Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


58. Nástroje protiinflační politiky

 • regulace cen a mezd – příliš tvrdá opatření
 • je daleko lepší se snažit inflaci předcházet pomocí měnové politiky centrální banky
  • Cenové stropy mohou někdy vést paradoxně k vyšším cenám, než by určil trh – někdo má nějakou živnost, jejíž produkty mají regulovanou maximální cenu. Pořád ale tlačí na regulátora, aby regulovanou cenu zvýšil. Ten ho vyslyší jednou, dvakrát, třikrát… Tak se může regulovaná cena dostat výše než tržní a tento podnikatel si zadělat na pořádný problém, protože vyšší cena produktů přiláká novou konkurenci, která ho v mnoha případech odrovná. Toto platí zvláště pro lokální monopoly (např. výše vstupného na jediné koupaliště ve městě)

Hlavní nástroje

 1. Důchodová politika
  • Omezení růstu nominálních mzdových sazeb (je-li tento vyšší než růst produktivity).
  • Používá různé formy:
   1. zmrazení mezd na základě zákonného opatření vlády
   2. limity růstu mezd
   3. dobrovolná omezení růstu mezd jako výsledek vyjednávání zaměstnavatelů a pracovníků pod vlivem vládních doporučení
   4. dále je možná regulace cen statků (obvykle jen na některých dílčích trzích)
  • výhody: snížení inflace bez růstu nezaměstnanosti a poklesu produktu
  • nevýhody: regulace mezd a cen potlačuje informace o vývoji poptávky a nabídky a omezuje efektivnost alokace výrobních faktorů, spočívají-li příčiny inflace v nadměrné poptávce, je důchodovou politikou inflace pouze potlačena (oddálena)
 2. Monetární politika
  • Zabezpečením stabilní cenové hladiny v podobě monetaristického měnového pravidla – centrální banka by měla zvyšovat objem peněz v oběhu stejným tempem, jaký je dlouhodobý růst reálného HDP. (viz otázka 3 a 51)

Méně významné nástroje

 1. Politika fixních měnových kurzů
  • Kurz národní měny je pevně stanoven vůči cizí měně, nebo zlatu. Míra inflace v jedné zemi je tak svázána s mírou inflace v té druhé. Nelze tudíž používat jako stabilizační nástroj vlastní měnovou politiku.
  • U nás není fixní měnový kurz!
 2. Protiinflační politika orientovaná na agregátní poptávku
  • Vhodné volit takový charakter měnové, fiskální, obchodní a kursové politiky, který nestimuluje růst agregátní poptávky při plné zaměstnanosti, případně na restriktivní charakter těchto politik, který by působil proti růstu agregátní poptávky (zabránit posuvu křivky agregátní poptávky doprava nahoru při tzv. plné zaměstnanosti).
  • Působit na snižování inflačních očekávání. Důsledkem však bude cyklická nezaměstnanost a vznik mezery produktu (aktuálního a potencionálního)

Prameny

 • Otázky 2012/2013
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code