonomická teorie**
-     * neokonzervatismus +
-     * keynesiánská ekonomie +
-  *** 1. klasická ekonomická teorie**+
      * vychází z A. Smithe ​      * vychází z A. Smithe ​
-     * představa samoregulujícího trhu+     * představa samoregulujícího ​se trhu
        * jednotlivci,​ resp. firmy sledují svůj vlastní prospěch, přitom díky "​neviditelné ruce" trhu uspokojují zájmy spotřebitelů        * jednotlivci,​ resp. firmy sledují svůj vlastní prospěch, přitom díky "​neviditelné ruce" trhu uspokojují zájmy spotřebitelů
        * tržní systém zajišťuje dělbu práce i efektivní vynakládání zdrojů        * tržní systém zajišťuje dělbu práce i efektivní vynakládání zdrojů
Řádek 217: Řádek 225:
      * neoklasičtí ekonomové - navazující na klas. školu od konce 19. st.      * neoklasičtí ekonomové - navazující na klas. školu od konce 19. st.
        * vytvořili řadu standardních analytických nástrojů ekonomie        * vytvořili řadu standardních analytických nástrojů ekonomie
-  *** 2. neokonzervatismus** ​+  ​**neokonzervatismus** ​
      * vytvořena v 2.pol. 20. st. jako pokračovatel neoklasické ekonomie      * vytvořena v 2.pol. 20. st. jako pokračovatel neoklasické ekonomie
      * k jejím hlavním podobám patří:      * k jejím hlavním podobám patří:
        * monetaristická teorie        * monetaristická teorie
-       * ekonomie strany nabídky (A. Laffer)- důraz na význame ​ekon. motivací a omezení stát. regulace zvyšující náklady firem+       * ekonomie strany nabídky (A. Laffer)- důraz na význam ​ekon. motivací a omezení stát. regulace zvyšující náklady firem
      * liberální pohled na ekon. realitu      * liberální pohled na ekon. realitu
-     * úkolem vlád a CB by mělo být vytváření obecných pravidel fungování ekonomiky -stabilní právní rámec, stálé tempo růstu, množství peněz apod. +     * úkolem vlád a CB by mělo být vytváření obecných pravidel fungování ekonomiky - stabilní právní rámec, stálé tempo růstu, množství peněz apod. 
-  *** 3. keynesiánská ekonomie**  +  ​**keynesiánská ekonomie**  
-     * základy ​ce 30. letech angl. ekonom - J.M. Keynes +     * základy ​ve 30. letech angl. ekonom - J.M. Keynes 
-     ​* ​intervencionisntický ​přístup k ekonimice+     ​* ​intervencionistický ​přístup k ekonomice
      * poptávkové omezení ekonomiky ​      * poptávkové omezení ekonomiky ​
      * požadavek rozpočtové politiky      * požadavek rozpočtové politiky
-     * původí keynesiánství modifikováno prvky neoklasické ekonomie - větší pozornost straně nabídky + monetární politice ⇒ **neokeynesiánství**+     * původí keynesiánství modifikováno prvky neoklasické ekonomie - větší pozornost straně nabídky ​(zejm. trh práce) ​+ monetární politice ⇒ **neokeynesiánství**
        * doplňuje klasickou keynesiánskou teorii někt. mikroekonom. prvky        * doplňuje klasickou keynesiánskou teorii někt. mikroekonom. prvky
  
   * odlišné názory především v představách o roli hospodářské politiky při stabilizaci agregátní poptávky   * odlišné názory především v představách o roli hospodářské politiky při stabilizaci agregátní poptávky
  
-{{ :​tnh:​zkouska:​etapy_vyvoje_ekonomie_1.jpg?​direct&​200 ​|}} +{{ :​tnh:​zkouska:​etapy_vyvoje_ekonomie_1.jpg?​direct600 ​|}} 
-{{ :​tnh:​zkouska:​etapy_vyvoje_ekonomie_22.jpg?​direct&​200 ​|}}+{{ :​tnh:​zkouska:​etapy_vyvoje_ekonomie_22.jpg?​direct600 ​|}}
  
  
----- +===== Prameny ===== 
-** ZDROJE:**+
   * Teorie národního hospodářství,​ Urban J., 3. doplněné a rozšířené vydání, 2011   * Teorie národního hospodářství,​ Urban J., 3. doplněné a rozšířené vydání, 2011
   * Malá encyklopedie moderní ekonomie, Svojka M., Konečný B., Praha 1999   * Malá encyklopedie moderní ekonomie, Svojka M., Konečný B., Praha 1999
   * semináře doc. Bažantové - 1.+2. seminář LS 2011 - včetně přiloženého přehledu "Etapy vývoje ekonomie"​   * semináře doc. Bažantové - 1.+2. seminář LS 2011 - včetně přiloženého přehledu "Etapy vývoje ekonomie"​
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code