Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-10 [2011/12/12 13:15]
Zbyněk Baran [Problémy fiskální politiky]
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-10 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky ====== ====== 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky ======
- 
  
   * stabilizační politika (= proticyklická politika) je **snaha hospodářské politiky o omezení konjunkturních výkyvů ekonomiky** - vyhlazování ekonomických cyklů   * stabilizační politika (= proticyklická politika) je **snaha hospodářské politiky o omezení konjunkturních výkyvů ekonomiky** - vyhlazování ekonomických cyklů
Řádek 10: Řádek 9:
     - fiskální politiku (ovlivňující úroveň zdanění a vládních výdajů) ​     - fiskální politiku (ovlivňující úroveň zdanění a vládních výdajů) ​
     - monetární politiku (opírající se o změny peněžních nabídky, resp. úrokových sazeb)     - monetární politiku (opírající se o změny peněžních nabídky, resp. úrokových sazeb)
- 
   * tyto nástroje patří k **opatřením tzv. poptávkového řízení ekonomiky**   * tyto nástroje patří k **opatřením tzv. poptávkového řízení ekonomiky**
   * regulují úroveň ekonomické aktivity ovlivňováním souhrnné poptávky v NH   * regulují úroveň ekonomické aktivity ovlivňováním souhrnné poptávky v NH
   * buď **poptávku posilují** ( expanzivní fiskální/ monetární politika), nebo **omezují** (restriktivní)   * buď **poptávku posilují** ( expanzivní fiskální/ monetární politika), nebo **omezují** (restriktivní)
- 
   * i některá další hospodářskopolitická opatření mají protickylický charakter   * i některá další hospodářskopolitická opatření mají protickylický charakter
     * //politika měnových kurzů//, ovlivňující čistý export ekonomiky     * //politika měnových kurzů//, ovlivňující čistý export ekonomiky
   * k **vlivu agregátní poptávky na produkt**, na kterém je stabilizační politika založena, dochází pouze v __krátkém období__   * k **vlivu agregátní poptávky na produkt**, na kterém je stabilizační politika založena, dochází pouze v __krátkém období__
   * z __dlouhodobého__ hlediska je **produkt určován především množstvím a kvalitou výrobních faktorů**   * z __dlouhodobého__ hlediska je **produkt určován především množstvím a kvalitou výrobních faktorů**
- 
   * **Nutno nastudovat** - [[tnh:​zkouska:​otazka-2|]]   * **Nutno nastudovat** - [[tnh:​zkouska:​otazka-2|]]
     * SOUHRNNÁ, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA     * SOUHRNNÁ, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA
     * SOUHRNNÁ, AGREGÁTNÍ NABÍDKA     * SOUHRNNÁ, AGREGÁTNÍ NABÍDKA
     * EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA ​     * EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA ​
- 
  
 ===== Ovlivňování agregátní poptávky ===== ===== Ovlivňování agregátní poptávky =====
    
-  * k tomuto ovlivňování,​ a tím i ovlivňování úrovně ekonomické aktivity slouží 2 hlavní nástroje:+  * k tomuto ovlivňování,​ a tím i ovlivňování úrovně ekonomické aktivity slouží 2 hlavní nástroje
  
-==== Stabilizace souhrnné poptávky pomocí fiskální politiky ====+==== 1) Stabilizace souhrnné poptávky pomocí fiskální politiky ====
  
