Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

tnh:pfuk:tnh:zkouska:nova:otazka-62 [2013/12/24 12:07]
Hana Brodská vytvořeno
tnh:pfuk:tnh:zkouska:nova:otazka-62 [2013/12/24 12:09] (aktuální)
Hana Brodská
Řádek 18: Řádek 18:
  
 ===== Monopolní renta ===== ===== Monopolní renta =====
-  * firma v podmínkách nedokonalé konkurence dosahuje nadnormálního (v případě monopolu tzv. monopolního) zisku+  * firma **v podmínkách nedokonalé konkurence** dosahuje ​**nadnormálního** (v případě monopolu tzv. **monopolního****zisku**
   * možnost firmy určit si svou cenu - výhodné pro vlastníky   * možnost firmy určit si svou cenu - výhodné pro vlastníky
   * vyšší zisk znamená určitou redistribuci od spotřebitelů k výrobcům   * vyšší zisk znamená určitou redistribuci od spotřebitelů k výrobcům
   * to zpravidla vnímáno jako nespravedlnost,​ neznamená však ztrátu ekonomického blahobytu pro společnost jako celek   * to zpravidla vnímáno jako nespravedlnost,​ neznamená však ztrátu ekonomického blahobytu pro společnost jako celek
-  * hlavní ekonomický problém - firma v důsledku snahy maximalizovat svůj zisk vyrábí méně, než je společensky efektivní (v podmínkách nedokonalé konkurence)+  * hlavní ekonomický problém - __**firma v důsledku snahy maximalizovat svůj zisk vyrábí méně, než je společensky efektivní**__ (v podmínkách nedokonalé konkurence)
   * mezní příjem je vždy nižší než prodejní cena:  firma na nedokonale konkurenčním trhu vyrobí vždy jen takové množství, při kterém budou i její mezní náklady nižší než prodejní cena její produkce   * mezní příjem je vždy nižší než prodejní cena:  firma na nedokonale konkurenčním trhu vyrobí vždy jen takové množství, při kterém budou i její mezní náklady nižší než prodejní cena její produkce
   * vyrobí tedy méně, než odpovídá množství, při kterém se mezní náklady vyrovnají ceně (tzn. méně, než by odpovídalo její produkci v dokonale konkurenčním prostředí)   * vyrobí tedy méně, než odpovídá množství, při kterém se mezní náklady vyrovnají ceně (tzn. méně, než by odpovídalo její produkci v dokonale konkurenčním prostředí)
   * prodejní cena udává, jak si spotřebitelé dodatečně vyrobené jednotky produkce cení   * prodejní cena udává, jak si spotřebitelé dodatečně vyrobené jednotky produkce cení
-  * zvýšením své produkce by tedy firma mohla zvýšit i celkový blahobyt, protože její náklady na výrobu dodatečné jednotky produkce jsou nižší než odpovídající přírůstek blahobytu spotřebitelů,​ ke kterému by toto zvýšení produkce vedlo+  ​* **zvýšením své produkce by tedy firma mohla zvýšit i celkový blahobyt**, protože její náklady na výrobu dodatečné jednotky produkce jsou nižší než odpovídající přírůstek blahobytu spotřebitelů,​ ke kterému by toto zvýšení produkce vedlo
   * firma není ke zvýšení motivována   * firma není ke zvýšení motivována
-  * důsledek: pokles rozsahu produkce = ztráta efektivnosti (/ ztráta blahobytu) v důsledku nedokonalé konkurence+  ​* **důsledek**: pokles rozsahu produkce = **ztráta efektivnosti** (/ ztráta blahobytu) v důsledku nedokonalé konkurence
   * může dojít k částečné kompenzaci této ztráty - pokud úspory plynoucí z rozsahu výroby mohou efektivitu firemní výroby zvyšovat   * může dojít k částečné kompenzaci této ztráty - pokud úspory plynoucí z rozsahu výroby mohou efektivitu firemní výroby zvyšovat
-  * neefektivnost nedokonalé soutěže lze chápat i z pohledu její vyšší ceny+  ​* **neefektivnost nedokonalé soutěže lze chápat i z pohledu její vyšší ceny**
   * někteří spotřebitelé si v důsledku vyšší ceny daný statek nekoupí (cena je vyšší než jejich užitek), přestože jejich užitek z jeho koupě je vyšší než mezní náklady jeho výroby   * někteří spotřebitelé si v důsledku vyšší ceny daný statek nekoupí (cena je vyšší než jejich užitek), přestože jejich užitek z jeho koupě je vyšší než mezní náklady jeho výroby
   * dopad zvýšení ceny v důsledku nedokonalé konkurence je podobný jako uvalení daně na určitý statek   * dopad zvýšení ceny v důsledku nedokonalé konkurence je podobný jako uvalení daně na určitý statek
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code