Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


71. Poptávka po penězích a její faktory, peněžní trh a změny úrokové míry

Poptávka po penězích

= sklon ekonomických subjektů držet svá aktiva v peněžní podobě, především té likvidnější (tzn. hotové peníze, peníze na běžných účtech apod. x dluhopisy, akcie)

 1. Transakční poptávka
  • vychází z funkce peněz jakožto nejlikvidnějšího prostředku směny
  • potřeba domácností i firem mít prostředky k operativním nákupům zboží a služeb či nezbytnému zabezpečení pravidelných / neodkladných transakcí
  • množství držených (poptávaných) peněz závisí na cenové hladině zboží a služeb - čím je vyšší, tím více peněz je potřeba držet - a na výši důchodu
  • tomu odpovídá peněžní agregát M1 (transakční peníze)
 2. Opatrnostní poptávka
  • potřeba zabezpečení pro neočekávatelné (nebo naopak výhodné) budoucí výdaje / držení peněz jako aktiva uchovávajícího hodnotu
 3. Výnosová poptávka
  • snaha získávat z dlouhodobějšího držení peněz nějaký profit (např. bankovní úroky)
  • → souhrnem transakční, opatrnostní a výnosové poptávky dostaneme celkovou poptávku po penězích (souhrn peněžních prostředků, které se všechny ek. subjekty rozhodly držet)
 • na množství poptávaných peněz má krom cenové hladiny a výše důchodů vliv i úroková míra (je společným činitelem již zmíněných faktorů)
  • je cenou peněz - udává, jaké výnosy můžou eko. subjekty získat, vloží-li peníze do méně likvidních aktiv
  • úroková míra je vlastně nákladem alternativ (likvidní forma nese náklady alternativ, méně likvidní forma = vyšší úrokové výnosy)
  • při vyšší úrokové míře - jsou náklady na držení peněz vyšší a subjektům se vyplatí peníze uložit, protože se lépe zhodnotí
  • při nízké úrokové míře - je to naopak, preferována je likvidita
  • závislost poptávaného množství peněz na úrokové míře znázorňuje poptávková křivka

Peněžní trh

= trh na kterém se střetává nabídka a poptávka po penězích - předmětem obchodování jsou půjčky a výpůjčky peněz (krátkodobě zapůjčené finanční prostředky) (x trh kapitálu = trh dlouhodobých peněz)

 • rovnováhy je dosaženo při vyrovnání nabídky peněz (peněžní zásoby) s poptávkou po penězích
  • nastává při rovnovážné (tržní) úrokové míře
 • tržní úroková míra = cena, kterou eko. subjekty platí za vypůjčení peněz
  • navýšení půjčené částky za časové období vajádřené v %
  • přizpůsobuje se poptávce veřejnosti po penězích - uvádí nabízené a poptávané množství do rovnováhy

 • nabízené množství peněz v ekonomice je určováno bankovním systémem (CB, komerční banky)
 • centrální banka
  • kontroluje množství peněz v oběhu a mění jej skrze svou měnovou politiku (její opatření vedou ke změnám schopnosti bank poskytovat půjčky)
  • rozhodne o úrovni množství peněz, která se nemění při změně úrokové míry (je při jakékoli úrokové sazbě fixní)

Změna rovnováhy ze strany nabídky peněz

 • z rozhodnutí CB, když dojde k závěru, že je třeba snížit nabídku (např. v zájmu zachování cenové stability)
 • → vznikne přebytek poptávky, proto cena peněz (výše úrokových sazeb) poroste a některé subjekty budou nuceny část méně likvidních aktiv převést na peníze (za zapůjčení pak budou vyžadovat vyšší cenu)
 • cena peněz poroste, dokud nebude opět dosaženo rovnováhy
 • pokud CB nabídku peněz zvýší, jejich přebytek vyvolá pokles ceny
 • ti, co budou držet přebytek peněz, se ho budou snažit uložit do aktiv, které nesou vyšší úroky (obligace, termínované vklady)
 • banky i emitenti obligací na převis nabídky zareagují snížením svých úrokových sazeb → lidé budou dávat přednost držení peněz v likvidní podobě → cena peněz bude klesat tak dlouho, dokud se jejich množství nevyrovná požadované výši nabídky, stanovené CB

Změna rovnováhy ze strany poptávky po penězích

 • ke zvýšení poptávky dojde např. při zvýšení cen - eko. subjekty budou pro financování svých směn poptávat více prostředků
 • toto se děje při jakékoliv výši úrokové sazby → posun křivky poptávky po penězích do práva

Prameny

 • Teorie národního hospodářství, Jan Urban
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code