    * **fiskální politika** = rozhodnutí vlády v//​ztahující se k celkové úrovni státních rozpočtových příjmů a výdajů// (především daní)    * **fiskální politika** = rozhodnutí vlády v//​ztahující se k celkové úrovni státních rozpočtových příjmů a výdajů// (především daní)
Řádek 36: Řádek 31:
     * **vyšší výdaje** vlády za zboží a služby zvyšují agregátní poptávku (posun doprava), stejně jako **nižší daňové příjmy státu** = expanzivní fiskální politika     * **vyšší výdaje** vlády za zboží a služby zvyšují agregátní poptávku (posun doprava), stejně jako **nižší daňové příjmy státu** = expanzivní fiskální politika
     * **snížené rozpočtové výdaje** ​ a **vyšší daňové příjmy** naopak omezují = restriktivní fiskální politika (posun doleva)     * **snížené rozpočtové výdaje** ​ a **vyšší daňové příjmy** naopak omezují = restriktivní fiskální politika (posun doleva)
- 
   * Příklad   * Příklad
     * ekonomika prošla obdobím kontrakce, vypadá, že směřuje k recesi (HDP klesá, nezaměstnanost roste)     * ekonomika prošla obdobím kontrakce, vypadá, že směřuje k recesi (HDP klesá, nezaměstnanost roste)
     * rozhodne-li se vláda to zvrátit, má možnosti:     * rozhodne-li se vláda to zvrátit, má možnosti:
- +      ​- snížit daně a rozpočtové výdaje nechat bez změny 
-  ​- snížit daně a rozpočtové výdaje nechat bez změny +      - nechat beze změny daně a zvýšit rozpočtové výdaje 
-  - nechat beze změny daně a zvýšit rozpočtové výdaje +      - kombinace obojího 
-  - kombinace obojího +  * sníží-li daně/​zvýší-li výdaje→ domácnosti i firmy získají vice disponibilních finančních prostředků,​ které mohou věnovat na své spotřební nebo investiční výdaje
- +
-  * sníží-li daně/ zvýší-li výdaje→ domácnosti i firmy získají vice disponibilních finančních prostředků,​ které mohou věnovat na své spotřební nebo investiční výdaje+
   * začnou- li spotřebiteksé výdaje/ investice růst → pokles ekonomiky se zastaví   * začnou- li spotřebiteksé výdaje/ investice růst → pokles ekonomiky se zastaví
- 
   * v případě konjuktury - rychlého růstu cen → vláda může zvýšit daně/​snížit státní výdaje / oboje   * v případě konjuktury - rychlého růstu cen → vláda může zvýšit daně/​snížit státní výdaje / oboje
   * spotřebitelé/​ firmy budou mít méně prostředků → povede k omezení celkové poptávky po zboží/ službách - mohou omezit inflaci   * spotřebitelé/​ firmy budou mít méně prostředků → povede k omezení celkové poptávky po zboží/ službách - mohou omezit inflaci
  
-=== Diskreční opatření a automatické stabilizátory ===+=== 2) Diskreční opatření a automatické stabilizátory ===
  
   * nástroje fiskální politiky lze rozdělit do 2 skupin, podle toho, zda "​spuštění"​ předpokládá rozhodnutí vlády (exekutivy či parlamentu):​   * nástroje fiskální politiky lze rozdělit do 2 skupin, podle toho, zda "​spuštění"​ předpokládá rozhodnutí vlády (exekutivy či parlamentu):​
- +    ​- nástroje, které vyžadují rozhodnutí vlády - **Diskreční fiskální politika**  
-  ​- nástroje, které vyžadují rozhodnutí vlády - **Diskreční fiskální politika**  +    - nástroje bez potřeby rozhodnutí vlády či parlamentu -** Automatické stabilizátory**
-  - nástroje bez potřeby rozhodnutí vlády či parlamentu -** Automatické stabilizátory** +
   * **Diskreční fiskální politika** - politika s volností rozhodování   * **Diskreční fiskální politika** - politika s volností rozhodování
     * nástroje, které jsou aplikovány jen pokud o jejich užití rozhodne vláda nebo parlament     * nástroje, které jsou aplikovány jen pokud o jejich užití rozhodne vláda nebo parlament
Řádek 65: Řádek 54:
     * **změna daňových sazeb** - například daňová reforma mající za cíl stimulovat soukromé výdaje firem a domácností     * **změna daňových sazeb** - například daňová reforma mající za cíl stimulovat soukromé výdaje firem a domácností
     * **konkrétní změny v rychlosti amortizace, změny ve výši výdajů na státní správu apod.**     * **konkrétní změny v rychlosti amortizace, změny ve výši výdajů na státní správu apod.**
- 
   * **Automatické stabilizátory**   * **Automatické stabilizátory**
     * fiskální nástroje, které **pomáhají stabilizovat ekonomické výkyvy**     * fiskální nástroje, které **pomáhají stabilizovat ekonomické výkyvy**
Řádek 90: Řádek 78:
  
