Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-29 [2011/11/30 22:24]
Anna Šimerdová stará verze byla obnovena
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-29 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 5: Řádek 5:
   * základní stavební kámen bankovního systému - bankovní systém je tvořen centrální bankou (CB) a systémem komerčních bank (KB)   * základní stavební kámen bankovního systému - bankovní systém je tvořen centrální bankou (CB) a systémem komerčních bank (KB)
   * bankovní systém vytváří nabídku na peněžním trhu   * bankovní systém vytváří nabídku na peněžním trhu
-  * 3 skupiny dle vlastníka: +  * 3 skupiny dle vlastníka 
-    *   ​soukromé – Švýcarsko +    * soukromé – Švýcarsko 
-    *   ​státní – Francie, VB, Čína +    * státní – Francie, VB, Čína 
-    *   ​smíšené – USA, Japonsko+    * smíšené – USA, Japonsko
   ​   ​
 ===== Funkce centrální banky ===== ===== Funkce centrální banky =====
  
-**1) emisní banka** +  - **emisní banka** 
-  * emise hotových peněz - vydávání bankovek a mincí +    * emise hotových peněz - vydávání bankovek a mincí 
-  * emise cenných papírů +    * emise cenných papírů 
-**2) měnová (monetární) politika** (viz ot. č. 50) +  ​- ​**měnová (monetární) politika** (viz ot. č. 50) 
-  * jedna z hlavních součástí makroekonomické politiky státu +    * jedna z hlavních součástí makroekonomické politiky státu 
-  * společně s fiskální (rozpočtovou) politikou jeden ze dvou nástrojů hospodářské politiky sloužící k ovlivňování ekonomického růstu, nezaměstnanosti,​ inflace, směnného kurzu... +    * společně s fiskální (rozpočtovou) politikou jeden ze dvou nástrojů hospodářské politiky sloužící k ovlivňování ekonomického růstu, nezaměstnanosti,​ inflace, směnného kurzu... 
-  __= regulace ​množství peněz v ekonomice__ -> CB ji provádí pomocí **nástrojů měnové politiky**  +    __regulace ​množství peněz v ekonomice__ -> CB ji provádí pomocí **nástrojů měnové politiky**  
-  * bezprostředním výsledkem politiky CB je vývoj hodnoty peněžních agregátů (např. ukazatele M2) a vývoj úrokových měr na peněžním trhu +    * bezprostředním výsledkem politiky CB je vývoj hodnoty peněžních agregátů (např. ukazatele M2) a vývoj úrokových měr na peněžním trhu 
-  * při provádění měnové politiky je CB na exekutivě většinou nezávislá +    * při provádění měnové politiky je CB na exekutivě většinou nezávislá 
-  * restriktivní x expanzivní peněžní (monetární) politika+    * restriktivní x expanzivní peněžní (monetární) politika
         * expanzivní -  více peněz v ekonomice, klesá jejich hodnota, větší poptávka po penězích ​         * expanzivní -  více peněz v ekonomice, klesá jejich hodnota, větší poptávka po penězích ​
         * restriktivní - tlumení inflace, ale snaha netlumit HDP -> v současnosti         * restriktivní - tlumení inflace, ale snaha netlumit HDP -> v současnosti
-**3) další funkce** +  - **další funkce** 
-  * poskytuje bankovní služby komerčním finančním institucím (=obdobný typ služeb jako poskytují KB ekonomické veřenosti) +    * poskytuje bankovní služby komerčním finančním institucím (=obdobný typ služeb jako poskytují KB ekonomické veřenosti) 
-        * zásobuje banky oběživem (hotovými penězi), které si mohou vyzvednout ze svých účtů u CB  +      * zásobuje banky oběživem (hotovými penězi), které si mohou vyzvednout ze svých účtů u CB  
-        * drží depozitní účty bank – tj. účty, na nichž mají obchodní banky uloženy své rezervy +      * drží depozitní účty bank – tj. účty, na nichž mají obchodní banky uloženy své rezervy 
