Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-18 [2011/12/10 05:48]
Klára Švandelíková
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-18 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 25: Řádek 25:
  
 ===== Corporate governance ===== ===== Corporate governance =====
-  ​__dohled ​správních orgánů__ (hlavně výše zmíněných) ​__nad managementem__ ​(provozním vedením) společnosti+ 
 +  ​**dohled ​správních orgánů** (hlavně výše zmíněných) ​**nad managementem** ​(provozním vedením) společnosti
   * má ohlídat vedení, aby plnilo svěřené úkoly s náležitou péčí ("​dohled vlastníka nad správcem"​)   * má ohlídat vedení, aby plnilo svěřené úkoly s náležitou péčí ("​dohled vlastníka nad správcem"​)
   * postupem času složitější - větší společnosti,​ globalizace + __více zainteresovaných subjektů__ (stakeholders - zaměstnanci,​ obch.partneři apd.) - __další tržní mechanismy__ (formy) __dohledu__,​ především:​   * postupem času složitější - větší společnosti,​ globalizace + __více zainteresovaných subjektů__ (stakeholders - zaměstnanci,​ obch.partneři apd.) - __další tržní mechanismy__ (formy) __dohledu__,​ především:​
Řádek 41: Řádek 42:
  
 ===== Vnitřní a vnější model corporate governance ===== ===== Vnitřní a vnější model corporate governance =====
 +
   * rozdělení vychází z role vnitřních (firemních) a vnějších (hlavně kapitálové trhy) institucí při správě korporací   * rozdělení vychází z role vnitřních (firemních) a vnějších (hlavně kapitálové trhy) institucí při správě korporací
  
 ===== Vnější model ===== ===== Vnější model =====
 +
   * **angloamerický model = jednostupňový** ​   * **angloamerický model = jednostupňový** ​
         * __rada ředitelů__ (výkonní ředitelé + neexekutivní ředitelé = nezávislé osobnosti, vykonávající kontrolní funkci)         * __rada ředitelů__ (výkonní ředitelé + neexekutivní ředitelé = nezávislé osobnosti, vykonávající kontrolní funkci)
Řádek 54: Řádek 57:
  
 ===== Vnitřní model ===== ===== Vnitřní model =====
 +
   * **německojaponský = dvoustupňový** (aplikovaný v ČR s určitými odlišnostmi)   * **německojaponský = dvoustupňový** (aplikovaný v ČR s určitými odlišnostmi)
         * __správa výkonná = představenstvo__ - "​rozhoduje"​         * __správa výkonná = představenstvo__ - "​rozhoduje"​
Řádek 63: Řádek 67:
  
 ===== Problém pán a správce ===== ===== Problém pán a správce =====
 +
   * **management firmy je lépe informován o dění ve firmě než vlastníci** (= informační asymetrie) a může těchto **informací zneužít pro vlastní prospěch** (=oportunitní chování manažerů),​ což vede k neefektivitě a vyšším nákladům   * **management firmy je lépe informován o dění ve firmě než vlastníci** (= informační asymetrie) a může těchto **informací zneužít pro vlastní prospěch** (=oportunitní chování manažerů),​ což vede k neefektivitě a vyšším nákladům
   * různé podoby této tzv. __technické neefektivnosti firem__:   * různé podoby této tzv. __technické neefektivnosti firem__:
Řádek 77: Řádek 82:
  
   * URBAN, Jan, Teorie národního hospodářství,​ str. 214-220   * URBAN, Jan, Teorie národního hospodářství,​ str. 214-220
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code