Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:nova [2013/12/31 12:10]
Michal Řehořek
tnh:pfuk:tnh:zkouska:nova [2013/12/31 12:20] (aktuální)
Michal Řehořek
Řádek 106: Řádek 106:
 ^ I. Hospodářský růst ^^^^ ^ I. Hospodářský růst ^^^^
 ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ vypracovává ^ ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ vypracovává ^
-| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-1|1Agregátní poptávka ​nabídkajejich vlastnosti ​změny]] |Jan Ježek ​| | |+| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-36|36Hospodářský růst jeho typyměření a důsledky růstu]] |Otázky 2012/2013 | | | 
 +| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-56|56. Národohospodářská produktivita,​ její faktory ​měření]] | Ivet Kubíčková ​| | |
 | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-22|22. Faktory (modely) hospodářského růstu]] | Ivet Kubíčková | | | | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-22|22. Faktory (modely) hospodářského růstu]] | Ivet Kubíčková | | |
-| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-30|30Globální finanční ​a hospodářská krize roku 2008, její příčiny a důsledky]] | Monika Vondrová ​| | |+| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-48|48Křivka výrobních možností ​typy hospodářského růstu]] | Tereza Veverková ​| | |
 | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-33|33. Hospodářská politika, její nástroje a účinnost]] | Monika Vondrová | | | | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-33|33. Hospodářská politika, její nástroje a účinnost]] | Monika Vondrová | | |
 +^ J. Hospodářský cyklus a stabilizační politika ^^^^
 +^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ vypracovává ^
 +| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-35|35. Hospodářský cyklus, jeho projevy a fáze]] | Otázky 2012/2013 | | |
 | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-34|34. Hospodářský cyklus a proticyklická politika státu]] | Monika Vondrová | | | | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-34|34. Hospodářský cyklus a proticyklická politika státu]] | Monika Vondrová | | |
-| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-35|35Hospodářský cyklus, jeho projevy ​fáze]] |Otázky 2012/​2013 ​| |  +| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-82|82Příčiny ​formy finanční krize]] | Kristýna Roušarová ​| | | 
-| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-36|36Hospodářský růst jeho typyření a důsledky ​růstu]] |Otázky 2012/​2013 ​| | |+| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-30|30Globální finanční ​hospodářská krize roku 2008její příčiny ​a důsledky]] | Monika Vondrová | | | 
 +| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-80|80. Příčiny a dopady hospodářského cyklu]] | Martin Karlík ​| | |
 | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-44|44. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam v hospodářském cyklu]] | Otázky 2012/2013 | | | | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-44|44. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam v hospodářském cyklu]] | Otázky 2012/2013 | | |
-| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-48|48. Křivka výrobních možností a typy hospodářského růstu]] | Tereza Veverková | | | 
-| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-56|56. Národohospodářská produktivita,​ její faktory a měření]] | Ivet Kubíčková | | | 
 | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-65|65. Okunův zákon a Phillipsova křivka]] | Laura Haiselová | | | | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-65|65. Okunův zákon a Phillipsova křivka]] | Laura Haiselová | | |
-| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-80|80Příčiny ​dopady hospodářského cyklu]] | Martin Karlík | | | +| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-1|1Agregátní poptávka ​nabídka, jejich vlastnosti ​změny]] |Jan Ježek ​| | |
-| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-82|82. Příčiny ​formy finanční krize]] | Kristýna Roušarová ​| | |+
 | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-105|105. Úspory a investice, jejich význam a možnosti ovlivnění,​ paradox úspor]] | Monika Vondrová | | | | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-105|105. Úspory a investice, jejich význam a možnosti ovlivnění,​ paradox úspor]] | Monika Vondrová | | |
 | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-114|114. Výdajový multiplikátor a efekt vytěsňování]] | Ot. 2012/2013 (MD) | | | | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-114|114. Výdajový multiplikátor a efekt vytěsňování]] | Ot. 2012/2013 (MD) | | |
-J. Státní rozpočet a daňový systém ^^^^+K. Státní rozpočet a daňový systém ^^^^
 ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ vypracovává ^ ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ vypracovává ^
 | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-109|109. Veřejné finance a státní rozpočet, funkce státního rozpočtu]] | Otázky 2012/2013 | 8-) | | | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-109|109. Veřejné finance a státní rozpočet, funkce státního rozpočtu]] | Otázky 2012/2013 | 8-) | |
Řádek 133: Řádek 135:
 | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-14|14. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Laferrova křivka]] | Otázky 2012/2013 | 8-) | | | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-14|14. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Laferrova křivka]] | Otázky 2012/2013 | 8-) | |
 | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-93|93. Růstová politika státu, její nástroje, možnosti a meze]] |Malc | 8-) | | | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-93|93. Růstová politika státu, její nástroje, možnosti a meze]] |Malc | 8-) | |
-K. Mezinárodní ekonomické vztahy ^^^^+L. Mezinárodní ekonomické vztahy ^^^^
 ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ vypracovává ^ ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ vypracovává ^
-| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-20|20. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu]] | Otázky 2012/2013 | | | 
-| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-52|52. Mezinárodní ekonomická integrace, ekonomická a měnová unie]] |Honza Pánek | | | 
 | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-53|53. Mezinárodní obchod, absolutní a komparativní výhody v mezinárodních obchodních vztazích]] | Veronika Kundelová | | | | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-53|53. Mezinárodní obchod, absolutní a komparativní výhody v mezinárodních obchodních vztazích]] | Veronika Kundelová | | |
 | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-63|63. Obchodní a platební bilance a jejich význam v mezinárodních ekonomických vztazích]] | Jan Benko | | | | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-63|63. Obchodní a platební bilance a jejich význam v mezinárodních ekonomických vztazích]] | Jan Benko | | |
-| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-76|76Projevy ​důsledky ekonomické globalizace]] |Petra Palánová | | | +| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-52|52Mezinárodní ekonomická integrace, ekonomická ​měnová unie]] | Honza Pánek ​| | | 
-| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-81|81. Příčiny a dopady kurzových změn]] |Hana Brodská ​| | | +| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-20|20Euro Maastrichtská kritériaPakt stability ​růstu]] | Otázky 2012/​2013 ​| | |
-| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-83|83Příčiny ​formy ochranářských opatření v mezinárodním obchodě]] | Jan Benko | | | +
-| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-10|10. Devizové trhyměnové kurzy jejich druhy]] |Alžběta Dörflová | | | +
-| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-111|111. Vliv devizových režimů na národní hospodářství a hospodářskou politiku státu]] |Malc | | |+
 | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-115|115. Výhody a nevýhody měnové unie, ČR a euro]] | Michelle Vokounová | | | | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-115|115. Výhody a nevýhody měnové unie, ČR a euro]] | Michelle Vokounová | | |
-L. Základy ekonomie veřejného sektoru ^^^^+| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-10|10. Devizové trhy, měnové kurzy a jejich druhy]] | Alžběta Dörflová | | | 
 +| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-111|111. Vliv devizových režimů na národní hospodářství a hospodářskou politiku státu]] | Malc | | | 
 +| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-81|81. Příčiny a dopady kurzových změn]] | Hana Brodská | | | 
 +| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-83|83. Příčiny a formy ochranářských opatření v mezinárodním obchodě]] | Jan Benko | | | 
 +| [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-76|76. Projevy a důsledky ekonomické globalizace]] | Petra Palánová | | | 
 +M. Základy ekonomie veřejného sektoru ^^^^
 ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ vypracovává ^ ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ vypracovává ^
 | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-95|95. Soukromý a veřejný sektor ekonomiky, jejich charakteristiky a funkce]] |Hana Brodská |8-) | | | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-95|95. Soukromý a veřejný sektor ekonomiky, jejich charakteristiky a funkce]] |Hana Brodská |8-) | |
Řádek 153: Řádek 155:
 | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-107|107. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky]] | Veronika Kundelová |8-) | | | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-107|107. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky]] | Veronika Kundelová |8-) | |
 | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-110|110. Veřejné statky a veřejně poskytované soukromé statky a jejich vlastnosti]] |Tereza Hanajová |8-) |  | | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-110|110. Veřejné statky a veřejně poskytované soukromé statky a jejich vlastnosti]] |Tereza Hanajová |8-) |  |
-M. Historie ekonomického myšlení ^^^^+N. Historie ekonomického myšlení ^^^^
 ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ vypracovává ^ ^ Otázka ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ vypracovává ^
 | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-31|31. Hlavní historické směry ekonomického myšlení]] | Otázky 2012/2013 |8-) | | | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-31|31. Hlavní historické směry ekonomického myšlení]] | Otázky 2012/2013 |8-) | |
 | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-32|32. Hlavní současné směry ekonomického myšlení]] | Otázky 2012/2013 |8-) | | | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-32|32. Hlavní současné směry ekonomického myšlení]] | Otázky 2012/2013 |8-) | |
 | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-117|117. Vývoj české ekonomiky v transformačním a potransformačním období]] | Katka Martínková |8-) | | | [[tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​nova:​otazka-117|117. Vývoj české ekonomiky v transformačním a potransformačním období]] | Katka Martínková |8-) | |
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code