Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-11 [2012/01/22 19:50]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-11 [2015/12/13 14:06] (aktuální)
DM [Druhy daní]
Řádek 14: Řádek 14:
       * {{:​tnh:​zkouska:​neprime_dane.jpg?​600|}}       * {{:​tnh:​zkouska:​neprime_dane.jpg?​600|}}
  
-  * **majetkové (kapitálové) daně**, ke kterým náleží daně z nemovitostí,​ dědické a darovací, daň z převodu nemovitostí ​atd.+  * **majetkové (kapitálové) daně**, ke kterým náleží daně z nemovitostí,​ dědické a darovací, daň z nabytí nemovitých věcí ​atd.
   * význam nepřímých a přímých daní je v různých ekonomikách států odlišný, a to v závilosti na tom, jaký typ přímých a nepřímých daní je v zemi používán. Nepřímé daně jsou více efektivní (nižší možnost daňového úniku) a často jejich politické průchodnosti je dlouhodobým trendem tendence zvyšovat váhu negativních daní na daňových příjmech státu.   * význam nepřímých a přímých daní je v různých ekonomikách států odlišný, a to v závilosti na tom, jaký typ přímých a nepřímých daní je v zemi používán. Nepřímé daně jsou více efektivní (nižší možnost daňového úniku) a často jejich politické průchodnosti je dlouhodobým trendem tendence zvyšovat váhu negativních daní na daňových příjmech státu.
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code