-        * poskytuje bankám půjčky - tzv. věřitel poslední instance +      * poskytuje bankám půjčky - tzv. věřitel poslední instance 
-        * zajišťuje transfer peněžních prostředků mezi jednotlivými bankami – tj. mezibankovní platební styk  +      * zajišťuje transfer peněžních prostředků mezi jednotlivými bankami – tj. mezibankovní platební styk  
-  * banka vlády (hlavní banka státu) +    * banka vlády (hlavní banka státu) 
-        * drží běžné účty vládních institucí (organizací napojených na státní rozpočet) +      * drží běžné účty vládních institucí (organizací napojených na státní rozpočet) 
-        * vede účet státního rozpočtu +      * vede účet státního rozpočtu 
-        * spravuje devizové účty +      * spravuje devizové účty 
-        * provádí operace na devizovém trhu, devizovou regulaci a operace spojené se státními cennými papíry +      * provádí operace na devizovém trhu, devizovou regulaci a operace spojené se státními cennými papíry 
-  * dohled nad systémem KB a dalších finančních institucí +    * dohled nad systémem KB a dalších finančních institucí 
-        * stanoví pravidla, která chrání stabilitu bankovního systému – kontroluje, popř. postihuje ejich nedodržení +      * stanoví pravidla, která chrání stabilitu bankovního systému – kontroluje, popř. postihuje ejich nedodržení 
-        * cílem je zajištění zdravé finanční situace bank a dalších institucí a tím pádem i bezečnosti pro vkladatele +      * cílem je zajištění zdravé finanční situace bank a dalších institucí a tím pádem i bezečnosti pro vkladatele 
-        * CB má vliv na úvěrovou činnost KB +      * CB má vliv na úvěrovou činnost KB 
-  * stanovuje oficiální kurzy +    * stanovuje oficiální kurzy 
-  * reprezentuje stát na mezinárodních kvórech (MMF atd.)+    * reprezentuje stát na mezinárodních kvórech (MMF atd.)
  
 ===== Nástroje centrální banky ===== ===== Nástroje centrální banky =====
  
   * nástroje ovlivňují peněžní zásobu: ​   * nástroje ovlivňují peněžní zásobu: ​
-      ​* přímo - zvýšením nebo snížením měnové báze - mají spíš administrativní povahu +    ​* přímo - zvýšením nebo snížením měnové báze - mají spíš administrativní povahu 
-      * nepřímo - působení na bankovní rezervy, které KB využívají k tvorbě úvěrů; změna bankovních rezerv vede prostřednictvím peněžního multiplikátoru ke změně peněžní nabídky a tím ke změnám úrokových sazeb a dostupnosti úvěru+    * nepřímo - působení na bankovní rezervy, které KB využívají k tvorbě úvěrů; změna bankovních rezerv vede prostřednictvím peněžního multiplikátoru ke změně peněžní nabídky a tím ke změnám úrokových sazeb a dostupnosti úvěru
   * ČNB užívá především nepřímých nástrojů, které působí plošně, jsou tržní povahy a jsou tři   * ČNB užívá především nepřímých nástrojů, které působí plošně, jsou tržní povahy a jsou tři
-  ​ 
   * //přímé nástroje monetární politiky //    * //přímé nástroje monetární politiky // 
-        ​* pravidla likvidity +    ​* pravidla likvidity 
-            * povinnost mít předepsanou strukturu aktiv a pasiv – např. kapitálová přiměřenost +      * povinnost mít předepsanou strukturu aktiv a pasiv – např. kapitálová přiměřenost 
-        * úvěrové kontingenty – maximální výše úvěru, úvěrových stropů +    * úvěrové kontingenty – maximální výše úvěru, úvěrových stropů 
-        * povinné vklady – např. účty celní správy, účty finančních úřadů +    * povinné vklady – např. účty celní správy, účty finančních úřadů 
-        * doporučení a výzvy – různé dohody, ovlivňují poptávku po penězích+    * doporučení a výzvy – různé dohody, ovlivňují poptávku po penězích
