Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-14 [2011/11/26 00:11]
Anna Šimerdová
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-14 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje ====== ====== 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje ======
  
-**Nástroje peněžní politiky** (viz ot. 29) +  ​* Nástroje peněžní politiky ​- [[tnh:​zkouska:​otazka-29|]] 
-nástroje k regulaci množství peněz v oběhu +  ​* ​nástroje k regulaci množství peněz v oběhu 
-   ​* operace na volném trhu +    * operace na volném trhu 
-   ​* změny diskontních sazeb +    * změny diskontních sazeb 
-   ​* změny povinných rezerv ​+    * změny povinných rezerv ​
  
 ===== Úrokové sazby České národní banky ===== ===== Úrokové sazby České národní banky =====
  
-**Změny diskontních sazeb** tvoří nejviditelnější součást měnověpolitických nástrojů - centrální banky na jejich základě stanovují podmínky, za kterých si mohou komerční banky od centrální banky půjčit nebo u ní naopak uložit krátkodobé peněžní prostředky:​+  * **Změny diskontních sazeb** tvoří nejviditelnější součást měnověpolitických nástrojů - centrální banky na jejich základě stanovují podmínky, za kterých si mohou komerční banky od centrální banky půjčit nebo u ní naopak uložit krátkodobé peněžní prostředky:​
   * CB nabízí KB možnost krátkodobého uložení přebytečných prostředků (likvidity) - tato depozita jsou úročena (depozitní,​ diskontní sazby)   * CB nabízí KB možnost krátkodobého uložení přebytečných prostředků (likvidity) - tato depozita jsou úročena (depozitní,​ diskontní sazby)
   * KB potřebují úvěry k doplnění svých rezerv v situacích, když poskytly příliš velké množství úvěrů, když si vkladatelé vybrali moc svých vkladů, když je omezena možnost půjčovat si na mezibankovním trhu... (lombardní sazba)   * KB potřebují úvěry k doplnění svých rezerv v situacích, když poskytly příliš velké množství úvěrů, když si vkladatelé vybrali moc svých vkladů, když je omezena možnost půjčovat si na mezibankovním trhu... (lombardní sazba)
- +  * CB zpravidla užívají více úrokových sazeb (ČNB vyhlašuje tři - diskontní, lombardní, repo). 
-CB zpravidla užívají více úrokových sazeb (ČNB vyhlašuje tři - diskontní, lombardní, repo). +  ​- ​**Diskontní sazba** 
- +    * úrok z diskontního úvěru - slouží k úročení depozit komerčních bank 
- **Diskontní sazba** +    * banky mají možnost uložit u ČNB svoji přebytečnou likviditu 
-   ​* úrok z diskontního úvěru - slouží k úročení depozit komerčních bank +    * takto uložená depozita jsou úročena diskontní sazbou, která obvykle představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu (banky nebudou ukládat u jiné banky depozita za sazbu nižší, pokud mají možnost uložení u centrální banky za diskontní sazbu) 
-   ​* banky mají možnost uložit u ČNB svoji přebytečnou likviditu +    * touto sazbou ČNB ovlivňuje zprostředkovaně měnovou bázi: zvýšení diskotní sazby omezuje peněžní nabídku (představuje restriktivní měnovou politiku), snížení diskontních sazeb ji naopak zvyšuje (expanzivní měnová politika) 
-   ​* takto uložená depozita jsou úročena diskontní sazbou, která obvykle představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu (banky nebudou ukládat u jiné banky depozita za sazbu nižší, pokud mají možnost uložení u centrální banky za diskontní sazbu) +  ​- ​**Repo sazba**  
-   ​* touto sazbou ČNB ovlivňuje zprostředkovaně měnovou bázi: zvýšení diskotní sazby omezuje peněžní nabídku (představuje restriktivní měnovou politiku), snížení diskontních sazeb ji naopak zvyšuje (expanzivní měnová politika) +    * repo operace jsou hlavním měnovým nástrojem ČNB, kterým ovlivňují množství peněz v ekonomice (měnové báze) 
- ​**Repo sazba**  +    * ČNB přijímá přebytečnou likviditu od bank a bankám namísto ní předává jako protihodnotu dohodnuté cenné papíry 
-   ​* repo operace jsou hlavním měnovým nástrojem ČNB, kterým ovlivňují množství peněz v ekonomice (měnové báze) +    * strany se zavazují, že po uplynutí doby splatnosti proběhne reverzní transakce: ČNB jako dlužník vrátí věřitelské bance zapůjčenou jistinu zvýšenou o dohodnutý úrok a věřitelská banka vrátí ČNB poskytnuté cenné papíry 
