Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-16 [2011/12/07 21:48]
Marie Bitomská
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-16 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 2: Řádek 2:
  
 ===== Efektivnost zdanění ===== ===== Efektivnost zdanění =====
 +
   * ekonomická teorie hodnotí, jak jsou daně schopny zajistit vládě požadované množství finančních zdrojů (**fiskální efektivnost**) a jaké jsou dopady tohoto daňového systému na celkovou ekonomickou efektivnost   * ekonomická teorie hodnotí, jak jsou daně schopny zajistit vládě požadované množství finančních zdrojů (**fiskální efektivnost**) a jaké jsou dopady tohoto daňového systému na celkovou ekonomickou efektivnost
   * dopad daňového systému na ekonomickou efektivnost souvisí s dodatečnými náklady, které tento systém svým poplatníkům vytváří, a s dopadem na jejich chování   * dopad daňového systému na ekonomickou efektivnost souvisí s dodatečnými náklady, které tento systém svým poplatníkům vytváří, a s dopadem na jejich chování
Řádek 18: Řádek 19:
     - ** substituční**     - ** substituční**
       * znamená, že poplatník mění své preference s tím, jak se mění jeho mezní užitky ze spotřeby zboží, výnosu práce, volného času apod. Pouze paušální daně nevyvolávají tento efekt. Jeho velikost je závislá na mezní sazbě daně. Čím vyšší je mezní sazba, tím vyšší je substituční efekt       * znamená, že poplatník mění své preference s tím, jak se mění jeho mezní užitky ze spotřeby zboží, výnosu práce, volného času apod. Pouze paušální daně nevyvolávají tento efekt. Jeho velikost je závislá na mezní sazbě daně. Čím vyšší je mezní sazba, tím vyšší je substituční efekt
- 
  
 ===== Dopad daní ===== ===== Dopad daní =====
Řádek 28: Řádek 28:
   * je-li poptávka relativně nepružná, je pro prodávající snadnější přesunout daň na kupujícího. Je-li však relativně nepružná nabídka, dopadne daň na prodávajícího   * je-li poptávka relativně nepružná, je pro prodávající snadnější přesunout daň na kupujícího. Je-li však relativně nepružná nabídka, dopadne daň na prodávajícího
   * cíle daně se vždy nemusí shodovat s jejími skutečnými dopady (zdanění luxusního zboží může mít za následek snížení příjmů výrobců luxusního zboží, ne zvýšení výnosu daně)   * cíle daně se vždy nemusí shodovat s jejími skutečnými dopady (zdanění luxusního zboží může mít za následek snížení příjmů výrobců luxusního zboží, ne zvýšení výnosu daně)
- 
  
 ===== Náklady mrtvé váhy ===== ===== Náklady mrtvé váhy =====
  
-  * souvisí ​s dopady daní na subjekt, který nese daňové břemeno. Náklady mrtvé váhy jsou též nazývány nadměrným daňovým břemenemDodatečné náklady, které daňový systém vytváří souvisejí s jeho administrativní náročnostíNová daň způsobuje změny distorze v relativních cenách, relativních výnosech a užitcíchTento jev působí na ekonomické subjekty v tom směru, že začnou hledat cestu, jak se daňovému zatížení vyhnout a pokusí se provést substituciNahradí spotřebu (výrobu, prodej) zdaněného zboží nějakým jinýmTím oproti situaci před zdaněním ztratili část svého užitku, přičemž tato ztráta není ničím kompenzovánaDaň nepůsobí distorzi tehdy a pouze tehdy, jestliže neexistuje žádná možnost, jak by se jednotlivec vyhnul své daňové povinnosti změnou svého ekonomického chováníDaním, které nemají distorzní účinky říkají ekonomové paušální daně+  * Souvisí ​s dopady daní na subjekt, který nese daňové břemeno 
 +  * Též nazývány nadměrným daňovým břemenem 
 +  * Dodatečné náklady, které daňový systém vytváří souvisejí s jeho administrativní náročností 
 +  * Nová daň způsobuje změny distorze v relativních cenách, relativních výnosech a užitcích 
 +  * Tento jev působí na ekonomické subjekty v tom směru, že začnou hledat cestu, jak se daňovému zatížení vyhnout a pokusí se provést substituci 
 +  * Nahradí spotřebu (výrobu, prodej) zdaněného zboží nějakým jiným 
 +  * Tím oproti situaci před zdaněním ztratili část svého užitku, přičemž tato ztráta není ničím kompenzována 
 +  * Daň nepůsobí distorzi tehdy a pouze tehdy, jestliže neexistuje žádná možnost, jak by se jednotlivec vyhnul své daňové povinnosti změnou svého ekonomického chování 
 +  * Daním, které nemají distorzní účinky říkají ekonomové paušální daně
  
 ===== Lafferova křivka ===== ===== Lafferova křivka =====
  
-{{:​tnh:​zkouska:​lafferova_krivka.png|}}+{{:​tnh:​zkouska:​lafferova_krivka.png?400|}}
  
   * zobrazuje vztah mezi daňovou sazbou a celkovými příjmy z daní   * zobrazuje vztah mezi daňovou sazbou a celkovými příjmy z daní
Řádek 45: Řádek 52:
  
   * URBAN, Jan. TNH, 3. vydání, 2011, str. 454 - 460   * URBAN, Jan. TNH, 3. vydání, 2011, str. 454 - 460
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code