Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-25 [2011/12/27 02:27]
Petr Kmínek [Základní principy finančního řízení firmy]
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-25 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 60: Řádek 60:
   - Rozvaha (bilance firmy) – přehled o majetku podniku(jeho aktiva) a zdrojích jeho krytí(pasiva)v peněžním vyjádření k určitému datu. Umožňuje nám tak posoudit **finanční pozici firmy**. Správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici - **součet aktiv = součet pasiv**.   - Rozvaha (bilance firmy) – přehled o majetku podniku(jeho aktiva) a zdrojích jeho krytí(pasiva)v peněžním vyjádření k určitému datu. Umožňuje nám tak posoudit **finanční pozici firmy**. Správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici - **součet aktiv = součet pasiv**.
   - Výsledovka firmy – výkaz zisků a ztrát   - Výsledovka firmy – výkaz zisků a ztrát
-  - Výkaz finančních toků  ​- ​cash flow – příjem a výdej peněžních prostředků (hotových vkladů)+  - Výkaz finančních toků – cash flow – příjem a výdej peněžních prostředků (hotových vkladů)
   * Tento soubor finančních výkazů je označován jako účetní uzávěrka.   * Tento soubor finančních výkazů je označován jako účetní uzávěrka.
  
Řádek 86: Řádek 86:
  
 Urban, Jan: Teorie národního hospodářství,​2011,​ str. 191-202 Urban, Jan: Teorie národního hospodářství,​2011,​ str. 191-202
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code