Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


84. Příčiny vzniku a důsledky monopolu

Příčiny:

 1. Výlučná kontrola nad klíčovými výrobními zdroji/nad vstupem na trh.
  • např. přírodní zdroje
  • Není zpravidla zárukou trvalé monopolní pozice, stále vznikají nové způsoby výroby produktů, stávající výlučné vstupy se vyčerpávají.
 2. Efekt úspor z rozsahu výroby
  • = nejlevnějším způsobem obsluhy trhu je jediná firma (přirozené monopoly).
 3. Patenty / copyright
  • Podporuje nové vynálezy – často vysoké náklady na jejich vývoj + firmy musí mít motivaci (= monopolní postavení díky patentu jim poskytuje možnost získat tyto náklady zpět.
  • patenty = chrání vynálezy, dává majiteli výlučné právo s patentem nakládat po určitý počet let a výlučná práva na poskytování licencí ostatním uživatelům
  • copyright (autorská práva) = chrání původní písemnou a uměleckou činnost – výlučné právo prodeje či reprodukce poskytované autorovi na určitý počet let
  • obchodní známky = značky, názvy, symboly identifikující službu, produkt či společnost – časově neomezené
 4. Státní licence
  • stanovují podmínky pro vstup na trh, ale často vznikají jen kvůli nátlaku stávajících prodejců → poškozuje spotřebitele
  • administrativní překážky vstupu na trh související s licencováním určitých výrobků či služeb

Důsledky:

 • podniky se snaží získat monopolní zisk → expanze 2 směry:
 1. Interně – rozšiřují své činnosti vlastní tvorbou nových výrobních kapacit
 2. Externě – získávání jiných podniků prostřednictvím fúzí (spojení společností) a akvizicí (jedna společnost získá společnost jinou), prostřednictvím nákupů akcií na burze
  • důvody: snaha snížit náklady, rozšířit produkce, eliminace konkurence
  • firemní fúze:
   • horizontální (spojení firem působících ve stejné oblasti)
   • vertikální (spojení podniků působících ve více článcích téhož výrobního procesu př. automobilka + ocelárna)
   • konglomerační (spojení podniků, které spolu ekonomicky nesouvisejí, př. cigarety + potraviny)
  • klady fúzí: větší efektivnost → snížení nákladů, ekonomická úspěšnost fúzí není jednoznačná
 • Monopol se snaží zvyšovat svůj zisk tím, že snižuje objem produktů a tím i nákladů na jejich výrobu – vzrůstá cena, tzv. monopolní zisk (snižuje blahobyt, = forma selhání trhu).
 • Firmy jsou tvůrci cen (ne příjemci) - nemá nabídkovou křivku (určuje jak cenu, tak i rozsah výroby).
 • Neefektivita monopolu = monopol vždy vyrábí méně než je společensky efektivní.
 • Individuální snaha, mít co nejvyšší zisk – vyrábí takové množství, při kterém jsou průměrné náklady větší než by mohly být.
 • Selhání tržní motivace – nedostatečný zájem monopolu o kvalitu výroby a úroveň služeb (není tlačen konkurencí).
 • Bariéry výstupu z odvětví – „too big to fail“ příliš velké firmy, než aby je stát nechal padnout – zachraňuje je z peněz daňových poplatníků (České dráhy).
 • Politické důsledky – silný monopol diktuje státu.
  • Vede k redistribuci důchodů.
  • Dopadá na kvalitu, inovace, úroveň služeb.

Prameny

 • Učebnice TNH (Urban, 3. vydání), str. 245-252
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code