Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


51. Měnově politické nástroje ČNB

 • Operace na volném trhu jsou ČNB většinou prováděny ve formě tzv. repo operací, jejichž hlavním cílem je snižovat peněžní nabídku (nadměrnou likviditu) a usměrňovat tak vývoj úrokových sazeb v ekonomice.
  • Při repo operacích ČNB přijímá přebytečnou likviditu od bank a jim místo ní předává jako protihodnotu dohodnuté cenné papíry.
  • Obě strany se zavazují, že po uplynutí doby splatnosti proběhne reverzní transakce, kde ČNB jako dlužník vrátí věřitelské bance zapůjčenou jistinu zvýšenou o dohodnutý úrok a věřitelská banka vrátí ČNB poskytnuté cenné papíry.
  • Doba trvání těchto operací je stanovena na 14 dní.
  • Dohodnutý úrok je označován jako dvoutýdenní repo sazba.
 • ČNB při tomto obchodování vyhlašuje maximální sazbu, kterou mohou banky získat.
  • ČNB přijme přednostně nabídky požadující nejnižší úrokovou sazbu, a to až do výše předpokládaného přebytku likvidity na daný den.
  • Když objem objednaný bankami tento přebytek přesáhne, ČNB nabídky za nejvyšší sazby buď odmítne anebo zkrátí.
 • České banky si mohou peníze od ČNB vypůjčit prostřednictvím lombardních úvěrů, které jsou úročeny lombardní sazbou.
  • Minimální objem je 10 mil. Kč.
 • Komerční banky si mohou své peněžní prostředky u ČNB i uložit.
 • Banky v ČR jsou povinny držet na svém účtu u ČNB povinné minimální rezervy, jejichž objem má činit 2 % ze základny, kterou je objem vkladů od nebankovních subjektů, jejichž splatnost nepřevyšuje 2 roky.
  • Prostředky na tomto účtu jsou bankám úročeny dvoutýdenní repo sazbou.

Prameny

 • Učebnice TNH (Urban, 3. vydání), str. 347-348
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code