Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


62. Normální zisk a monopolní renta

Firma

 • Vedle domácností jedna ze základních kategorií subjektů ekonomického rozhodování
 • Tržní subjekt specializující se na přeměnu výrobních vstupů (zdrojů či již vyrobených statků) na výstupy – zboží a služby, které firma prodává na trhu
 • Pro tuto činnost nakupuje a využívá služby výrobních faktorů – především práce a kapitálu
 • Termín firma v právu představuje název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku
 • Firma jako označení je součástí podniku – nehmotný majetek

Normální zisk

 • Normální zisk – náklady příležitosti prostředků poskytnutých majiteli firmy (odpovídá důchodu, který by podnikatel mohl získat, pokud by řídil třeba jinou firmu)
 • Normální zisk je určen alternativními náklady použití výrobních faktorů ve vlastnictví majitele firmy. Rovná se tedy implicitním nákladům.
 • Normální zisk je implicitní důchod, který zahrnuje: výnos práce podnikatele, výnos kapitálu a jiných výrobních faktorů v jeho vlastnictví a odměnu za podstoupené podnikatelské riziko.
 • Normální zisk = implicitní náklady
 • Normální zisk = účetní zisk – ekonomický zisk
 • Majitel firmy, která dosahuje pouze normálního zisku, získá zpět náklady příležitosti spojené s investicí vlastních prostředků do firmy, a nic víc
 • Majitel firmy vykazující kladný ekonomický zisk však vydělává více, než jsou náklady příležitosti jeho investice do vlastní firmy
 • Je-li ekonomický zisk firmy kladný, je odměna pro podnikatele nadnormální, je-li záporný je podnormální a firma zaznamenává ekonomickou ztrátu

Monopolní renta

 • firma v podmínkách nedokonalé konkurence dosahuje nadnormálního (v případě monopolu tzv. monopolního) zisku
 • možnost firmy určit si svou cenu - výhodné pro vlastníky
 • vyšší zisk znamená určitou redistribuci od spotřebitelů k výrobcům
 • to zpravidla vnímáno jako nespravedlnost, neznamená však ztrátu ekonomického blahobytu pro společnost jako celek
 • hlavní ekonomický problém - firma v důsledku snahy maximalizovat svůj zisk vyrábí méně, než je společensky efektivní (v podmínkách nedokonalé konkurence)
 • mezní příjem je vždy nižší než prodejní cena: firma na nedokonale konkurenčním trhu vyrobí vždy jen takové množství, při kterém budou i její mezní náklady nižší než prodejní cena její produkce
 • vyrobí tedy méně, než odpovídá množství, při kterém se mezní náklady vyrovnají ceně (tzn. méně, než by odpovídalo její produkci v dokonale konkurenčním prostředí)
 • prodejní cena udává, jak si spotřebitelé dodatečně vyrobené jednotky produkce cení
 • zvýšením své produkce by tedy firma mohla zvýšit i celkový blahobyt, protože její náklady na výrobu dodatečné jednotky produkce jsou nižší než odpovídající přírůstek blahobytu spotřebitelů, ke kterému by toto zvýšení produkce vedlo
 • firma není ke zvýšení motivována
 • důsledek: pokles rozsahu produkce = ztráta efektivnosti (/ ztráta blahobytu) v důsledku nedokonalé konkurence
 • může dojít k částečné kompenzaci této ztráty - pokud úspory plynoucí z rozsahu výroby mohou efektivitu firemní výroby zvyšovat
 • neefektivnost nedokonalé soutěže lze chápat i z pohledu její vyšší ceny
 • někteří spotřebitelé si v důsledku vyšší ceny daný statek nekoupí (cena je vyšší než jejich užitek), přestože jejich užitek z jeho koupě je vyšší než mezní náklady jeho výroby
 • dopad zvýšení ceny v důsledku nedokonalé konkurence je podobný jako uvalení daně na určitý statek
 • pokud podmínky nedokonalé soutěže nezanikají, pak tyto ztráty efektivity přetrvávají i z dlouhodobého hlediska
 • kontrola firmy nad vstupem dalších na daný trh ⇒ ani dlouhodobá rovnováha na trhu nedokonalé konkurence není z hlediska ekonomického blahobytu zpravidla efektivní

Prameny

Otázky 2012/2013 (č. 80); učebnice TNH, 3. vydání, Jan Urban - str. 234 - 235

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code