Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-21 [2011/12/25 14:52]
Hana Janotová [Podniky franchisového typu]
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-21 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 103: Řádek 103:
   * Základní kapitál je 2 mil Kč (pokud se obchoduje s veřejnými akciemi - 20 mil Kč)   * Základní kapitál je 2 mil Kč (pokud se obchoduje s veřejnými akciemi - 20 mil Kč)
   * Zakladatelem je minimálně 1 PO (uzavírá se zakládací listina) nebo min 2 FO (uzavírá se zakládací smlouva)   * Zakladatelem je minimálně 1 PO (uzavírá se zakládací listina) nebo min 2 FO (uzavírá se zakládací smlouva)
-  * Řídí se Stanovami = základní právní a řídící dokumenty obsahují obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání,​ výšku základního kapitálu, počet členů představenstva)+  * Řídí se Stanovami = základní právní a řídící dokumenty obsahují obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání,​ výšzákladního kapitálu, počet členů představenstva)
   * Ručení je omezené, společnost ručí sama (akcionáři mohou přijít jen o své akcie)   * Ručení je omezené, společnost ručí sama (akcionáři mohou přijít jen o své akcie)
-  * Akcie = základní kapitál akciové společnosti,​ jsou to cenné papíry, které obsahují obchodní jméno a zisk, jsou označené čísly+  * Akcie = základní kapitál akciové společnosti,​ jsou to cenné papíry, které obsahují obchodní jméno a nominální hodnotu, jsou označené čísly
   - Z hlediska formy akcie: na jméno, na majitele   - Z hlediska formy akcie: na jméno, na majitele
   - Z hlediska druhu akcie: zaměstnanecké,​ prioritní   - Z hlediska druhu akcie: zaměstnanecké,​ prioritní
Řádek 160: Řádek 160:
   * Výpisky z přednášek a seminářů   * Výpisky z přednášek a seminářů
  
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code