   * AP též ovlivňována změnami v nabídce peněz = monetární politikou CB   * AP též ovlivňována změnami v nabídce peněz = monetární politikou CB
- 
   * **zvýšení nabídky peněz** (posun křivky peněžní nabídky – doprava) zvyšuje agregátní poptávku   * **zvýšení nabídky peněz** (posun křivky peněžní nabídky – doprava) zvyšuje agregátní poptávku
   * zvýšení peněžní nabídky snižuje rovnovážnou úrokovou míru -> snížení úrokové míry vede k poklesu nákladů spojených s půjčováním i nákladů ušlých příležitostí při držení peněz (= výnosů z úspor) -> tím vzrůstá ​ motivace k výdajům, především investiční aktivitě firem a nákupům nemovitostí   * zvýšení peněžní nabídky snižuje rovnovážnou úrokovou míru -> snížení úrokové míry vede k poklesu nákladů spojených s půjčováním i nákladů ušlých příležitostí při držení peněz (= výnosů z úspor) -> tím vzrůstá ​ motivace k výdajům, především investiční aktivitě firem a nákupům nemovitostí
   * →výsledkem vyšší nabídky peněz je i vyšší agregátní poptávka   * →výsledkem vyšší nabídky peněz je i vyšší agregátní poptávka
   * růst peněžní nabídky v období kontrakce a recese může přispět k podpoře ekonomické aktivity ​   * růst peněžní nabídky v období kontrakce a recese může přispět k podpoře ekonomické aktivity ​
- 
   * Monetární politika, která má za **cíl AP omezit** -> postupuje naopak   * Monetární politika, která má za **cíl AP omezit** -> postupuje naopak
   * snižuje nabídku peněz a zvyšuje úrokové sazby    * snižuje nabídku peněz a zvyšuje úrokové sazby 
   * redukce peněžní nabídky vedoucí k omezení AP umožňuje v situaci, kdy rychle rostoucí ekonomika tlačí ceny v inflační spirále vzhůru, dynamiku tohoto cenového růstu snížit   * redukce peněžní nabídky vedoucí k omezení AP umožňuje v situaci, kdy rychle rostoucí ekonomika tlačí ceny v inflační spirále vzhůru, dynamiku tohoto cenového růstu snížit
- 
  
 ===== Koordinace monetární a fiskální politiky ===== ===== Koordinace monetární a fiskální politiky =====
Řádek 105: Řádek 90:
   * většinou prováděny vzájemně nezávislými orgány: **vláda + centrální banka**   * většinou prováděny vzájemně nezávislými orgány: **vláda + centrální banka**
   * při provádění dochází k určité koordinaci - může zvýšit účinnost obou politik   * při provádění dochází k určité koordinaci - může zvýšit účinnost obou politik
- 
   * účinnost expanzivní politiky //může být posílena expanzivní monetární politikou//,​ která zvýšením penežní nabídky snižuje dopad efektu vytěsňování   * účinnost expanzivní politiky //může být posílena expanzivní monetární politikou//,​ která zvýšením penežní nabídky snižuje dopad efektu vytěsňování
   * v případě, že monetární politika expanzivní fiskální politiku //​nepodporuje//,​ hovoříme o tzv. **čisté fiskální expanzi**   * v případě, že monetární politika expanzivní fiskální politiku //​nepodporuje//,​ hovoříme o tzv. **čisté fiskální expanzi**
Řádek 111: Řádek 95:
     * → poklesem může reagovat i čistý export, a to, zvýší-li se pod vlivem vyšších úrokových měr kurz domácí měny     * → poklesem může reagovat i čistý export, a to, zvýší-li se pod vlivem vyšších úrokových měr kurz domácí měny
   * v případě fiskální restrikce může být naopak pokles úrokových sazeb restriktivní monetární politikou omezen ​   * v případě fiskální restrikce může být naopak pokles úrokových sazeb restriktivní monetární politikou omezen ​
- 
   * přizpůsobení fiskální politiky je důležité v otevřené ekonomice s fixními měnovými kurzy (účinnost monetární politiky je zde omezená)   * přizpůsobení fiskální politiky je důležité v otevřené ekonomice s fixními měnovými kurzy (účinnost monetární politiky je zde omezená)
   * koordinace **může ovlivňovat i strukturu HDP** – vzhledem k dopadu jednotlivých politik na jednotlivé kategorie výdajů v národním hospodářství (bod 3 a 4)   * koordinace **může ovlivňovat i strukturu HDP** – vzhledem k dopadu jednotlivých politik na jednotlivé kategorie výdajů v národním hospodářství (bod 3 a 4)
     - expanzivní monetární politika podporuje výdaje citlivé na pokles úrokové sazby (hlavně soukromé investice)     - expanzivní monetární politika podporuje výdaje citlivé na pokles úrokové sazby (hlavně soukromé investice)
     - expanzivní fiskální politika vedoucí k  vyšším úrokovým sazbám omezuje tyto výdaje, pod jejím rostou vládní nákupy a spotřebitelské výdaje (důsledek zvýšených transferů domácnostem)     - expanzivní fiskální politika vedoucí k  vyšším úrokovým sazbám omezuje tyto výdaje, pod jejím rostou vládní nákupy a spotřebitelské výdaje (důsledek zvýšených transferů domácnostem)
- 
  
