Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


60. Negativní a pozitivní dopady inflace

Inflace

 • inflace = růst cenové hladiny (cenová hladina = průměrná úroveň cen zboží a služeb)
 • hodnota (kupní síla) peněz klesá, rostou-li ceny, za stejný obnos peněz si můžeme koupit méně statků
 • neznamená, že rostou ceny všech statků a služeb, rostou v průměru
 • klesá kupní síla peněz, cenová inflace → růst cen X měnová inflace → růst nabídky peněz – jedna z hlavních příčin cenové inflace

Dopady inflace

 • pokles kupní síly peněz, snížení finančních aktiv (půjčky, dluhopisy)
 • vůči inflaci imunní hodnota aktiv, které nemají finanční podobu (zlato, reality, komodity)

Negativní dopady

= náklady inflace

 • ceny a mzdy se nepohybují stejným tempem, vývoj nelze předvídat → narušuje informační funkci cen a vyvolává nesprávná rozhodnutí ekonomických subjektů
 • obtížně předvídatelný cenový vývoj vytváří nejistotu ve firemním rozhodování → nejistota vede k orientaci investorů na krátkodobé finanční investice (spekulační aktivity)
 • vysoká a nestabilní inflace má vliv na dynamiku hospodářského růstu
 • lidé mají tendenci hromadit statky a posléze dochází k jejich nedostatku
 • příjemci stálých nominálních příjmů – důchodci
  • tzv. indexování neboli valorizace fixně stanovených důchodů – přizpůsobení skutečné či očekávané míře inflace
 • pokud bude nižší nárůst mezd než inflace → reálný důchod klesne
 • taxflace – vlivem inflace rostou mzdy → možnost přesunutí do vyššího daňového pásma
 • neočekávaná inflace – peníze v bance na úrok 3%, míra inflace > 3% → ztrácím
 • investice ve firmách – porovnávání reálné výnosy a reálné náklady → očekávání neodpovídají realitě; inflace může odradit od investování
 • firmy nejsou schopny své ceny zvyšovat tak, jak se vyvíjí inflací zasažené náklady
 • další náklady – nové cenovky v obchodech, častější vyjednávání
 • tendence zbavovat se hotovosti
 • redistribuční efekt – přerozdělení příjmů mezi jednotlivými ekonomickými skupinami (někteří prodělávají, jiní ne – dopady inflace nejsou rozloženy rovnoměrně)

Pozitivní dopady

 • výhodné pro dlužníky – vyšší plat, úroková sazba stejná → vrací méně hodnotné peníze
 • vliv inflace na pracovní trh
  • určitá míra může vést k dosažení rovnováhy na pracovním trhu
  • v případě nepružných mezd může dojít ke zvýšení nezaměstnanosti
 • může podpořit účinnost měnové politiky
  • úrokové sazby jsou nízké a nástroji měnové politiky je nelze dále snižovat
  • „past likvidity“ – v podmínkách recese – určitá míra inflace umožňuje, aby nominální úrokové sazby zůstaly na vyšší úrovni, takže centrální banka je v případě potřeby může snížit
 • může stimulovat spotřebitelské výdaje
  • reálné investice do ekonomiky z obavy před znehodnocením peněz
  • stejně tak může dojít ke stimulaci poptávky po aktivech lépe chráněných před aktivy – např. zlato
 • Tobinův efekt
  • mírná míra inflace může zvyšovat reální investice do ekonomiky a vést k vyššímu hospodářskému růstu
  • tj. proto, že inflace snižuje reální výnosy krátkodobých finančních aktiv ve vztahu k výnosům reálných aktiv (tj. fyzického kapitálu)
  • z obavy tohoto efektu investoři přesouvají svá aktiva v peněžní formě do aktiv reálných

Prameny

 • Otázky 2012/2013
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code