Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-13 [2011/12/10 07:15]
Klára Švandelíková
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-13 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky ====== ​ ====== 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky ====== ​
 +
   * **devizy** = zahraniční měny   * **devizy** = zahraniční měny
   * devizy jsou prodávány a kupovány nejčastěji bankami a finančními institucemi - vytváří **mezinárodní devizový trh** (jedna z částí finančního trhu)   * devizy jsou prodávány a kupovány nejčastěji bankami a finančními institucemi - vytváří **mezinárodní devizový trh** (jedna z částí finančního trhu)
   * devizový trh není na daném místě, probíhá celosvětově (např. prostřednictvím internetu) a nepřetržitě   * devizový trh není na daném místě, probíhá celosvětově (např. prostřednictvím internetu) a nepřetržitě
   * **měnový (devizový) kurz** - cena jednotky národní měny vyjádřená prostřednictvím jiné měny   * **měnový (devizový) kurz** - cena jednotky národní měny vyjádřená prostřednictvím jiné měny
-  * kurz:+  * kurz
     * //​přímý//​ - kolik domácí měny dostanu za 1 jednotku měny zahraniční     * //​přímý//​ - kolik domácí měny dostanu za 1 jednotku měny zahraniční
     * //​nepřímý//​ - kolik zahraniční měny dostanu za 1 jednotku domácí měny (např. za 1 Kč dostanu 0,2 dolaru)     * //​nepřímý//​ - kolik zahraniční měny dostanu za 1 jednotku domácí měny (např. za 1 Kč dostanu 0,2 dolaru)
   * kurz, který je vyhlašován ČN je k tomu, aby se využil zpětně ke zjištění kurzu v daný den (v účetnictví)   * kurz, který je vyhlašován ČN je k tomu, aby se využil zpětně ke zjištění kurzu v daný den (v účetnictví)
  
 +===== Fixní (pevný) směnný kurz =====
  
-===== Fixní (pevný) směnný kurz ===== 
   * až do 70. let dvacátého století u většiny národních ekonomik   * až do 70. let dvacátého století u většiny národních ekonomik
   * dnes např.: Čína, některé státy v Africe   * dnes např.: Čína, některé státy v Africe
Řádek 31: Řádek 32:
   * kurzy národních měn kolísají volně na základě každodenních pohybů nabídky a poptávky po jednotlivých měnách na mezinárodních devizových trzích   * kurzy národních měn kolísají volně na základě každodenních pohybů nabídky a poptávky po jednotlivých měnách na mezinárodních devizových trzích
   * **volatilita kurzů** – rozsah kolísání   * **volatilita kurzů** – rozsah kolísání
- 
   - **čistý plovoucí kurz** – CB ponechává měnový kurz pohybovat se zcela volně (neprovádí měnové intervence)   - **čistý plovoucí kurz** – CB ponechává měnový kurz pohybovat se zcela volně (neprovádí měnové intervence)
   - **řízený plovoucí kurz** – CB se pokouší občas či částečně ovlivňovat měnové kurzy  intervenčními nákupy a prodeji zahraničních měn (př. USA od roku 1973)   - **řízený plovoucí kurz** – CB se pokouší občas či částečně ovlivňovat měnové kurzy  intervenčními nákupy a prodeji zahraničních měn (př. USA od roku 1973)
Řádek 43: Řádek 43:
   * //měly podpořit export a tím převést hospodářské problémy (nezaměstanost) do zahraničí →změně, které byly těmito devalvacemi postiženy, devalvovaly na oplátku i své měny →řetězec devalvací//​   * //měly podpořit export a tím převést hospodářské problémy (nezaměstanost) do zahraničí →změně, které byly těmito devalvacemi postiženy, devalvovaly na oplátku i své měny →řetězec devalvací//​
  
- +===== Brettonwoodský měnový systém ​=====
-==== Brettonwoodský měnový systém ====+
  
   * po druhé světové válce zajistil stabilitu mezinárodního měnového systému   * po druhé světové válce zajistil stabilitu mezinárodního měnového systému
Řádek 55: Řádek 54:
   * proč USA? Protože to byla jediná země s dostatkem zlatých rezerv   * proč USA? Protože to byla jediná země s dostatkem zlatých rezerv
  
-  * přechod z pevného na pohyblivý kurz:+  * přechod z pevného na pohyblivý kurz
     * na počátku 70. let 20. století – prudký růst cen ropy → mnoho amerických dolarů v držení neamerických subjektů natolik, že USA již nemohly jistit směnu za zlato + další problémy → dolar přestal být směnitelný za zlato a přešel do režimu volně plovoucího kurzu.     * na počátku 70. let 20. století – prudký růst cen ropy → mnoho amerických dolarů v držení neamerických subjektů natolik, že USA již nemohly jistit směnu za zlato + další problémy → dolar přestal být směnitelný za zlato a přešel do režimu volně plovoucího kurzu.
     * //(pozn. EU – zavedení eura lze chápat jako návrat evropských zemí k systému fixních devizových kurzů)//     * //(pozn. EU – zavedení eura lze chápat jako návrat evropských zemí k systému fixních devizových kurzů)//
Řádek 143: Řádek 142:
  
  
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code