 ===== Problémy fiskální politiky ===== ===== Problémy fiskální politiky =====
  
   * zvyšování výdajů, snížování daní (v zájmu boje s recesí) - vytváří často **rozpočtový deficit** a zvyšuje státní dluh, který je kumulací minulých deficitů   * zvyšování výdajů, snížování daní (v zájmu boje s recesí) - vytváří často **rozpočtový deficit** a zvyšuje státní dluh, který je kumulací minulých deficitů
- 
   * Problém - jak //​kompenzovat pokles daňových příjmů//   * Problém - jak //​kompenzovat pokles daňových příjmů//
     - **vypůjčení peněz od veřejnosti**     - **vypůjčení peněz od veřejnosti**
Řádek 129: Řádek 110:
     - **využití zahraničních zdrojů**     - **využití zahraničních zdrojů**
       * příliv zahraničního kapitálu má však tendenci zvyšovat kurz domácí měny  a oslabovat cenovou konkurenceschopnost domácího exportu, tak i snižovat růstový potenciál ekonomiky HDP (v důsledku poklesu čistého exportu)       * příliv zahraničního kapitálu má však tendenci zvyšovat kurz domácí měny  a oslabovat cenovou konkurenceschopnost domácího exportu, tak i snižovat růstový potenciál ekonomiky HDP (v důsledku poklesu čistého exportu)
- 
   * **Politické problémy** ​   * **Politické problémy** ​
     * často znemožňují užití fiskálních nástrojů     * často znemožňují užití fiskálních nástrojů
Řádek 136: Řádek 116:
     * zvláště před volbami se vlády nerady uchylují ke zvýšení daní     * zvláště před volbami se vlády nerady uchylují ke zvýšení daní
     * snížení vládních výdajů **naráží často na odpor sociálních nebo politických skupin** (mají z nich prospěch)     * snížení vládních výdajů **naráží často na odpor sociálních nebo politických skupin** (mají z nich prospěch)
- 
   * **Správné načasování + přesnost údajů poskytovaných ekonomickými indikátory**   * **Správné načasování + přesnost údajů poskytovaných ekonomickými indikátory**
     * správné načasování vyžaduje     * správné načasování vyžaduje
Řádek 145: Řádek 124:
  
   * jako nástroj ekonomické stabilizace je **monetární politika nejméně efektivní v extrémních fázích ekonomického cyklu**:   * jako nástroj ekonomické stabilizace je **monetární politika nejméně efektivní v extrémních fázích ekonomického cyklu**:
- +    ​- __období ekonomického boomu__ 
-  ​- __období ekonomického boomu__ +      * optimistická nálada kupujících a prodávajících + růst cen 
-    * optimistická nálada kupujících a prodávajících + růst cen +      * **snaha centrální banky omezit výdaje a inflaci** – zvýšením úrokových sazeb 
-    * **snaha centrální banky omezit výdaje a inflaci** – zvýšením úrokových sazeb +      * problém - __firmy mají tendenci půjčovat si peníze i přes vysokou úrokovou míru__ (důsledek optimismu – jejich vysoké úrokové výdaje budou v budoucnu kompenzovány vyšším objemem produkce a vyššími cenami) 
-    * problém - __firmy mají tendenci půjčovat si peníze i přes vysokou úrokovou míru__ (důsledek optimismu – jejich vysoké úrokové výdaje budou v budoucnu kompenzovány vyšším objemem produkce a vyššími cenami) +    - __období nejnižšího bodu recese__ 
-  - __období nejnižšího bodu recese__ +      * centrální banka **sníží úrokové sazby** - usnadní firmám získat úvěr 
-    * centrální banka **sníží úrokové sazby** - usnadní firmám získat úvěr +      * problém - **pokles úrokových sazeb nemusí být dostatečný důvod k růstu výpůjček a výdajů** (firmy raději vyčkávají,​ než aby zbytečně riskovaly zvýšení rozsahu své činnosti)
-    * problém - **pokles úrokových sazeb nemusí být dostatečný důvod k růstu výpůjček a výdajů** (firmy raději vyčkávají,​ než aby zbytečně riskovaly zvýšení rozsahu své činnosti)+
  
 ====== Prameny ====== ====== Prameny ======
  
   * TNH, Jan Urban, 3. doplněné a rozšířené vydání (str. 406-427)   * TNH, Jan Urban, 3. doplněné a rozšířené vydání (str. 406-427)
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code