Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


34. Hospodářský cyklus a proticyklická politika státu

 • Hospodářský cyklus - viz: 35. Hospodářský cyklus, jeho projevy a fáze

Proticyklická politika

 • neboli stabilizační politika
 • vychází z principů keynesiánské ekonomické teorie - zaměřuje se na regulaci (stimulaci či restrikci) agregátní poptávky s cílem snížit hlavně vysokou nezaměstnanost nebo omezit inflaci
 • používá 2 nástroje:
  1. fiskální politika - úroveň zdanění a vládních výdajů
  2. monetární politika - změna peněžní nabídky (úrokové sazby)
 • dochází tedy k ovlivňování souhrnné poptávky v národním hospodářství
 • proticyklický charakter mohou mít i jiná hospodářská opatření - př. politika měnových kurzů ovlivňující čistý export ekonomiky (rozdíl mezi vývozem a dovozem)
 • k vlivu agregátní poptávky na produkt stabilizační politikou dochází pouze v krátkém období X dlouhodobé hledisko je ovlivněno množstvím a kvalitou výrobních faktorů
 • Proticyklická politika - znamená, snahu vyrovnat potenciální a reálný produkt
  • snaha eliminace cyklů kolem potenciálního produktu
  • politika se snaží, aby reálný produkt byl vyrovnanější s potenciální produktem - aby se nepřehřívala či aby nešla dolů
  • příklad č. 1: agregátní poptávka se zvýší - v původním bodě jsme byli na hranici potenciálního produktu, pokud se zvýší agregátní P, tak se zvýší i cenová hladina produktu → z toho důvodu existuje tzv. protiinflační politika - stát se bude snažit, aby cenová hladina klesla
  • příklad č. 2: agregátní P klesne - klesne cenová hladina, ale zároveň produkt klesl a roste nezaměstnanost → politika vysoké zaměstnanosti (podpora zaměstnanosti)

Proticyklickou politiku dělá:

 1. vláda - fiskální politika (ovlivňování daní)
 2. centrální banka - monetární politika

Prameny

 • ???
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code