Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


89. Rozhodování o parametrech státního rozpočtu

= rozhodování o příjmech, výdajích (eventuálně o schodku / přebytku státního rozpočtu)

 • Státní rozpočet = finanční plán, který shrnuje předpokládané příjmy a výdaje státu, schvalován na období jednoho roku, v ČR má povahu zákona, schvalován dolní komorou (návrh předkládá vláda).
 • Pokud se nepodaří schválit do začátku nového rozpočtového (fiskálního) roku hospodaří stát podle rozpočtového provizoria (základek rozpočet předchozího roku – 1 měsíc = 1/12 rozpočtu z předchozího roku)

Zvažování jednotlivých kapitol

a) Výdaje
 • chod státní správy, zajišťování bezpečnosti a obrany země
 • přímé (transferové) platby jednotlivcům – sociální dávky, podpory,…
 • na veřejné/ veřejně poskytované služby – infrastruktura, školství, zdravotnictví
 • na podporu firem = státní subvence – zemědělství, doprava, export
 • splácení státního dluhu – úroků ze státního zadlužení
 • Ve všech vyspělých zemích dochází ve 2. polovině 20. století k trvalému zvyšování státních výdajů → dlouhodobý problém rozpočtových deficitů → státních dluh
  • Rostoucí aktivita státu – podpora školství, zdravotnictví, infrastruktura,…→ nutnost vyšších příjmů
b) Příjmy
 • slouží k financování výdajů
 • daně, příspěvky na sociální pojištění (nemocenské, důchodové)
 • cla, poplatky, přijaté úroky, příjmy z pronájmu majetku
 • mimořádné příjmy = z prodeje státního majetku
 • Vyrovnaný státní rozpočet = očekávané příjmy státu dosáhnou stejné výše jako očekávané výdaje
  • Přebytkový = vyšší státní rozpočtové příjmy
  • Deficitní = výdaje vyšší než příjmy

Zaměření rozpočtové politiky

 • a) expansivní = stát chce podpořit růst ekonomiky a rozvoj podnikání – nižší daně, podpora exportu → sklon státu k utrácení
 • b) restriktivní = brzdit inflaci, přehřátí ekonomiky – vyšší daně, mzdová a cenová regulace → stát chce bránit zvyšování rozpočtových deficitů

Situace v ČR

 • 7. 12 .2013 – schválen v prvním čtení státní rozpočet na rok 2014
  • předložený vládou v demisi
  • schodek ve srovnání s rokem 2013 vzroste o 12 miliard na 112 miliard korun
 • Vládní návrh zákona obsahuje – celkové příjmy a výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání
 • V prvním čtení se rozhoduje o rozpočtové politice – odhadované výše příjmů a výdajů,… → ve druhém čtení už nesmí být měněny celkové sumy → pouze přesuny mezi výdaji jednotlivých kapitol rozpočtu
  • podstoupeno jednotlivým výborů podle jejich odbornosti (projednávají jednotlivé kapitoly státního rozpočtu)
  • ve druhém čtení je možno podávat pozměňovací návrhy (k jednotlivým kapitolám)
  • ve třetím čtení se hlasuje o pozměňovacích návrzích + hlasování o státním rozpočtu jako celku
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code