Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


46. Korporace, jejich řízení a správa

 • korporace = akciová společnost
 • vlastnictví podniku reprezentované akciemi ⇒ v rukou akcionářů
 • více ke korporacím viz. otázka č. 119
 • počet akcionářů bývá značný, proto se na řízení společnosti podílejí pouze nepřímo
 • hlavní podíl na řízení má správní rada (volena akcionáři), která najímá managment, aby řídil firmu

Corporate governance

 • instituce, která dohlíží na managment, aby jednal v zájmu akcionářu
 • zpravidla tutu funkci vykonáva správní/dozorčí rada

A)2 modely správy korporací

 • angloamerický (vnější)
 • německo-japonský (vnitřní)
Angloamerický model
 • jednostupňový → rada ředitelů zahrnující funkce exekutivní i neexekutivní
 • rozptýlené akciové vlastnictví
 • menší úloha bank při financování firem
 • nepřátelská převzetí firem
 • více se projevuje problém principal-agent
 • důležitým zdrojem financí je zde trh cenných papírů

Fungování

 • managment je motivován k práci tím , že by mohla být firma nepřátelsky převzata a managment vyhozen
 • to vede zejména k zájmu zvýšit krátkodobé výsledky a tím zvýšit cenu akcií
Německý model
 • dvoustupňový → dělí správu na exekutivu (správní rada) a kontrolní (dozorčí rada)
 • povinnost zapojit zaměstnance, kteří tvoří 1/3 dozorčí rady
 • koncentrované vlastnictví (větší význam bank)
 • větší motivace vlastníků ke kontrole podniku

Insider trading

 • zneužívání vnitřních infomací
 • k fungování toho modelu je tedy třeba vysokého zájmu ze strany majitelů (banky) na fungování firmy

B)Manažerské řízení společností

Principal-agent
 • = problém pána a správce
 • situace, kdy managment má větší přehled o společnosti než její akcionáři a může jednat v rozporu s jejich zájmy
 • tzv. oportunnní jednání, které vede k vyšším nákladům korporace
Projevy oportunního jednání
 • vyhýbání se riziku, využívání firemních služeb v soukromí, zneužívání firemního know-how
 • to vše patří mezi tzv neefektivitu typu X
Metody zabranující oportunnímu chování
 • a) instituce uvnitř organizace
  • vnitřní a vnější audity (kontrola hospodaření, způsob odměn manažerů)
 • b) kapitálové trhy
  • hodnotí výkonost akciových společností
 • c) infromační trh
  • snižují náklady investorů na získání informácí o akciových společnostech
 • d) možnost převzetí
  • jeli výkonnost firma nízká, hrozí jí převzetí a vyhození managmentu
  • managment buy-out → koupení akcí ze strany zaměstnanců
 • e) trh výrobků a služeb
  • ty odrážejí výkonnost managmentu (slabá vede k ztrátě podílu na trhu)
  • naopak velké firmy se silným postavením na trhu ztrácení kontrolu ze strany akcionářů
Podniková organizace a ziskovost

Výhody řízení firmy přímo vlastníky

 • snažší získání informací o firmě
 • rychlé prosazování zájmů
 • to vede k pružnost malých rodinných firem
Kapitálová otevřenost firmy
 • je-li snadné do firmy vstoupit/vysoupit (akciovka) motivuje to managment k vyšší výkonnosti
 • k výkonnosti managmentu přispívá i konkurenční prostředí
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code