Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-20 [2011/12/10 10:26]
Marie Bitomská [Příklady multiplikátoru]
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-20 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
- +===== Příklady multiplikátoru =====
-====== Příklady multiplikátoru ​======+
  
   * ekonomické multiplikátory se dělí na několik druhů, například   * ekonomické multiplikátory se dělí na několik druhů, například
Řádek 13: Řádek 12:
  
   * **Multiplikátor** ​   * **Multiplikátor** ​
-ukazovatel vyjadřující kvantitatívní vztah mezi přírustkem výdajů a růstem národního důchodu. Jde o koeficient, který vyjadřuje, jak velké zvýšení důchodu bude dosáhnuto zvýšením výdajů o 1 peněžní jednotku.+    * ukazovatel vyjadřující kvantitatívní vztah mezi přírustkem výdajů a růstem národního důchodu. Jde o koeficient, který vyjadřuje, jak velké zvýšení důchodu bude dosáhnuto zvýšením výdajů o 1 peněžní jednotku.
    
-====== Keynesův multiplikátor ​======+===== Keynesův multiplikátor =====
  
   * J. M. Keynes usiloval o nalezení souvislosti mezi poptávkou po spotřebním zboží a objemem výroby a zaměstnaností:​ jestliže v hospodářství dochází k poklesu poptávky po zboží, podnikatelé snižují výrobu a zároveň i počet zaměstnanců   * J. M. Keynes usiloval o nalezení souvislosti mezi poptávkou po spotřebním zboží a objemem výroby a zaměstnaností:​ jestliže v hospodářství dochází k poklesu poptávky po zboží, podnikatelé snižují výrobu a zároveň i počet zaměstnanců
Řádek 31: Řádek 30:
   * jestliže spotřeba i investice zaznamenávají v tržní ekonomice výkyvy, musí je korigovat stát - hlavní príčinou nestability tržního hospodářství jsou investice (nedostatečná poptávka po investicích,​ nedostatečný zájem investovat),​ a proto by měl stát svými zásahy ovlivňovat investiční činnost   * jestliže spotřeba i investice zaznamenávají v tržní ekonomice výkyvy, musí je korigovat stát - hlavní príčinou nestability tržního hospodářství jsou investice (nedostatečná poptávka po investicích,​ nedostatečný zájem investovat),​ a proto by měl stát svými zásahy ovlivňovat investiční činnost
   * celkový objem zaměstnanosti,​ počet zaměstnaných závisí na celkové efektivní poptávce a na výšce investic   * celkový objem zaměstnanosti,​ počet zaměstnaných závisí na celkové efektivní poptávce a na výšce investic
-====== Peněžní multiplikátor ======+ 
 +===== Peněžní multiplikátor ===== 
   * je jím dáno množství nových peněz, které může bankovní systém z určitého množství bankovních vkladů vytvořit   * je jím dáno množství nových peněz, které může bankovní systém z určitého množství bankovních vkladů vytvořit
   * odpovídá převrácené hodnotě rezervního poměru   * odpovídá převrácené hodnotě rezervního poměru
Řádek 44: Řádek 45:
     * dlužníci přirodeně musí splatit své dluhy - peněžní nabídka se opět vrací na původni hodnotu     * dlužníci přirodeně musí splatit své dluhy - peněžní nabídka se opět vrací na původni hodnotu
  
-====== Fiskální multiplikátor ​======+===== Fiskální multiplikátor =====
  
-  * jeden z faktorů ovlivňujících dopad expanzivní fiskální politiky na vzestup souhrnné poptávky ​(druhým je efekt vytěsňování - viz[[tnh:​zkouska:​otazka-56|]])+  * jeden z faktorů ovlivňujících dopad expanzivní fiskální politiky na vzestup souhrnné poptávky 
 +  * druhým je efekt vytěsňování - viz  [[tnh:​zkouska:​otazka-56|]]
   * výdajový a daňový multiplikátor   * výdajový a daňový multiplikátor
   * __multiplikační účinek vládních výdajů__ znamená, že posun agregátní poptávky, který zvýšení těchto výdaju vyvolá, je ve skutečnosti větší, než tomuto zvýšení odpovídá   * __multiplikační účinek vládních výdajů__ znamená, že posun agregátní poptávky, který zvýšení těchto výdaju vyvolá, je ve skutečnosti větší, než tomuto zvýšení odpovídá
Řádek 68: Řádek 70:
   * http://​referaty-seminarky.sk/​multiplikatory/ ​   * http://​referaty-seminarky.sk/​multiplikatory/ ​
  
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code