   * //​nepřímé nástroje monetární politiky //   * //​nepřímé nástroje monetární politiky //
-      ​* **operace na volném trhu** - nejběžnější +    ​* **operace na volném trhu** - nejběžnější 
-        * cíl: snižovat peněžní nabídku (nadměrnou likviditu) a tím usměrňovat vývoj úrokových sazeb v ekonomice +      * cíl: snižovat peněžní nabídku (nadměrnou likviditu) a tím usměrňovat vývoj úrokových sazeb v ekonomice 
-        * jsou většinou prováděny ve formě repo operací (na základě rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu)  +      * jsou většinou prováděny ve formě repo operací (na základě rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu)  
-        * prodej či nákup finančních aktiv, nejčastěji státních cenných papírů od bank a dalších investorů  +      * prodej či nákup finančních aktiv, nejčastěji státních cenných papírů od bank a dalších investorů  
-        * CB přímo ovlivňuje peněžní bázi a nepřímo i celkovou peněžní nabídku +      * CB přímo ovlivňuje peněžní bázi a nepřímo i celkovou peněžní nabídku 
-      * **změny diskontních sazeb** - nejviditelnější  +    * **změny diskontních sazeb** - nejviditelnější  
-        * CB na jejich základě stanovují podmínky, za kterých si mohou KB od CB půjčit anebo u ní naopak uložit krátkodobé peněžní prostředky +      * CB na jejich základě stanovují podmínky, za kterých si mohou KB od CB půjčit anebo u ní naopak uložit krátkodobé peněžní prostředky 
-        * __diskontní půjčky__ +      * __diskontní půjčky__ 
-          * půjčky, které CB poskytuje KB  +        * půjčky, které CB poskytuje KB  
-          * krátkodobé,​ slouží k překonání dočasného nedostatku likvidních prostředků,​ zpravidla k doplnění povinných rezerv +        * krátkodobé,​ slouží k překonání dočasného nedostatku likvidních prostředků,​ zpravidla k doplnění povinných rezerv 
-          * úroková míra, kterou CB požaduje = diskontní úroková míra (sazba), repo sazba +        * úroková míra, kterou CB požaduje = diskontní úroková míra (sazba), repo sazba 
-        * __lombardní úvěry__  +      * __lombardní úvěry__  
-          * úvěry od CB - ručení cennými papíry, které centrální banka přijme do zástavy  +        * úvěry od CB - ručení cennými papíry, které centrální banka přijme do zástavy  
-          * lombardní úrokové sazby +        * lombardní úrokové sazby 
         * KB potřebují úvěry k doplnění svých rezerv v situacích, když poskytly příliš velké množství úvěrů, když si vkladatelé vybrali moc svých vkladů nebo když je omezena možnost půjčovat si na mezibankovním trhu          * KB potřebují úvěry k doplnění svých rezerv v situacích, když poskytly příliš velké množství úvěrů, když si vkladatelé vybrali moc svých vkladů nebo když je omezena možnost půjčovat si na mezibankovním trhu 
-        ​* poskytnutím diskontní půjčky CB zvyšuje množství peněz v ekonomice, protože umožňuje KB poskytnout vyšší úvěry +      ​* poskytnutím diskontní půjčky CB zvyšuje množství peněz v ekonomice, protože umožňuje KB poskytnout vyšší úvěry 
-        * CB tím může také pomáhat finančním institucím,​ které se dostaly do potíží - tzv. věřitel poslední instance +      * CB tím může také pomáhat finančním institucím,​ které se dostaly do potíží - tzv. věřitel poslední instance 
-        * CB nabízí KB možnost krátkodobého uložení přebytečných prostředků (likvidity) - tato depozita jsou úročena (depozitní,​ diskontní sazby) +      * CB nabízí KB možnost krátkodobého uložení přebytečných prostředků (likvidity) - tato depozita jsou úročena (depozitní,​ diskontní sazby) 