-   ​* ČNB přijímá přebytečnou likviditu od bank a bankám namísto ní předává jako protihodnotu dohodnuté cenné papíry +    * základní doba těchto operací je stanovena na 14 dní, úrok je označován jako dvoutýdenní reposazba 
-   ​* strany se zavazují, že po uplynutí doby splatnosti proběhne reverzní transakce: ČNB jako dlužník vrátí věřitelské bance zapůjčenou jistinu zvýšenou o dohodnutý úrok a věřitelská banka vrátí ČNB poskytnuté cenné papíry +    * maximální limitní sazba, za kterou je ČNB ochotna v rámci repo obchodů přijímat úvěry od banky  
-   ​* základní doba těchto operací je stanovena na 14 dní, úrok je označován jako dvoutýdenní reposazba +  ​- ​**Lombardní sazba**  
-   ​* maximální limitní sazba, za kterou je ČNB ochotna v rámci repo obchodů přijímat úvěry od banky  +    * úrok z lombardního úvěru - banky si můžou od ČNB vypůjčit formou repo operace likviditu  
- ​**Lombardní sazba**  +    * poskytován centrální bankou komerčním bankám na základě poskytnutí záruk tvořených cennými papíry, které CB přijme do zástavy 
-   ​* úrok z lombardního úvěru - banky si můžou od ČNB vypůjčit formou repo operace likviditu  +    * banka si nebude vypůjčovat od jiných bank za sazbu vyšší, neboť lombardní sazba představuje maximální úrokovou sazbu na peněžním trhu - představuje horní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu 
-   ​* poskytován centrální bankou komerčním bankám na základě poskytnutí záruk tvořených cennými papíry, které CB přijme do zástavy +    * minimální objem je 10 mil. Kč, částky nad tuto hranici jsou poskytovány bez dalších omezení  
-   ​* banka si nebude vypůjčovat od jiných bank za sazbu vyšší, neboť lombardní sazba představuje maximální úrokovou sazbu na peněžním trhu - představuje horní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu +    * vzhledem k trvalému přebytku likvidity na českém peněžním trhu je možnost získání půjčky od CB využívána jen výjimečně 
-   ​* minimální objem je 10 mil. Kč, částky nad tuto hranici jsou poskytovány bez dalších omezení  +  ​* ​//​stručně:​ pokud CB ukládá prostředky bank -> diskontní sazba, pokud prostředky půjčuje -> lombardní sazba// 
-   ​* vzhledem k trvalému přebytku likvidity na českém peněžním trhu je možnost získání půjčky od CB využívána jen výjimečně +  ​* ​**Povinné minimální rezervy** 
- +    * banky v ČR jsou povinny držet na svém účtu u ČNB povinné minimální rezervy, jejichž předepsaný objem je stanoven na 2 procentech ze základny, kterou je objem vkladů od nebankovních subjektů, jejichž platnost nepřevyšuje 2 roky 
-//​stručně:​ pokud CB ukládá prostředky bank -> diskontní sazba, pokud prostředky půjčuje -> lombardní sazba// +    * tyto prostředky jsou bankám úročeny dvoutýdenní repo sazbou ČNB 
- +    * vzhledem k této pevně stanovené míře PMR nelze již v dnešní době toto považovat za měnově-politický nástroj v pravém slova smyslu, jedná se o jakýsi polštář zajišťující plynulost mezibankovního platebního styku
-**Povinné minimální rezervy:** +
-  * banky v ČR jsou povinny držet na svém účtu u ČNB povinné minimální rezervy, jejichž předepsaný objem je stanoven na 2 procentech ze základny, kterou je objem vkladů od nebankovních subjektů, jejichž platnost nepřevyšuje 2 roky +
-  * tyto prostředky jsou bankám úročeny dvoutýdenní repo sazbou ČNB +
-  * vzhledem k této pevně stanovené míře PMR nelze již v dnešní době toto považovat za měnově-politický nástroj v pravém slova smyslu, jedná se o jakýsi polštář zajišťující plynulost mezibankovního platebního styku+
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
  
-  * URBAN, Jan. TNH, 3. vydání, 2011, str. 347 - 348+  * URBAN, Jan. TNH, 3. vydání, 2011, str. 347-348
   * DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty, 3. vydání, 2005.    * DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty, 3. vydání, 2005. 
   * http://​www.finance.cz/​bankovnictvi/​sazby-cnb/​   * http://​www.finance.cz/​bankovnictvi/​sazby-cnb/​
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code