Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


30. Globální finanční a hospodářská krize roku 2008, její příčiny a důsledky

 • Historie krizí: Nevýznamnější krizí byl krach na newyorské burze na konci října roku 1929, kdy dna ekonomické recese bylo dosaženo roku 1933 (př. v USA úroveň HDP klesl o 30%, nezaměstnanost dosáhla 25%, v ČSR klesla úroveň průmyslové produkce o 40%) Což vedlo k rozvoji keynesiánské ekonomické teorie (zdůvodňování význam státních zásahů do ekonomiky).

Finanční a hospodářská krize 2008

Příčiny:

 • Hypoteční banky Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) a Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) byly zřízeny vládou USA již v polovině 20. století, aby oživily americkou ekonomiku
 • v roce 2001 se americká ekonomika propadla do recese → hypoteční banky reagovaly snížením úrokových sazeb na 1% → boom s bydlením (hypotéky dostávali i méně bonitní klienti) → poté nastalo prudké oslabení tempa růstu cen nemovitostí a jejich propad → zvyšovaly se úrokové sazby a samozřejmě narůstal počet opožděných plateb klientů a počet propadlých zástav→zvýšil se počet zadlužených nemovitostí a hypoteční banky musely realizovat ztráty (což je stálo až 11 mld. dolarů) - vládní zásah byl nutný
 • jelikož obě instituce vlastní nebo zpravují hypotéky v objemu 5,5 bilionu dolarů (40% amerického HDP), musela vláda převzít nad nimi kontrolu
 • Bankrotem hypotečního trhu tedy propukla krize, která pokračovala pádem investičních bank na Wall Street (2 obstály - Morgan Stanley, Goldman Sachs; 2 koupila jiná instituce - Bear Stearns, Merrill Lynch; 1 zkrachovala - Lehman Brothers → což způsobilo pád akciových trhů po celém světě)
 • postupně začaly krachovat i jiné finanční instituce (př. spořitelny)

Vývoj:

 • hypoteční krize → finanční krize → hospodářská krize

Důsledky - dopady:

 • v září 2008 muselo být několik evropských bank zachráněno zásahem státu (př. v Británii, Beneluxu, Německu, Islandu)
 • banky se snažily věřitele uklidnit zvyšováním státních garancí za vklady (docházelo k nekoordinaci a tím projevení nestejnoměrné finanční krize) → Evropská komise ustoupila od principů volné hospodářské soutěže a povolila státní pomoc krachujícím bankám
 • banky ze strachu z dalšího vývoje držely peníze a zdráhaly se výhodně půjčovat → zpomalení tempa nových investic, oslabení poptávky a zastavení hospodářského růstu
 • každý stát si zvolil vlastní způsob boje → zaváděly opatření podporující zaměstnanost, podporu určitého odvětví ekonomiky, investiční pobídky
 • v roce 2009 zažily všechny země EU (kromě Polska) hospodářský propad
 • v březnu 2009 byl na zasedání Evropské rady dohodnut balíček fiskálních stimulů ve výši 200 mld. Euro → příslib členských zemí pomoci ekonomikám z národních rozpočtů (podíl rozpočtu EU byl pouze 30 mld. eur)
 • pomalá reakce ekonomik vedla ke zvýšení nezaměstnanosti a rozpočty se propadly do hlubokých deficitů a některé země nebyly schopné si dále půjčovat peníze na světových finančních trzích (žádost o pomoc MMF)
 • pomalé oživování ekonomiky vedlo k problémům dalších států (hlavně Řecko - tady nebyl pouze důsledek hospodářské krize, ale dlouhodobé porušování Paktu stability a růstu) → nedůvěra v euro → země Eurozóny musely řecké ekonomice pomoci
 • !!Objevují se diskuze o těsnějším ekonomickém vládnutí v rámci EU, o účinnější regulaci bank nebo o zdanění finančních transakcí!!

Shrnutí dopadů krize na čs. ekonomiku

 • Finanční a hospodářská krize byla do české ekonomiky dovezena
 • Hlavním kanálem šíření krize byl nepřímý poptávkový kanál prudký pokles zahraniční poptávky se v exportně orientované ekonomice ani nemohl projevit jinak)
 • Přímý kanál šíření finančních poruch měl jenom omezený a krátkodobý nepříznivý dopad na domácí finanční sektor
 • Domácí hospodářské politiky se nemusely orientovat na řešení příčin krize pouze na utlumení některých dopadů (podpora důvěry ve finanční instituce a funkčnost finančního systému; podpůrné fiskální balíčky)
 • Cesta z krize bude ve velké míře závislá na vývoji v zahraničí
 • Trh práce se bude vyvíjet se zpožděním za reálnou ekonomikou

Prameny

 • ???
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code