-        * ČNB - označení úrokových sazeb pro půjčky komerčním bankám je lombardní sazba, pro úročení depozit komerčních bank je to diskontní sazba  +      * ČNB - označení úrokových sazeb pro půjčky komerčním bankám je lombardní sazba, pro úročení depozit komerčních bank je to diskontní sazba  
-        * zvýšení diskotní sazby omezuje peněžní nabídku (představuje restriktivní měnovou politiku), snížení diskontních sazeb ji naopak zvyšuje (expanzivní měnová politika) +      * zvýšení diskotní sazby omezuje peněžní nabídku (představuje restriktivní měnovou politiku), snížení diskontních sazeb ji naopak zvyšuje (expanzivní měnová politika) 
-      * **změny povinných rezerv** - nejrazantnější zásah do bankovního systému  +    * **změny povinných rezerv** - nejrazantnější zásah do bankovního systému  
-        * CB má ze zákona právo stanovit KB minimální rezervní poměr (tj. povinnou míru, pod kterou jejich bankovní rezervy nesmí klesnout)  +      * CB má ze zákona právo stanovit KB minimální rezervní poměr (tj. povinnou míru, pod kterou jejich bankovní rezervy nesmí klesnout)  
-        * zvýšení znamená, že se peněžní nabídka snižuje (restriktivní měnová politika), snižuje se tedy množství peněz, které mají banky k dispozici pro půjčky svým zákazníkům +      * zvýšení znamená, že se peněžní nabídka snižuje (restriktivní měnová politika), snižuje se tedy množství peněz, které mají banky k dispozici pro půjčky svým zákazníkům 
-        * snížení znamená, že se peněžní nabídka zvyšuje (expanzivní měnová politika), banky mohou zákazníkům půjčovat větší podíl svých depozit ​+      * snížení znamená, že se peněžní nabídka zvyšuje (expanzivní měnová politika), banky mohou zákazníkům půjčovat větší podíl svých depozit ​
  
 ===== Nezávislost ===== ===== Nezávislost =====
  
-  * od nezávislosti se odvíjí cíle měnové politiky: +  * od nezávislosti se odvíjí cíle měnové politiky 
-        * je-li CB institucionálně: +    * je-li CB institucionálně 
-           ​* závislá na vládě – tendence k přizpůsobování monetární politky zájmům vlády a jejímu rozpočtu +      * závislá na vládě – tendence k přizpůsobování monetární politky zájmům vlády a jejímu rozpočtu 
-             ​→ tendence „pomáhat“ s rozpočtovými výdaji → vydá více peněz – x riziko růstu inflace +        -> tendence „pomáhat“ s rozpočtovými výdaji → vydá více peněz – x riziko růstu inflace 
-           ​* nezávislá ​→ udržování cenové stability v zemi +        * nezávislá ​-> udržování cenové stability v zemi 
- +  ​* ​Nezávislost a odpovědnost centrální banky - [[tnh:​zkouska:​otazka-60|]]
-(Nezávislost a odpovědnost centrální banky - viz ot. 60)+
  
 ===== Česká národní banka ===== ===== Česká národní banka =====
Řádek 107: Řádek 105:
     * vykonává bankovní dohled nad činností bank, poboček zahraničních bank a konsolidačních celků + pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v ČR     * vykonává bankovní dohled nad činností bank, poboček zahraničních bank a konsolidačních celků + pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v ČR
     * spolupracuje při plnění svých úkolů s ústředními bankami jiných zemí     * spolupracuje při plnění svých úkolů s ústředními bankami jiných zemí
-  * orgány:+  * orgány
     * bankovní rada – nejvyšší řídící orgán     * bankovní rada – nejvyšší řídící orgán
        * guvernér, 2 viceguvernéři a 4 členové bankovní rady        * guvernér, 2 viceguvernéři a 4 členové bankovní rady
Řádek 121: Řádek 119:
   * Zákon o ČNB - 6/1993 Sb.   * Zákon o ČNB - 6/1993 Sb.
   * www.cnb.cz   * www.cnb.cz
- +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code