Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-12 [2011/12/28 19:58]
Hana Janotová [Past likvidity]
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-12 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 4: Řádek 4:
  
   * Opak inflace, představuje absolutní pokles celkové cenové hladiny   * Opak inflace, představuje absolutní pokles celkové cenové hladiny
-  * Dnes je k vidění už velice vzácně, obvykle v dobách hlubší deprese, největší deflace proběhla ve 30. Letech ​za hospodářské krize+  * Dnes je k vidění už velice vzácně, obvykle v dobách hlubší deprese, největší deflace proběhla ve 30. letech ​za hospodářské krize
   * Nejčastěji k němu dochází např. v obdobích recese   * Nejčastěji k němu dochází např. v obdobích recese
   * **Příčiny**   * **Příčiny**
     * když ve světové či specificky orientované národní ekonomice je příliš mnoho konkrétního zboží či služeb a dojde k absenci peněz, které mohou být využity pro nákup tohoto zboží či služeb     * když ve světové či specificky orientované národní ekonomice je příliš mnoho konkrétního zboží či služeb a dojde k absenci peněz, které mohou být využity pro nákup tohoto zboží či služeb
     * poklesem cen dovozu (dovezená inflace)     * poklesem cen dovozu (dovezená inflace)
-  * Rozdílně ​pohledy, jestli znamená vůbec problém (pokles úrokových sazeb totiž ​podvzbuzuje ​spotřebitelskou poptávku a tím ekonomické oživení)+  * Rozdílné ​pohledy, jestli znamená vůbec problém (pokles úrokových sazeb totiž ​povzbuzuje ​spotřebitelskou poptávku a tím ekonomické oživení)
     * Nicméně zase naopak příliš velké uvolnění úvěrů může vést k nadměrnému zadlužení spotřebitele a k ohrožení možnosti jeho budoucího splácení ​     * Nicméně zase naopak příliš velké uvolnění úvěrů může vést k nadměrnému zadlužení spotřebitele a k ohrožení možnosti jeho budoucího splácení ​
   * Snaha státu čelit deflaci posilováním souhrnné poptávky – ke své úspěšnosti nicméně vyžaduje velké státní intervence na otevřeném trhu (nákupy vládních cenných papírů a dalších aktiv, třeba půdy)   * Snaha státu čelit deflaci posilováním souhrnné poptávky – ke své úspěšnosti nicméně vyžaduje velké státní intervence na otevřeném trhu (nákupy vládních cenných papírů a dalších aktiv, třeba půdy)
-    * Výsledkem této politiky je, že státy (resptektive ​centrální banky) se mohou stát vlastníky aktiv, které nejsou schopny efektivně spravovat+    * Výsledkem této politiky je, že státy (respektive ​centrální banky) se mohou stát vlastníky aktiv, které nejsou schopny efektivně spravovat
   * **Pozitivní stránka deflace** – vlády mají sklon přijímat daňová opatření posilující poptávku, tj. odhodlávat se ke snižování daní   * **Pozitivní stránka deflace** – vlády mají sklon přijímat daňová opatření posilující poptávku, tj. odhodlávat se ke snižování daní
-  * **Negativní důsledek deflace** – její rozvoj může vést až v **deflační spirálu**, kdy klesají ceny, díky tomu klesají tržby a zisky podniků a ty tak musí snižovat náklady, to ovšem vede ke zvýšení nezaměstnanosti či ke snížení mzdy zaměstnanců,​ a díky těmto faktorům pak klesá i poptávka po zbožích a službách a dále klesá jejich cena+  * **Negativní důsledek deflace** – její rozvoj může vést až v **deflační spirálu**, kdy klesají ceny, díky tomu klesají tržby a zisky podniků a ty tak musí snižovat náklady, to ovšem vede ke zvýšení nezaměstnanosti či ke snížení mzdy zaměstnanců,​ a díky těmto faktorům pak klesá i poptávka po zboží a službách a dále klesá jejich cena
   * Také zvyšuje nejistotu při ekonomickém rozhodování a řada výrobních kapacit se stává nadbytečnými,​ nevytváří se peněžní zásoba a úvěrová emise bank je nízká   * Také zvyšuje nejistotu při ekonomickém rozhodování a řada výrobních kapacit se stává nadbytečnými,​ nevytváří se peněžní zásoba a úvěrová emise bank je nízká
  
Řádek 21: Řádek 21:
   * situace, kdy jsou ekonomické subjekty při nízké úrokové míře ochotny držet jakékoliv množství peněz, zvýšení peněžní zásoby tak nevede k poklesu úrokové míry a nerostou investice, měnová politika je neúčinná   * situace, kdy jsou ekonomické subjekty při nízké úrokové míře ochotny držet jakékoliv množství peněz, zvýšení peněžní zásoby tak nevede k poklesu úrokové míry a nerostou investice, měnová politika je neúčinná
   * Tj, i když národní banka sníží úrokovou míru na 0%, stejně to nevede k oživení a opětovný růst zaměstnanosti   * Tj, i když národní banka sníží úrokovou míru na 0%, stejně to nevede k oživení a opětovný růst zaměstnanosti
-Docházelo k ní napříkald ​v 90. letech v Japonsku, kdy recese spojená s deflací vedla centrální banku k politice nulových úrokových sazeb, ale ani zdvojnásobení měnové báze v průběhu devadesátých let ke zmírnění deflačních tlaků nevedlo+Docházelo k ní například ​v 90. letech v Japonsku, kdy recese spojená s deflací vedla centrální banku k politice nulových úrokových sazeb, ale ani zdvojnásobení měnové báze v průběhu devadesátých let ke zmírnění deflačních tlaků nevedlo
  
 ===== Kvantitativní uvolňování ===== ===== Kvantitativní uvolňování =====
Řádek 41: Řádek 41:
   * http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Past_na_likviditu   * http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Past_na_likviditu
   * http://​www.investujeme.cz/​clanky/​kvantitativni-uvolnovani-lek-nebo-past/ ​   * http://​www.investujeme.cz/​clanky/​kvantitativni-uvolnovani-lek-nebo-past/ ​
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code