Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-23 [2011/12/07 18:47]
Anna Šimerdová
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-23 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 2: Řádek 2:
  
 ===== Euro - bleskový úvod ===== ===== Euro - bleskový úvod =====
 +
   * **euro** je společná měna, kterou od 1.1.1999 (vznik **Eurozóny**) zavedlo 11 států Evropské unie (Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko,​ Německo, Nizozemí, Portugalsko,​ Rakousko a Španělsko);​ v roce 2001 se přidalo Řecko   * **euro** je společná měna, kterou od 1.1.1999 (vznik **Eurozóny**) zavedlo 11 států Evropské unie (Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko,​ Německo, Nizozemí, Portugalsko,​ Rakousko a Španělsko);​ v roce 2001 se přidalo Řecko
   * od 1. ledna 2007 se euro stalo národní měnou ve Slovinsku, od 1. ledna 2008 na Kypru a Maltě, od 1. ledna 2009 na Slovensku a od 1. ledna 2011 rovněž v Estonsku   * od 1. ledna 2007 se euro stalo národní měnou ve Slovinsku, od 1. ledna 2008 na Kypru a Maltě, od 1. ledna 2009 na Slovensku a od 1. ledna 2011 rovněž v Estonsku
Řádek 14: Řádek 15:
  
 ===== Historie eura ===== ===== Historie eura =====
-  ​historie Evropské Hospodářské a měnové unie EU+ 
 +  ​* historie Evropské Hospodářské a měnové unie EU
   * historický vývoj eura je do značné míry specifická část evropských dějin - viz otázka č. 95   * historický vývoj eura je do značné míry specifická část evropských dějin - viz otázka č. 95
  
 ===== Maastrichtská kritéria ===== ===== Maastrichtská kritéria =====
 +
   * Maastrichtská kritéria (konvergenční kritéria) jsou kritéria pro členské státy Evropské unie pro vstup do Evropské hospodářské a měnové unie (EMU) a pro zavedení společné měny – eura   * Maastrichtská kritéria (konvergenční kritéria) jsou kritéria pro členské státy Evropské unie pro vstup do Evropské hospodářské a měnové unie (EMU) a pro zavedení společné měny – eura
   * tato kritéria musí splnit každý stát, který chce vstoupit do Evropské měnové unie   * tato kritéria musí splnit každý stát, který chce vstoupit do Evropské měnové unie
Řádek 33: Řádek 36:
  
 ===== Pakt stability a růstu ===== ===== Pakt stability a růstu =====
-  ​dohoda mezi členy eurozóny ohledně koordinace jejich rozpočtových politik tak, aby případnými vysokými schodky státních rozpočtů nebo vysokými veřejnými dluhy neohrožovaly stabilitu společné měny - eura - a nezvyšovaly inflaci v eurozóně+ 
 +  ​* dohoda mezi členy eurozóny ohledně koordinace jejich rozpočtových politik tak, aby případnými vysokými schodky státních rozpočtů nebo vysokými veřejnými dluhy neohrožovaly stabilitu společné měny - eura - a nezvyšovaly inflaci v eurozóně
   * tato dohoda se částečně vztahuje i na země Evropské unie, které nejsou členy eurozóny   * tato dohoda se částečně vztahuje i na země Evropské unie, které nejsou členy eurozóny
   * v praxi se Pakt skládá z rezoluce Evropské rady přijaté 17. června 1997 v Amsterodamu a dvou nařízení Rady ze 7. července 1997, která stanoví základní opatření (jedno o kontrole rozpočtové disciplíny a koordinaci hospodářských politik a druhé o zavádění postupu snižování nadměrného schodku)   * v praxi se Pakt skládá z rezoluce Evropské rady přijaté 17. června 1997 v Amsterodamu a dvou nařízení Rady ze 7. července 1997, která stanoví základní opatření (jedno o kontrole rozpočtové disciplíny a koordinaci hospodářských politik a druhé o zavádění postupu snižování nadměrného schodku)
Řádek 41: Řádek 45:
  
 ==== Hlavní zásady Paktu ==== ==== Hlavní zásady Paktu ====
 +
   - schodek veřejných financí nesmí překročit 3 % HDP   - schodek veřejných financí nesmí překročit 3 % HDP
   - veřejný dluh musí být menší než 60 % HDP nebo se musí snižovat   - veřejný dluh musí být menší než 60 % HDP nebo se musí snižovat
Řádek 52: Řádek 57:
  
 ===== Aktuality o euru  ===== ===== Aktuality o euru  =====
 +
   * vzhledem k současnému vývoji eurozóny je dobré sledovat aktuální dění, tady snad jen pár tipů - internetový server Euro.cz, záložka "​ekonomika - Evropská unie" na idnes.cz, těch možností je ale více :)   * vzhledem k současnému vývoji eurozóny je dobré sledovat aktuální dění, tady snad jen pár tipů - internetový server Euro.cz, záložka "​ekonomika - Evropská unie" na idnes.cz, těch možností je ale více :)
    
 ====== Prameny ====== ====== Prameny ======
 +
   * Oficiální stránky ČR věnované Euru - http://​www.zavedenieura.cz/​cps/​rde/​xchg/​euro/​xsl/​index.html?​filter=verejnost&​rdeLocale=cs   * Oficiální stránky ČR věnované Euru - http://​www.zavedenieura.cz/​cps/​rde/​xchg/​euro/​xsl/​index.html?​filter=verejnost&​rdeLocale=cs
   * ÚZ - Smlouva o fungování Evropské unie   * ÚZ - Smlouva o fungování Evropské unie
   * ÚZ - Smlouva o Evropské unii + přiložené protokoly   * ÚZ - Smlouva o Evropské unii + přiložené protokoly
   * Wiki - http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Euro   * Wiki - http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Euro
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code