Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


99. Trh a ekonomický blahobyt, přebytek výrobce a spotřebitele

Trh a ekonomický blahobyt

 • ekonomický blahobyt
  • rovnovážné ceny, které na trhu vznikají, vedou svou alokační funkcí k takovému rozdělení zdrojů, které maximalizuje užitek všech zúčastněných; kupujících i prodávajících

Přebytek výrobce

 • výrobce je ochoten prodávat, pokud cena, kterou na trhu získá, převýší jeho náklady, tj. hodnotu všech statků, kterou musí na výrobu vynaložit = nejnižší cena, za kterou je ochoten prodat
 • přebytek výrobce = prospěch, který výrobci jeho činnost přináší, je tvořen rozdílem mezi částkou, kterou za prodej získá (tržní cenou), a jeho náklady
 • přebytek výrobce souvisí s křivkou tržní nabídky
 • mezní výrobce = producent, který by byl jako prvý nucen opustit trh, pokud by cena statku jen o trochu klesla

prebytek_vyrobce_2_.jpg

Přebytek spotřebitele

 • přebytek spotřebitele = prospěch spotřebitele, rozdíl mezi poptávkovou cenou (cenou, kterou je spotřebitel ochoten za daný statek zaplatit) a částkou, kterou skutečně zaplatí (tržní cena)
 • směna je pro spotřebitele tím výhodnější, o co bude cena, za kterou statek na trhu získá, nižší než jeho poptávková cena.
 • mezní spotřebitel (kupující) = ten, pro kterého je určitá cena maximální, jakou jsou ochotni za určitý statek vydat

prebytek_spotrebitele_2_.jpg

Prameny:

 • Učebnice TNH (Urban, 3. vydání), str. 159-163
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code