Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-27 [2011/11/10 06:06]
Klára Švandelíková
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-27 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 4: Řádek 4:
   * ekonomika prochází neustále krátkodobými výkyvy aktivity označovanými jako **hospodářský cyklus**   * ekonomika prochází neustále krátkodobými výkyvy aktivity označovanými jako **hospodářský cyklus**
   * státu ke stabilizaci ekonomiky od výkyvů slouží dva druhy nástrojů:   * státu ke stabilizaci ekonomiky od výkyvů slouží dva druhy nástrojů:
-           * __nástroje monetární politiky__ - jde o regulaci měnové zásoby +     * __nástroje monetární politiky__ - jde o regulaci měnové zásoby 
-           ​* __nástroje fiskální politiky__ - jde o regulaci výdajů a příjmů státního rozpočtu+     ​* __nástroje fiskální politiky__ - jde o regulaci výdajů a příjmů státního rozpočtu
   * podle toho v jaké fázi se ekonomika momentálně nachází rozdělujeme tyto nástroje na:   * podle toho v jaké fázi se ekonomika momentálně nachází rozdělujeme tyto nástroje na:
-           * __restriktivní fis./mon. politiku__ - aplikuje se v případě růstu, aby se ekonomika nepřehřála (cílem je snížení inflace = růstu cen) +     * __restriktivní fis./mon. politiku__ - aplikuje se v případě růstu, aby se ekonomika nepřehřála (cílem je snížení inflace = růstu cen) 
-           ​* __expanzivní fis./mon. politiku__ - aplikuje se v případě poklesu, aby se ekonomika nastartovala (cílem je zvýšení agregátní poptávky)+     ​* __expanzivní fis./mon. politiku__ - aplikuje se v případě poklesu, aby se ekonomika nastartovala (cílem je zvýšení agregátní poptávky)
    
-====== Expanzivní fiskální politika ​======+===== Expanzivní fiskální politika =====
  
   * jde o zvýšené státní výdaje nebo snížení daní s cílem povzbudit celkovou poptávku a oživit růst ekonomiky   * jde o zvýšené státní výdaje nebo snížení daní s cílem povzbudit celkovou poptávku a oživit růst ekonomiky
-  * užívá dva druhy nástrojů: +  * užívá dva druhy nástrojů 
-            * __diskreční fis. politiku__ = kroky podmíněné rozhodnutím exekutivy (výdaje na infrastrukturu,​ firemní pobídky) +    * __diskreční fis. politiku__ = kroky podmíněné rozhodnutím exekutivy (výdaje na infrastrukturu,​ firemní pobídky) 
-            * __automatické stabilizátory__ = začínají působit samy (progresivní zdanění, příspěvky v nezaměstanosti),​ ale mají slabší efekt+    * __automatické stabilizátory__ = začínají působit samy (progresivní zdanění, příspěvky v nezaměstanosti),​ ale mají slabší efekt
   * její efektivita je ovlivněna dvěma klíčovými protichůdnými faktory:   * její efektivita je ovlivněna dvěma klíčovými protichůdnými faktory:
-            ​* **fiskálním multiplikátorem** - pozitivní efekt expanze (znásobení dopadu státních výdajů na výdaje v celé ekonomice) +    ​* **fiskálním multiplikátorem** - pozitivní efekt expanze (znásobení dopadu státních výdajů na výdaje v celé ekonomice) 
-            * **efektem vytěsňování** - negativní efekt expanze (omezení investičních a spotřebních výdajů v ekonomice následke státních výdajů)+    * **efektem vytěsňování** - negativní efekt expanze (omezení investičních a spotřebních výdajů v ekonomice následke státních výdajů) 
 +  * viz [[tnh:​zkouska:​otazka-56|]]
  
-====== Fiskální multiplikátor ​======+===== Fiskální multiplikátor =====
  
   * **pozitivně ovlivňuje poptávku** = zvyšuje efekt fiskální expanze   * **pozitivně ovlivňuje poptávku** = zvyšuje efekt fiskální expanze
Řádek 34: Řádek 35:
   * multiplikační efekt závisí na ochotě domácností utrácet a firem investovat = **při riziku recese je multiplikační efekt nižší**   * multiplikační efekt závisí na ochotě domácností utrácet a firem investovat = **při riziku recese je multiplikační efekt nižší**
  
-====== Efekt vytěsňování ​======+===== Efekt vytěsňování =====
  
   * **negativně ovlivňuje poptávku** = snižuje efekt fiskální expanze   * **negativně ovlivňuje poptávku** = snižuje efekt fiskální expanze
Řádek 43: Řádek 44:
   * síla vytěsňovacího efektu **závisí na množství volných finančních prostředků v ekonomice** = **při riziku recese je vytěsňovací efekt menší** ​         ​   * síla vytěsňovacího efektu **závisí na množství volných finančních prostředků v ekonomice** = **při riziku recese je vytěsňovací efekt menší** ​         ​
           ​           ​
-====== Celkový účinek fiskální expanze ​======+===== Celkový účinek fiskální expanze =====
  
   * účinek **záleží na síle obou protichůdných faktorů** = multiplikačního efektu a efektu vytěsňování   * účinek **záleží na síle obou protichůdných faktorů** = multiplikačního efektu a efektu vytěsňování
Řádek 50: Řádek 51:
   * pokud je efekt vytěsňování silnější než multiplikační efekt **může expanzivní fiskální politika** (vyšší výdaje nebo nižší daně) **ekonomice dokonce uškodit** a prohloubit její problémy   * pokud je efekt vytěsňování silnější než multiplikační efekt **může expanzivní fiskální politika** (vyšší výdaje nebo nižší daně) **ekonomice dokonce uškodit** a prohloubit její problémy
  
-====== Prameny ​======+===== Prameny =====
  
   * URBAN, Jan, Teorie národního hospodářství,​ str. 419-431   * URBAN, Jan, Teorie národního hospodářství,​ str. 419-431
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code